Det som virkelig kunne modernisert en arvelov som ble vedtatt i 1972 - samme år som den såkalte konkubinatparagrafen, som forbød samboerskap ble opphevet - er det ikke gjort noe med. I dag har samboere som «har, har hatt eller venter barn sammen», en begrenset rett til arv, men den kan tilbakekalles gjennom testament. Samboere uten barn har ingen rettigheter, skriver Vigdis Bendiktsen. (Foto: Colourbox)

Arvelov for fortida

Den som forventet en lov tilpasset dagens samfunn, må dermed vente forgjeves – om ikke Stortinget gjør endringer.

Like før ferien kom omsider forslaget til ny arvelov. Det har passert ganske ubemerket, med unntak av et par korte nyhetsmeldinger og noen få kommentarer i hovedstadsavisene.

Det er synd, for den fortjener oppmerksomhet. Det som skulle bli en oppdatering av en foreldet lov, er i stedet blitt en lov for fortida.

Arvelovsutvalget foreslo blant annet å sidestille samboere og ektefeller hva arv angår. Det har regjeringa i sitt forslag glatt oversett eller forbigått. De ser ut til å leve i den tida da dagens arvelov ble vedtatt, for nærmere femti år siden.

Den som forventet en lov tilpasset dagens samfunn, må dermed vente forgjeves – om ikke Stortinget gjør endringer.

Selv er regjeringa så freidig at de kaller det en lov «tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.»

Samtidig innrømmer de at i hovedsak videreføres gjeldende arveregler.

Ja, da kan man undre på hvorfor de har brukt så lang tid på forslaget til ny lov. Arvelovutvalget ble oppnevnt 15. april 2011, med sikte på å utarbeide forslag til en ny arvelov. Utvalget ble sammensatt av høyt kompetente personer, med professor dr. juris (senere lagdommer) Torstein Frantzen, som leder.

I tillegg ble det etablert en bredt sammensatt referansegruppe til bruk i utvalgets arbeid.

Utvalgets mandat tok utgangspunkt i at «Samfunnet har blitt mindre homogent siden gjeldende arvelov ble forberedt og vedtatt. … Ekteskapet er ikke lenger den enerådende samlivsformen. … Mange arvelatere har hatt mer enn ett samliv, og flere har mer enn ett kull barn. … Samlet sett gir dette behov for å foreta et oversyn over arveloven for å sikre en tidsmessig og balansert lovgivning.»

Utvalget avga sin innstilling, NOU 2014: 1 Ny arvelov, i februar 2014. Etter det ble det stille, påfallende stille, i nesten fire og et halvt år.

Men utvalgets innstilling har åpenbart gitt regjeringa pusteproblemer. Om det har å gjøre med at Kristelig Folkeparti på det tidspunkt utvalgets innstilling kom, fortsatt var nære samarbeidspartnere, vites ikke. Men man har i hvert fall valgt å lukke øynene for dagens realiteter.

Vår nokså nyslåtte justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at «Lovforslaget er godt tilpasset dagens samfunn. Det er mer moderne og brukervennlig, og skal være lett å forstå både for profesjonelle aktører og for folk flest.»

Ja, jeg trodde faktisk at når man skulle få en mer moderne lov, ville man også stikke den berømte fingeren i jorda og se hva som er dagens situasjon.

De har pyntet litt på språket, prisverdig nok. De har slått sammen arvelov og skiftelov, som anses som en forbedring.

Men det som virkelig kunne modernisert en lov som ble vedtatt i 1972, samme år som den såkalte konkubinatparagrafen, som forbød samboerskap, ble opphevet, er det ikke gjort noe med.

De som nå har lagt fram forslaget til ny lov (regjeringa) kan ikke ha fulgt med i utviklinga. I dag øker samboerskap, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), mens ekteskap avtar. I 2016 var 29 prosent av alle par samboere, i Nord-Norge 35 prosent (forskning.no).

I dag har samboere som «har, har hatt eller venter barn sammen», en begrenset rett til arv, men den kan tilbakekalles gjennom testament. Samboere uten barn har ingen rettigheter.

En av regjeringas begrunnelser i framlegget til den nye loven, som representanter for regjeringa tydeligvis hadde pugget før de stilte til intervju, er at par som lever sammen ikke «skal tvinges til et mer forpliktende økonomisk fellesskap enn det de selv ønsker».

Nei vel, men når man så tydelig mener at det er så enkelt å sette opp et testament for å tilgodese den andre samboeren om man ønsker det, så er det vel like enkelt å avtale at man ikke skal ta arv etter hverandre, eller ha rett til uskifte.

En annen sak er at hvis ikke samboere anses som likestilt med ektefeller, da er det jo merkelig at for eksempel enkelte typer stønader bortfaller hvis du blir samboer. Heldigvis er det etter hvert kommet andre instanser som sidestiller ektefeller og samboere – uten at det ser ut til å affisere regjeringa.

Der mener man åpenbart at det bare er å opprette samboeravtaler og testamenter. Joda, i en ideell verden ville det vært slik. Ifølge SSB lever rundt 700.000 personer eller 350.000 par som samboere. Men undersøkelser viser at bare en av fire har skaffet seg samboerkontrakt.

Det er ingen tvil om at når det gjelder arv og samboerskap, kommer i de fleste tilfeller kvinnene dårligst ut. De er gjerne yngre, de lever lengre, de tjener dårligst – og hva verre er, de eier ofte ikke de «store tingene» som hus, bil o.l., men bidrar til det daglige forbruket med det de tjener. Jeg kjenner flere oppegående kvinner som har det slik.

Hva skjer hvis samboeren dør? Jo, de står selvsagt tilbake med to tomme hender og ingen rettigheter, det være seg om de har levd sammen i 10 eller 40 år. I teorien kan et søskenbarn arve alt, hvis avdøde ikke har barn.

Så kan man kanskje mene at det er tilpass for den som sitter igjen, hvis de ikke har ordnet det formelle. Ja, det er lett å si, men arv og eiendeler er følsomme temaer. Det gir dessuten makt å sitte med de «store eiendelene».  Arv minner oss også om vår egen dødelighet, og er for mange nok til at de ikke vil diskutere det.

Forslaget til ny arvelov inneholder mange andre merkelige argumenter, blant annet om hvorfor ektefeller ikke kan arve mer, slik utvalget har foreslått. Men det vil føre for langt å komme inn på her.

Man kan bare håpe på at tilstrekkelig mange på Stortinget har fulgt mer med i tida enn regjeringa åpenbart har gjort.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse