Annonse
Hva gjør kommunepolitikerene i din kommunene for å sørge for en god samisk språkopplæring for dine barn? Det er kommunene som avgjør hva slags samisk hverdag vi har, skriver Mona Solbakk. Foto: NRK/Privat

Årets valg er samisk

Selv om det ikke er sametingsvalg i år, er årets kommune- og fylkestingsvalg i aller høyeste grad et viktig samisk valg.

Loga sámegillii

Lokalpolitikere og velgere over hele landet bør stille seg noen spørsmål: Er det et samisk barnehagetilbud i min kommune? Er det et godt tilbud? Kan kommunens helsesykepleier samisk og har vedkommende samisk kulturkompetanse? Kan våre eldre gjøre seg forstått i møte med eldreomsorgen? Har våre unge muligheter til å lære seg samisk på grunnskolen eller i videregående?

Disse spørsmålene gjør kommune- og fylkestingsvalgene til viktige samiske valg! Det er kommunene som avgjør hva slags samisk hverdag vi har. De som blir valgt inn i kommunestyrene bestemmer den samiske framtida i kommunen.

Kommunene avgjør

Det er i kommuner og fylker de daglige og viktige tjenestene til befolkningen i Norge tilbys, fra vugge til grav. Alle samer bor i en kommune, og alle kommuner med samiske innbyggere har et samisk ansvar. Er de rundt 400 ordførerne i landet klar over ansvaret?

Dersom ordfører Marianne Borgen får fornyet tillit i Oslo og ordfører Monica Nielsen får det i Alta, så er de begge ansvarlige for de samiske tjenestene i deres kommuner. Dette ansvaret har alle andre ordførere, fra Nordkapp i nord til Mandal i sør.

Oppvekst på samisk

Framtiden til de samiske språkene er nå helt avhengig av utviklingen av bykommuner som Oslo, Tromsø og Alta. Tromsø og Alta er de kommunene der flere og flere barn får samisk språkopplæring, enten i barnehage eller grunnskole. Og med flyttestrøm og økt fokus og tilbud på samiske behov i byer og sentra, vil etterspørselen vokse her. Av de totalt 2400 som lærer samisk i grunnskolen i Norge, er 200 i Tromsø.

Samtidig viser NRK Sápmis undersøkelse at samer er minst tilfreds med den samiske språkopplæringa i bykommuner som Alta, Tromsø, Bodø og Oslo.

Svakere lovbeskyttelse i byer

Stadig flere samer bor i byer. Paradoksalt nok bor det altså stadig flere samer i kommuner der man per i dag ikke har rett til kommunale tjenester på samisk, for eksempel flerspråklig skilting, rettigheter for barn og unge på skoler og barnehager.

Årets valg er en anledning til å stille spørsmål om ikke også bykommuner og sentra bør omfattes av slike rettigheter, slik kommunene innenfor samisk språkforvaltningsområde er.

I dag er det tolv kommuner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark hvor samisk skal være likestilt med norsk, og disse gis ekstra ressurser til det. Men å være en av de tolv samiske kommunene gir ingen garanti for at samisk er i fokus og i høysetet.

I denne valgkampen har vi hørt kritiske samiske røster mot språkopplæringen i de samiske kommunene som Røyrvik og Kåfjord.

I Kåfjord har kommunestyre beslutta å slå sammen den samiske barnehagen med den norskspråklige barnehagen i bygda Manndalen. Bjørg (84 år) er bekymret for at kommunen nå kveler det samiske språket. De få samisktalende barna blir i mindretall og det samiske språket taper igjen. Mens Inger og familien tok det drastiske skrittet å flytte fra Røyrvik kommune for å få tilfredsstillende samisk språkopplæring til barna.

Få barn lærer samisk

Hvorfor er det så få barn som lærer samisk på skolen i Norge i dag? Kun 2400 barn. Alle foreldre som ber om samisk undervisning til egne barn utenfor Indre-Finnmark vet hvor vanskelig det kan være.

Nylig fortalte vi om Kaija som måtte reise 200 km for å lære samisk og om Linda som kjempet for å få samisk undervisning til datteren Leah på seks år. Disse historiene er dessverre ikke unike. Altfor ofte forteller foreldre at det er en lang kamp mot skolen og kommune for å at samisk undervisningen kommer i gang, holdes igang og holder en kvalitet.

Hva gjør kommunepolitikerene i din kommunene for å sørge for en god samisk språkopplæring for dine barn?

Gir feil råd

NRK Sápmi har fortalt historier om samiske foreldres møte med helsesykepleiere. Noen helsesøstre råder foreldrene til å snakke norsk fremfor samisk til barna, fordi barna skårer for lavt på den norske språktesten for femåringene. Denne alderen er en avgjørende tid i barnas språklæring.

Hva gjør kommunepolitikerne for å rette på dette? Det er avgjørende at politikere har forståelse og kompetanse om hva som skal til for å styrke samisk språk i egen kommune.

Samisk eldreomsorg

Hvordan har våre samiske eldre det? Hvor skal våre eldre tilbringe hverdagen i alderdommen eller bo når de ikke lenger kan bo hjemme?

Vi ser nå en enorm økning av barn som ønsker samisk undervisning, spesielt i byene, men vi har da også en eldrebølge. Derfor må tilbudet til samiske eldre utenfor indre Finnmark styrkes, for det er i byene flere og flere bor.

Ta et samisk valg

Så er det opp til velgerne å gjøre seg opp et valg ved stemmeurnene. Kommunene og fylkene har en lang rekke oppgaver, og det er mange saker velgerne skal veie opp mot hverandre.

Jeg oppfordrer deg som velger og deg som politiker til å sette samiske temaer og samisk språk på dagsorden.

Snakk med dem som stiller til valg, og ta det med i vurderingen. Men det trenger ikke stoppe der. Når nye kommune- og fylkesting er på plass kan vi fortsette å utfordre ordførere og andre folkevalgte til å bedre levekårene for samiske innbyggere.

Godt valg!

Denne kommentaren er med tillatelse hentet fra NRK.no.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse