STREIKER: Sykepleiere ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad. Fra venstre: Trine Løftngsmo, nestleder Lill Sverresdatter Larsen fra NSF Troms, Andre Bakke, Maria Andersen, Lena Ekrem Bryhn og Bodil Abrahamsen. Foto: Inger Præsteng Thuen

NHO tar ikke sykepleiere seriøst. Det er til å bli fortvilet, forbannet og skremt over.

Sykepleiere, uansett sektor og geografisk arbeidssted bør lønnes ut fra realiteter og ikke NHOs prinsipper. Vårt krav om sentral minstelønnsordning og en rettferdig sykelønnsordning er et minimumskrav!

Seks sykepleiere er tatt ut i streik fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS. Vi er stolte av arbeidet vårt, av pasientene som vi ser blir bedre, av kollegaene våre med spesialkompetanse som gjør en krevende jobb.

Vår arbeidsplass er «best i klassen» når det kommer til lønn og arbeidsvilkår som vi tilbys likt som på sykepleiere på sykehus. Likevel er det et faktum at vår arbeidsplass er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO Handel og Service, og denne arbeidsgiverforeningen tilbyr sykepleiere i privat sektor vesentlig lavere lønn enn i offentlig sektor.

I tillegg er sykelønnsordningene vesentlig dårligere. Denne streiken påminner oss at arbeidsgivere, som NHO, ikke tar sykepleiere seriøst. Det er til å bli fortvilet, forbannet og skremt over.

Sykepleiere, uansett sektor og geografisk arbeidssted bør lønnes ut fra realiteter og ikke NHOs prinsipper. Vårt krav om sentral minstelønnsordning og en rettferdig sykelønnsordning er et minimumskrav!

Mens NHO feirer seg selv på Næringslivsdagene så blinker det i lysende neon «SYKEPLEIERMANGEL» på alle skilt. Svart på hvitt i nasjonale rapporter presenteres det at det allerede i dag mangler 6000 sykepleiere bare i Norge. Statistiske framskrivninger er mer enn nok til å fylle Halloween med skrekk og gru. Sykepleiere arbeider som konduktører, på sportsbutikk, apotek, flyplasser og i dagligvareforretninger. Flere av de vi kjenner beskriver at det er umulig å anbefale egne barn å bli sykepleiere. Sykepleiere blir oppfattet som underbetalt, lite anerkjent av ledelsen og samtidig til å ha et større ansvar enn det er mulig å klare.

Mens NHO presenterer næringslivets perspektivmelding så presenteres vi rapporter om sykere pasienter med mer komplekse behov. Sykepleierne har visst dette i mange år, og har håndtert behovene til de av oss som heldigvis blir eldre. De vi kan hjelpe med nye medikamenter, ny teknologi og nye normer for livsforlengende behandling. Vi arbeider på Rehabiliteringssenter hvor vi har  pasienter som får rehabilitering mens de venter på å dø av kreftsykdom.

Kurbadet har behov for økt sykepleierkompetanse. Kurbadet fikk sykehusstatus i 2017. Det betyr at vi tar imot pasienter med større hjelpebehov og mer komplekse behov og vi har døgndrift. Seks nye sykepleierstillinger ble opprettet nettopp på grunn av de økte behovene for sykepleierkompetanse. Sykepleierens ansvar er tverrfaglig koordinering av hjelpebehov, men også mellom det offentlige og det private, og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Vi gjør omfattende og krevende sykepleierprosedyrer samt delegerte legeoppgaver ut fra et sykepleiefaglig ståsted. Sykepleierne følger pasienter i behandling fordi våre observasjoner og kontinuerlige tiltak døgnet rundt er nødvendig for kvalitet, men også for at andre yrkesgrupper som lege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped eller psykolog skal få tilbakemelding om behandlingens virkning.

Vi har rundt 70 pasienter på Kurbadet. Pasienter i alle aldersgrupper og med svært varierende og komplekse diagnoser. Tidligere hadde leger døgnkontinuerlig vakt, men dette ansvaret er overflyttet til sykepleiere som alene må ta stilling til om dårlige pasienter trenger sykepleietiltak, legevakt eller hjelp fra 113.

Nå er 1/3 av sykepleierne tatt ut i en lovlig streik og NHOs bedrifter har ansvar for et tjenestetilbud som er faglig forsvarlig og omsorgsfullt døgnet rundt. Likevel tar Kurbadet inn nye pasienter og har tilsynelatende ikke gjort grep for å sende hjem eller utsette behandling. De har heller ikke søkt om dispensasjon for noen av de sykepleierne som er ute i streik. Vi mener dette kan ha konsekvenser mtp pasientens gevinst av rehabiliteringsopphold og et faglig forsvarlig og omsorgsfullt opphold. Streikebryteri bør ikke være et alternativ for noen arbeidsgiver. Pasientene har ikke nødvendigvis kjennskap til sykepleierens kompetanse, og verdien av den – men våre ledere i NHOs bedrifter vet.

NHOs leder ser situasjonen fra feil perspektiv. Direktør for arbeidsliv NHO Sigbjørn Mygland uttaler 25. oktober at sykepleierforbundet skyver pasientene foran seg. Vi mener NHO ser situasjonen fra feil perspektiv. NHO burde se og anerkjenne at sykepleiere alltid går foran pasientene og beskytter dem. Det ligger i vår yrkesetiske retningslinjer og det er vi stolte av. Det er ikke sykepleieres skyld om driften går på bekostning av pasientene, fordi faktum er at sykepleiere arrangerer en lovlig og varslet streik for nettopp å sikre sykepleiefaglig kompetanse og dermed god kvalitet på tjenestetilbud til pasientene. Akseptabel lønn, arbeidsvilkår og sykelønnsordninger er dermed et minimum av hva arbeidsgiver må tilby for å sørge for at det faktisk er sykepleiere til stede.

Senest i dag fikk vi en tilbakemelding fra en pasient som støtter streiken. Hun sa: «hos dere har jeg gått fra å være et kasus til å bli sett som et helt menneske med fysiske, men også psykososiale behov». Slike utsagn gjør godt. Vi ønsker å fortsette vårt viktige arbeid og derfor er det tvingende nødvendig at arbeidsgiver kommer tilbake til forhandlingsbordet og tar sykepleiere seriøst som ansatte og fagfolk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse