Annonse
Når Finnheia alpinlandsby kan bety at reindrifta på Kvaløya på avvikles, så er dessverre ikke Arctic Center forenelig med Tromsø som samisk by. Derfor bør kommunestyret stemme imot å tillate denne etableringen, skriver NSR-leder Runar Myrnes Balto. (Foto: Arctic Center / NSR)

Arctic Center og Tromsø som samisk by

Om vi virkelig skal være den samiske byen som det snakkes om i festtaler, så må vi kunne ta ordentlig vare på den unike samiske næringa vi har.

Som mange andre går jeg ofte langs Kvaløyvegen og nyter utsikten over sundet mot Lille Blåmann og Finnheia. Området som for meg, og mange andre som bor i Tromsø, er et bynært frilufts-eldorado med nydelige muligheter for skiturer i disse dager. Alle som har gått på ski fra Straumsbukta til Eidkjosen vet hvilken verdi dette området har som natur og friluftsområde.

Det vi kanskje ikke tenker så mye over når vi nyter de bynære turene våre her, er hvordan dette området betyr alt for en tradisjonell og unik næring på Sállir/Kvaløya. For reindrifta er dette et av de aller siste områdene med sammenhengende beiteareal som er igjen på en øy der byen vokser jevnt og trutt med boligarealer, infrastruktur og industri. Området er helt sentralt for at de skal kunne drive videre.

Kunnskapen om hvor viktig dette området er for reindrifta gjør meg overbevist om at det er en dårlig idé å bygge et alpinanlegg med tilhørende hyttelandsby, hotell og parkeringsplass i dette området. Det er nemlig her Arctic Center skal etableres.

Tromsø kan drømme om et nytt bynært alpinanlegg i spektakulære omgivelser, men byens befolkning bør være kjent med kostnaden av en slik etablering akkurat i disse områdene. Etableringen av Arctic Center vil bety at man med åpne øyne starter en prosess som kan bidra til langsiktig avvikling av reindrifta på øya. Det er den tunge sannheten som vi dessverre ikke kan løpe fra.

De alvorlige konsekvensene står behørig beskrevet i konsekvensutredningen gjennomført av Ecofact på oppdrag fra Arctic Center selv. Der fremkommer det at hvis tiltaket realiseres slik som planlagt så er det sannsynlige driften vil opphøre relativt raskt for driftsenheten sør på øya.

Det er både viktigheten av området i seg selv, og det faktum at de allerede er i ferd med å miste kalvingslandet sitt på Kvitfjell/Raudfjell til et vindkraftverk, som gjør at det ikke finnes noen avbøtende tiltak som kan veie opp for tapet av Finnheia. Dette er den brutale virkeligheten konsekvensutredningen konkluderer med. Her er det verdt å nevne at å presse reindrifta ut av drift er brudd med både folkerett og norsk lov. 

Rávdnjemuotki, som er det samiske navnet på Finnheia, var for inntil hundre år siden sommerbosted for samer som flyttet mellom svensk side på vinteren og til Sállir på sommeren. Tvangsforflyttingen de ble utsatt for etter grensestengingene mellom Norge og Sverige, er et mørkt kapittel. Det er blant annet etter deres sommerboplass på Rávdnjemuotki at det finnes mange automatisk fredede kulturminner på stedet i dag.

Den historiske bruken av Finnheia forteller også hvor viktig området er for reindrift på denne på øya. Det samsvarer godt med beskrivelsene fra både Aleksandersen og Kitty, som er dagens to aktører. De beskriver begge området som avgjørende viktig for dem, både for beiting, kalving og brunst og for tilgang til viktige nærliggende områder som Tisnes og Grønnlibruna. Reindrifta har ikke råd til å miste området. 

For Tromsø som by er det viktig å reflektere over at reindrifta hører hjemme i det samiske Romsa. Om vi virkelig skal være den samiske byen som det snakkes om i festtaler, så må vi kunne ta ordentlig vare på den unike samiske næringa vi har.

Et argument som brukes er at reiselivsnæringa trenger Arctic Center. Det er paradoks at det som trues, nemlig det unike samiske i byen, ofte en viktig del av reiselivsproduktet. Tro om det ikke vil være skadelig for produktet Tromsø om reiselivsnæringa er med på å avvikle reindrifta, som jo ellers ofte er en del av pakken som selges til turister?

Når Finnheia alpinlandsby kan bety at reindrifta på Kvaløya på avvikles, så er dessverre ikke Arctic Center forenelig med Tromsø som samisk by. Derfor bør kommunestyret stemme imot å tillate denne etableringen når saken kommer opp til behandling 29. april.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse