Annonse
Arvesølvet må pusses for å holde seg i verdi, blir det sagt. Barna er vårt arvesølv. Og ordførerkjedet som Gunnar Wilhelmsen bærer symboliserer det viktige oppdraget med å verne barn og unge generelt og de mest sårbare spesielt, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

Arvesølvet

Å forebygge at unge havner utenfor er mye mer lønnsomt enn å reparere i etterkant.

Den ofte usynlige, langsiktige og målrettede forebyggingen som ethvert lokalsamfunn burde innrette sine budsjetter etter, går ofte i glemmeboken når visjoner skal tegnes, og partiprogram skal gå fra trykksak til realitet. Det er ikke dyrt ikke å ha gjort hjemmeleksa når planer skal iverksettes, det er svindyrt. Spør bare en fotballspiller som har sluntret med oppvarming og uttøyning eller en børsspekulant som setter alle sine ressurser inn på at kull skal bli gull.

Hva skjer med én av fire som har grunnskole som det siste av utdanning i livet? Arbeidsuførhet. Hva skjer med en gutt eller jente som opplever vold hjemme? Økt risiko for å bli mobbet på barneskolen. Utenforskap avler utenforskap meddeler kunnskapsdepartementet, og kostnadene øker proporsjonalt i det ny-sammenslåtte kommunenorge.

Fire kommuner, deriblant Søndre Land kommune, rullet fra 2018 ut et pilotprosjekt etter initiativ fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Tverrsektorielt samarbeid skal gi nye løsninger på gamle problemer. Nye beregningsmodeller skal tydeliggjøre behovet for og antatt effekt av forebygging. København kommune setter av 500 millioner til forebygging. Å forebygge at unge havner utenfor er mye mer lønnsomt enn å reparere i etterkant, melder KS. Noen på rådhuset bør ta et videomøte eller to.

At vår ordfører vil kutte i sin egen lønn er en symbolsk, men svært forbilledlig handling som i likhet med ordføreren i Sokndal vil gi nasjonal gjenklang. Den en gang hardtarbeidende midtbanespilleren sier han har lagt på seg tre kilo siden han inntok ordførervervet og sølvkjedet kan ikke klandres. Imens ser det ut til at barn og unge skal sultefores. Møte i utvalg for oppvekst og utdanning streames for første gang i historien. Utvalget bruker fem minutt av møtetiden på å skylde på hverandre. At de tør.

Det er brutalt, men det må sies. Alt for mange mennesker, unge som eldre, tar livet sitt på våre øverste tillitsvalgte sin vakt. Ja, det vil antagelig skje i alle kommuner i Norge, hvert år fremover. Og vi kan ikke sitte stille. Nyere forskning viser (og det trengs mye mer!) at årsaksforholdet er sammensatt. Det berører mange fagfelt i alle sektorer. Offentlig, privat og frivillig sektor. Vi som foreldre, og sivilsamfunnet forøvrig, har også et ansvar. Professor Geir Sverre Braut presenterte i 2019 en faglig refleksjon omkring en nullvisjon. Igjen er det forebygging på systemnivå som kan være nøkkelen til å redusere antall dødsfall.

Forebyggingsarbeidet starter allerede før Faduma og Kristoffer blir født. Mange barn har dårlige odds allerede fra starten av. At våre skolebarn nå lærer å manøvrere i grønne og røde tanker av helsesøster og -bror, er et meget godt universelt tiltak som professor i helsepsykologi og forebyggingsforkjemper Arne Holte må fryde seg over. Selv vi foreldre er satt på skolebenken. Slike tiltak må kombineres med ytterligere evidensbaserte tiltak som virker forebyggende på utenforskap og uhelse.

Nord-Norge trenger enda mer kompetent arbeidskraft. Vi har ikke råd til at barn med fremtiden foran seg, til syvende og sist faller utenfor på varig stønad. At Faduma fra Somalia blir byggmester og homofile Kristoffer blir kaptein på TIL må bli like naturlig som å klage på snøbyger i mai. Kutt i sektor for oppvekst og utdanning kan bli reversert av kommunestyret og der hører nok saken hjemme. Det er ikke tid for å bruse med partifjæra i kommunestyresalen. Det er tid for å finne løsninger på tvers av partimessige og ideologisk skillelinjer, på vegne av barna og de unge innenfor kommunegrensa. Arvesølvet må pusses for å holde seg i verdi, blir det sagt. Barna er vårt arvesølv.

Begrepet passer også for ordførerkjedet som Wilhelmsen bærer. Det Hammervoldske sølvkjedet er inne i sitt 50 år. I dette ligger det en symbolikk, et alvor og en verdighet – oppdraget med å verne barn og unge generelt og de mest sårbare spesielt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse