Annonse
Terrenget hvor det er planlagt alpinløyper egner seg dårlig til formålet, mener Harald Bohne. (Foto: Harald Bohne)

Arctic Center må komme ned på jorda

Jeg tror Arctic Center vil få store tekniske og økonomiske problemer med å tilpasse og gjøre bakkene tiltrekkende for et stort tilreisende publikum – og i særdeleshet for konkurranser. Det vil knapt stå seg mot alpinanlegget i Kroken.

I den vedtatte arealplan for Arctic Center, Håkøybotn Plan 1515 av 13.06.2008, står det at: «Vegetasjon kan ryddes i alpinløyper, og terrengbearbeiding kan utføres for å oppnå gode løypetraséer. Etter terrengarbeid skal det tilsås med lokalt tilpassede arter for å sikre gode beiteverdier for husdyr på disse arealene. Tiltaket avklares med kommunens landbruksmyndighet.»  Det later ikke til at noen har tenkt på særlig store inngrep i terrenget med denne bestemmelsen.  

I en annen bestemmelse heter det: «Terreng- og vegetasjonsinngrep i forbindelse med bygningsmessige anlegg, og andre anlegg, skal skje mest mulig skånsomt. Store og verdifulle trær i området skal søkes bevart. Skjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.»  Trolig er dette ment for veger og anlegg fram til bakkene.

På min lille befaring der i forrige uke vasset jeg i blaut myr, og nå snakker jeg ikke om Finnheia, men om de lavere deler av skibakkene. Videre oppover i den glisne skogen er det mye stor stein og ujevnheter. Over skogen er det lyngrabber og mer stein i dagen, samt bart fjell. Hist og her er det også myr. Og fra kote 400 regjerer et blokkhav av stein, knauser og bart fjell som i beste fall er dekket av mose. Lausmasser finnes det knapt under krøkebærlyngen.

Paul Mathews i Ecosign er en veteran på planlegging og rådgiving på skidestinasjoner og skibakker verden over. Han gir av sine erfaringer i flere artikler og intervjuer som man kan finne på nettet. Han kjenner suksesskriteriene, og aldri har jeg lest han beskrive terreng som i Håkøybotn. Terrenget må tilpasses kundene, doseres og jevnes ut, sier han. Bakkene kan ikke prepareres og jevnes med snø alene. Og han, som andre, forutsetter at jordmasser på stedet kan doses, planeres og tilsåes/tilplantes med stedegne planter.  I det hele tatt, der jeg finner artikler om gode skidestinasjoner gjøres det til dels store planeringsarbeider for å tilfredsstille kundene (og myndigheter). Bakkene blir som plener og krever mindre snø og innsats. Men jeg tror at Arctic Center skal få store problemer med å anlegge bakker som krevende gjester vil ha. Dersom de forsøker å jevne ut og planere uten å kjøre til jordmasser, vil de snart avdekke mer stein og bart fjell. Hvor er lausmassene? Lite tyder på at bestemmelsene tillater masseuttak i fjellet eller transportveger fram til bakkene. Videre må entreprenøren som skal anlegge bakkene være svært varsom i den blaute myra. Tyngre maskiner som vil male opp den blaute myra, kan vel ikke komme på tale?  Ja, hvor mye maskinbearbeiding vil Tromsø kommune tillate? Og hvor langt kan man bearbeide en annens eiendom? Ja, dere skjønner det, verre fjell å anlegge førsteklasses skibakker i, finnes ikke.

Arctic Center skriver at de tenker å dekke nærmere en kvart kvadratkilometer med en halv meter kunstsnø om nødvendig. Det ved å demme opp det lille vannet oppe under linken med en 8,5 meters demning. Det rekker til kunstsnø i de tre bakkene med belysning, samt sletta og rundt nedre heis-stasjon. Det vil selvfølgelig hjelpe ettersom de får erfaring for hvor snøen skal legges og vindskjermene plasseres. Men ovenfor disse lyssatte bakkene må AC vente på naturlig nedbør. De kan sette opp noen vindskjermer og dose snø inn i traséene når det endelig har kommet tilstrekkelig med snø utpå vinteren. Men innen den tid vil ikke øvre heis være i drift.  Med slikt et ubearbeidet underlag vil AC hele tida være redd for at kundene kjører på stein, ødelegger ski eller skader seg.  Eller har de tenkt å knuse stein og fjell helt til topps en gang i framtida?

Jeg tror Arctic Center vil få store tekniske og økonomiske problemer med å tilpasse og gjøre bakkene tiltrekkende for et stort tilreisende publikum – og i særdeleshet for konkurranser. Det vil knapt stå seg mot alpinanlegget i Kroken, og jeg skjønner ikke hva en kresen gruppe hytteeiere skulle se i et anlegg som ikke står til forventningene. Arctic Center må skyve de store visjonene fra seg, og fortelle de kommende hytteeierne hva de er i stand til å tilby dem – i stedet for å vise prangende plakater.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse