Annonse
Arctic Center vil bygge ca 350 fritidsboliger og en rekke leilighetsblokker på 3-4 etasjer. Samtidig har Målselv Fjellandsby hundrevis av hyttetomter klare, Malangen brygge har god kapasitet til å ta imot gjester og hyttefeltet på Holmestrand fremdeles har ledige hytter for salg, påpeker Ann-Sissel Enoksen. (Kartillustrasjon fra arcticcenter.no)

Er Arctic Center mulig å gjennomføre?

At særlig Sp vil stemme for å bygge ned områder som i dag benyttes aktivt til jakt, friluftsliv, bærsanking og beiting for ville og tamme dyr synes å være ei gåte.

For en del år siden eksproprierte Tromsø kommune flere private eiendommer i Håkøybotn. Målet med denne ekspropriasjonen var ikke å sikre offentlig infrastruktur, men å legge til rette for private næringsaktører. Slik fungerte Tromsø kommune som en «hjelpende» hand for arkitektene bak ideen om Arctic Center, alpinanlegget i Håkøybotn.

Som man vet befinner Arctic Center seg innenfor pendlersonen og i et av områdene der man konsekvent sier nei til all boligbygging og mindre bruksendringer, i allefall når det gjelder enkeltpersoner. I følge kommuneplanens arealdel for 2017-2026, er det avsatt grunn til maks 82 fritidsboliger, vurdert som tilstrekkelig for å dekke behovet for fritidsboliger frem til 2026.

I sin detaljreguleringsplan foreslår nå Arctic Center å bygge ca 350 fritidsboliger samt en rekke leilighetsblokker på 3-4 etasjer. For å få realisert skiheis er Arctic Center avhengig av å få solgt 100 hytter – og det skal skje før alpinanlegget kan bygges. Dette i en tid der Målselv Fjellandsby har hundrevis av hyttetomter klare, Malangen brygge har god kapasitet til å ta imot gjester og hyttefeltet på Holmestrand fremdeles har ledige hytter for salg. 

Et stort hytte/alpinanlegg på Kvaløya vil ifølge SWECO ført til at biltrafikken vil øke med 1680 biler i helgene og 600 i ukedagene, over ei allerede svært overbelasta bru og med en små utsikter til en snarlig realisert Kvaløyforbindelse, og uten økning i bussavganger. Det er de samme som hevder å jobbe iherdig for å nå målsetningen i Tenk Tromsø om nullvekst i persontrafikken, som nå støtter dette tiltaket.

At særlig Sp vil stemme for å bygge ned områder som i dag benyttes aktivt til jakt, friluftsliv, bærsanking og beiting for ville og tamme dyr synes å være ei gåte. Og Ap ikke ser ut til å bry seg om fredede samiske kulturminner, eller det faktum at helårsdriften for rein har nådd et kritisk punkt og må vernes, er også overraskende. 

I dette private reguleringsforslaget foreligger det både en uløst innsigelse fra Mattilsynet og fra Sametinget. Når man i tillegg vet at denne planen legger opp til et stort naturinngrep som både får svært negativ innvirkning på de som lever i, lever av, og benytter Håkøybotn-området er saken ganske enkel. By- og Landlista vil ikke stemme for den foreliggende planen for utvikling av Arctic Center.            

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse