Annonse
Arctic Center vil bygge ca 350 fritidsboliger og en rekke leilighetsblokker på 3-4 etasjer. Samtidig har Målselv Fjellandsby hundrevis av hyttetomter klare, Malangen brygge har god kapasitet til å ta imot gjester og hyttefeltet på Holmestrand fremdeles har ledige hytter for salg, påpeker Ann-Sissel Enoksen. (Kartillustrasjon fra arcticcenter.no)

Er Arctic Center mulig å gjennomføre?

At særlig Sp vil stemme for å bygge ned områder som i dag benyttes aktivt til jakt, friluftsliv, bærsanking og beiting for ville og tamme dyr synes å være ei gåte.

For en del år siden eksproprierte Tromsø kommune flere private eiendommer i Håkøybotn. Målet med denne ekspropriasjonen var ikke å sikre offentlig infrastruktur, men å legge til rette for private næringsaktører. Slik fungerte Tromsø kommune som en «hjelpende» hand for arkitektene bak ideen om Arctic Center, alpinanlegget i Håkøybotn.

Som man vet befinner Arctic Center seg innenfor pendlersonen og i et av områdene der man konsekvent sier nei til all boligbygging og mindre bruksendringer, i allefall når det gjelder enkeltpersoner. I følge kommuneplanens arealdel for 2017-2026, er det avsatt grunn til maks 82 fritidsboliger, vurdert som tilstrekkelig for å dekke behovet for fritidsboliger frem til 2026.

I sin detaljreguleringsplan foreslår nå Arctic Center å bygge ca 350 fritidsboliger samt en rekke leilighetsblokker på 3-4 etasjer. For å få realisert skiheis er Arctic Center avhengig av å få solgt 100 hytter – og det skal skje før alpinanlegget kan bygges. Dette i en tid der Målselv Fjellandsby har hundrevis av hyttetomter klare, Malangen brygge har god kapasitet til å ta imot gjester og hyttefeltet på Holmestrand fremdeles har ledige hytter for salg. 

Et stort hytte/alpinanlegg på Kvaløya vil ifølge SWECO ført til at biltrafikken vil øke med 1680 biler i helgene og 600 i ukedagene, over ei allerede svært overbelasta bru og med en små utsikter til en snarlig realisert Kvaløyforbindelse, og uten økning i bussavganger. Det er de samme som hevder å jobbe iherdig for å nå målsetningen i Tenk Tromsø om nullvekst i persontrafikken, som nå støtter dette tiltaket.

At særlig Sp vil stemme for å bygge ned områder som i dag benyttes aktivt til jakt, friluftsliv, bærsanking og beiting for ville og tamme dyr synes å være ei gåte. Og Ap ikke ser ut til å bry seg om fredede samiske kulturminner, eller det faktum at helårsdriften for rein har nådd et kritisk punkt og må vernes, er også overraskende. 

I dette private reguleringsforslaget foreligger det både en uløst innsigelse fra Mattilsynet og fra Sametinget. Når man i tillegg vet at denne planen legger opp til et stort naturinngrep som både får svært negativ innvirkning på de som lever i, lever av, og benytter Håkøybotn-området er saken ganske enkel. By- og Landlista vil ikke stemme for den foreliggende planen for utvikling av Arctic Center.            

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse