Annonse
Utenriksminister Sergej Lavrov sa denne uken at Russland ikke tar tilbake flyktninger som har krysset grensa til Norge, fordi Russland mener de har brutt russiske lover

Den arktiske asylruten er Norges akilleshæl

Stormakten Russland kan åpne og lukke asyl-ruten mot Finnmark og Norge slik de selv ønsker. Russerne har funnet Norge bløte buk.

Avskyresolusjonene mot Sylvi Listhaug vil være til liten hjelp hvis asyl-strømmen igjen skulle akselerere ved Storskog.

På Arctic Frontiers konferansen i Tromsø denne uken tegnet internasjonale russlands-eksperter et bekmørkt bilde av forholdet mellom Vest-Europa og Russland.  Noen quick-fix finnes ikke. Destabilisering er den nye normen. Russland er virkelig et helt annet sted.

Det vi må innse er at blir verre før det kan bli bedre. De antivestlige strømningene vil bli ytterligere forsterket. Faktum er at stadig færre russere ser på sitt eget land som en del av Europa.

Russland kommer til å fortsette sin militære oppbygging i Norges nærområder. Ulike former for press mot nabolandene vil bli regelen, ikke unntaket. Nøling og svakhet vil bli utnyttet. Akkurat for øyeblikket er det den uavklarte asyl-situasjonen ved Storskog som er Norges bløte buk. Bjørnen sparker sin lille nabo på akilleshælen. 

Og de russiske manøvrene den siste tiden må tolkes i lys av dette. Her deler Norge skjebne med Finland, bortsett fra at den finske grense mot Russland er 1340 kilometer, mens vår egen er 196 kilometer lang. 

Her i Norge spør mange om det kan hjelpe om vi (og EU) fjerner noen av våre økonomiske sanksjoner mot Russland?  Det er det ingen grunn til å tro, mener Arkady Moshes, lederen for russlandstudier ved Finlands utenrikspolitiske institutt. Hovedregelen i 2016 er at Russland er interesserte i samarbeid kun hvis det tjener deres geopolitiske interesser, advarer Moshes.

Den britiske russlands-eksperten Bobo Lo (Chatham House, The Royal Institute of International Affairs) sier det viktigste Europa kan gjøre, er å stanse den ukontrollerte migrasjonen fra Nord-Afrika, Midt-Østen og Sentral-Asia. Europa må altså ta ansvar for egen sikkerhet og egne yttergrenser. Det vil gjøre Europa langt mindre sårbare i forholdet til Russland.

Dette er altså bakteppet for Norge der vi akkurat nå forsøker å løse en konflikt om tilbakesendelse av asylsøkere. Men i Norge ser partipolitisk mentalhygiene ut til å være viktigere enn å erkjenne hvilket Russland vi rent faktisk står overfor. Avskyresolusjonene mot Sylvi Listhaug vil være til liten hjelp hvis asyl-strømmen igjen skulle akselerere ved Storskog.

Om presset mot den norske grensen igjen vil øke, avgjøres i stor grad av Russland. Selv om signaler fra Norge om innstramminger i asyl-regelverket også er viktig. Da tilstrømmingen langs den arktiske rute stanset opp, kan det trolig også forklares med at menneskesmuglerne ikke lengre kunne lokke med asylbehandling og opphold i Norge som en del av pakkeprisen for asylcharter, gjennom Russland og til Finnmark.  

Russiske myndigheter har sagt at de ikke kan hindre mennesker i å reise i transitt til Norge. Men det har formodningen mot seg. Grenseområdene mot Norge er blant de tyngst bevoktede områdene i Europa.  Da den russiske sikkerhetstjenesten lot inntil 200 asylsøkere slippe frem til den norske grensen hver enste dag, som i fjor høst, var det ganske enkelt fordi de valgte å la trafikken fortsette. Selv om den kunne vært stanset med enkle grep. 

Finske medier rapporterte sist helg, med kilder i russisk grensepoliti, at FSB i praksis styrer asyltrafikken fra Murmansk-regionen og inn mot den finske grense.

Hittil i januar har 40.000 migranter tatt seg over havet og inn til Hellas. Det er 10 ganger flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er et forvarsel om hva som kan skje langs “den trygge arktiske ruten” når våren kommer til Øst-Finnmark og Nordvest-Russland. Da kan både norske asylaktivister og politikere igjen måtte forholde seg til en ubehagelig virkelighet, etter å ha fått distanse til realitetene i noen måneder. 

Det gjenstår da å se om det fortsatt vil fortone seg attraktivt å arrangere fakkeltog mot «deportasjonene». 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse