Annonse
I 50 år har vi hatt god sameksistens på norsk sokkel. Vi kan selvsagt få til det i de neste 50 årene også, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser seitråleren "Roaldnes" ved Kvitebjørn. Foto: Norsk olje og gass / Henning Flusund

Arbeidslivets parter i Nord Norge står samlet. Aps oljepolitikk må ligge fast!

Norsk olje- og gassindustri har siden starten av eventyret i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet bygd seg opp til å bli Norges desidert største og viktigste industri. I denne industrien jobber det om lag 200 000 ansatte og vi har fått bygd opp et oljefond på over 8000 milliarder kroner. Inntektene fra olje- og gassindustrien blir ansvarlig plassert i statens pensjonsfond utlandet, populært kalt oljefondet. Det har gitt oss verdens beste velferdssystem, hvor Norge leverer velferdstjenester som skole, helse og utdanning, politi osv.

Også i Nord Norge har petroleumsindustrien vært tilstede i godt over 40 år. Mange tenker ikke over det, men mange mennesker i Nord Norge går på jobb i petroleumsindustrien hver eneste dag. Enten de jobber offshore eller pendler fra Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Salten, Helgeland eller Vesterålen. Vi har opp gjennom de siste 40 årene fått bygd opp et industrimiljø i Hammerfest, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Salten og Harstad som konkurrerer i verdensklasse med mange kompetente ansatte i industrien.

LO og NHO representerer både arbeiderne og arbeidsgivere i olje- og gassindustrien. Vi ønsker å skape enda flere arbeidsplasser i hele landsdelen i denne industrien. Vi er opptatt av at aktiviteten i landsdelen skal gi sterke ringvirkninger lokalt. Petroleumsindustrien har et ansvar for å skape disse ringvirkningene. Det må legges til rette for å skape enda flere indirekte arbeidsplasser som kan levere varer til petroleumsindustrien. Petroleumsnæringen må sikres forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetansen og gjøre langsiktige investeringer. NHO mener primært at det bør åpnes for konsekvensutredning av hele området, Lofoten, Vesterålen og Senja, men i denne sammenheng er vi glad for at arbeidslivets parter er enige om at en konsekvensutredning av Nordland 6 er viktig. Innhenting av kunnskap, for å ha et godt beslutningsgrunnlag om man i det hele tatt skal gå i gang med olje- og gassaktivitet i disse havområdene er svært viktig. En konsekvensutredning er ikke en «cart blanche» for oljeboring. Det er feil! Ikke bare er loven klar på at konsekvensutredning ikke nødvendigvis medfører åpning, men Skagerrak, Troms II og Trøndelag I/Øst er eksempler på områder som er blitt konsekvensutredet, men som ikke er åpnet for oljevirksomhet.

En konsekvensutredning vil bidra til å gi oss bedre kunnskap om miljø, økonomi og til og med sosiale forhold. Det vil også kunne gi oss gode svar på om det i det hele tatt er mulig for fiskeriene, havbruksnæringen, reiseliv, mineralnæringer og flere om hvordan vi skal kunne samarbeide, samhandle og sameksistere i disse havområdene. I 50 år har vi hatt god sameksistens på norsk sokkel. Vi kan selvsagt få til det i de neste 50 årene også.

Verdens befolkning øker i takt med økt bruk av energi. Verden trenger mer energi, og de trenger mer bærekraftig energi. Alle seriøse scenarier viser at olje og gass vil være en sentral del av verdens energimix i mange tiår foran oss. Nordnorsk olje- og gassressurser vil kunne være en del av løsningen på verdens energiutfordring. Fordi norsk olje og gassindustri er verdensledende på teknologiske løsninger med gjennomsnittlig lavere utslipp enn andre oljeproduserende land vi sammenligner oss med.

En konsekvensutredning vil kunne gi landsdelen muligheter for å ta en større del i Norges oljeeventyr. Det eventyret kan se ut til å få en langt tidligere slutt. Det er beklagelig. Dagens kunnskap forteller oss at det kan være olje- og gassressurser vært mellom 500 og 1000 mrd i disse områdene. Det fortjener befolkningen i nord å få tatt del i. Det er- og har alltid vært opplagt. Aktivitet til havs gir ringvirkninger på land. Det vil være tilfelle for dette området også. Vi må si ja til kunnskap. Derfor håper vi Arbeiderpartiet vil stå fast ved sin lange og gode industripolitiske tradisjon.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse