Annonse

Arctic Center - på tide å lande mjukt

Med utgangspunkt i det forslaget Arbeiderpartiet fremma i april-møtet, burde det være fullt mulig for Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og (deler av) Senterpartiet å kunne samle seg om et forslag som sier ja til en justert reguleringsplan.

Det er svært kostbart å gjennomføre en reguleringsplanprosess. Da er det avgjørende viktig at de vedtak som politikerne gjør, er til å stole på. I motsatt fall blir det håpløst for næringsdrivende og andre som har prosjekter de ønsker å få realisert.

«Formannskapet er positiv til å etablere et hyttefelt i tilknytning til Arctic Center i Håkøybotn».

Dette vedtok Tromsø formannskap 27. juni 2017. Etter forslag fra Ap (Jarle Heitmann, Jarle Aarbakke og Tonje Marie Myklevoll) og SVs Gunhild Johansen.

Tre år seinere har SV snudd 180 grader. Fra å være positive til hyttefeltet har partiets kommunestyregruppe blitt bastant motstander. Den samme motstanden har fått fotfeste i deler av Aps gruppe.

Prinsippavklaring i 2017

Ap og SV fremma sitt forslag i 2017 som et alternativ til administrasjonens innstilling. Ei innstilling som var negativ til et større hyttefelt da det var risiko for at hyttene i praksis ville bli brukt som boliger.

Administrasjonen ville ha ei prinsippavklaring fra politikerne før arbeidet gikk videre med Arctic Centers planforslag (detaljreguleringsplan) om en alpinlandsby på 620 dekar i tilknytning til det allerede regulerte alpinanlegget. Arctic Center hadde nemlig gitt klart uttrykk for at det ikke var mulig å realisere alpinanlegget uten at det ble regulert hyttefelt.

Det vedtatte forslaget fra Ap og SV ga den nødvendige prinsippavklaringa. Og Arctic Center var naturlig nok svært fornøyd. – En seier og en viktig milepæl. -Slik ble vedtaket karakterisert av daglig leder i selskapet, Erik Joachimsen.

Ytterligere to års planarbeid

Formannskapets vedtak ga Arctic Center grunnlag for å arbeide videre med detaljreguleringsplanen. Et omfattende arbeid som ville koste mange millioner kroner.

Knapt ett år seinere, den 26. juni 2018, vedtok formannskapet planprogrammet for konsekvensutredning av reguleringsplanen.

Ytterligere ett år seinere forelå det endelige planforslaget. Alpinlandsbyen var nå krympa fra 620 dekar til 493 dekar. Inntil 347 fritidsboliger inngikk i forslaget.

Den 25. juni 2019 behandla formannskapet sak om hvorvidt planforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. Det var kun Rødt som stemte imot. SVs Gunhild Johansen og Arbeiderpartiets representanter støtta administrasjonens innstilling om å legge ut forslaget til ettersyn.

Kuvending i 2020

Så går det et ytterligere halvår.

Da har SV plutselig fått det for seg at hyttelandsbyen som de tidligere har stemt for, er å betrakte som en brutal voldtekt av natur og miljø i kommunen. Og partigruppa prøver å bruke alle knep de kan for å prøve å stoppe landsbyen. Sammen med Miljøpartiet de Grønne og Rødt unnså de seg ikke engang fra å prøve å hindre at en klar saksbehandlingsfeil ved kommunestyrets behandling av saka i april 2019 blir retta opp. Ei heller flau forestilling som ble kontant parkert av fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Og i Arbeiderpartiet gruppe klarer nyfrelste motstandere av Arctic Center å sikre et flertall mot ved den endelige behandlinga av et prosjekt som partiet har vært en sterk tilhenger av.

Arctic Center er ført bak lyset

Arctic Center har all grunn til å føle seg lurt av den kuvending som SV og et flertall i Arbeiderpartiets gruppe foretok i denne saka. Og det er både forståelig og naturlig at eierne i selskapet har gitt uttrykk for sin frustrasjon når det ser ut til at titalls millioner kroner må anses for å være kasta bort.

Kommunepolitikere er gitt et stort ansvar for alt som har med reguleringsplaner å gjøre. Det er svært kostbart å gjennomføre en reguleringsplanprosess. Da er det avgjørende viktig at de vedtak som politikerne gjør, er til å stole på. I motsatt fall blir det håpløst for næringsdrivende og andre som har prosjekter de ønsker å få realisert.

Hvis man må kalkulere med at det er stor risiko for at politikere som først har sagt A, seinere snur og sier nei, er det knapt noen prosjekter av størrelse som vil komme opp gjennom private reguleringsforslag.

Det er i praksis private reguleringsforslag som tidligere har bana vegen for en rekke prosjekter i kommunen. Prosjekter som har skapt arbeidsplasser og inntekter. Arbeidsplasser og inntekter som Tromsø er heilt avhengig av.

Hvis så galt skulle skje at det ikke blir bygd alpinanlegg og alpinlandsby, vil vi sitte igjen med et monument som faktisk bekrefter en utbredt følelse hos mange – at politikere ikke er til å stole på.

 

Politisk spill

Da reguleringssaka skal behandles på nytt i slutten av denne måneden, er det imidlertid ennå tid og mulighet til å få losa denne saka videre slik at Arctic Center får fortsette sitt arbeid.

Men det fordrer at politikerne i opptil fleire partier bruker kreftene på andre ting enn det spillet som har utfolda seg de siste dagene rundt ordfører Gunnar Wilhelmsens deltakelse på et uformelt møte med partifeller tidlig i mai.

For dette møtet er ingen sak for andre enn Arbeiderpartiet selv. Det var ikke et gruppemøte hvor partiets kommunestyrerepresentanter skulle drøfte og ta stilling til saker som seinere skulle opp i kommunestyret. Det er dermed et bomskudd å rope opp om inhabilitet. Og det er ikke noe grunnlag for at kommunens kontrollutvalg skal begynne å behandle hvordan et politisk parti velger å snakke ut internt i etterkant av ei vanskelig sak. Utvalget ville i tilfelle ha fått nok å gjøre om en slik praksis skulle innledes.

Justert planforslag er vegen å gå

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gjorde en feil da de oppfatta Arbeiderpartiets forslag som et utsettelsesforslag da planforslaget ble behandla på kommunestyrets møte i april. Den feilen har de bidratt til å rette opp ved å sørge for å inngi lovlighetsklage i etterkant.

Arbeiderpartiets gruppe evna på sin side å opptre prinsipielt og korrekt da de stemte for å ta lovlighetsklagen til følge. Det fortjener de ros for.

Med utgangspunkt i det forslaget Arbeiderpartiet fremma i april-møtet, burde det være fullt mulig for Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og (deler av) Senterpartiet å kunne samle seg om et forslag som sier ja til en justert reguleringsplan.

Hvis det ikke allerede har vært kontakt mellom partiene om dette, er i alle fall min oppfordring klar:

Sett dere sammen og bli enige. Det fortjener både Arctic Center og alle andre som gjennom fleire tiår har heia på dette prosjektet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse