Annonse

Tromsø som arktisk hovedstad – en visjon uten innhold

Tromsø fikk status som arktisk «hovedstad» i 2013, da Arktisk råd valgte å legge sekretariatet hit.

Kanskje må støvet tørkes bort fra Vertsbymeldingen av 2013, som forsvant like fort som de røde inntok rådhuset.

Siden den tid har det ikke manglet på fokus rundt markedsføring, visjoner og selvhevdelse.

For ikke å snakke om antall millioner det offentlige har investert i prosjektet. UiT Norges arktiske universitet (med våre studenter) trekkes jevnlig frem som en naturlig drivkraft i utviklingen av denne visjonen. Siden den gang skal vi ikke bare være en arktisk hovedstad – men også en arktisk kunnskapshovedstad.

Utfordringen er at dette er et begrep uten substans. Det har vært, og er fortsatt en visjon uten innhold. Problemet er at det ikke eksisterer enighet om hva det vil si å faktisk være en arktisk hovedstad. Hva skal dette være for Innbyggerne i Tromsø, for akademia, studenter og næringslivet?

Evner tromsøpolitkerne selv å enes om hva denne visjonen skal være, og hvordan rolle kommunen skal ha i dette prosjektet? Tverrpolitisk samarbeid er ikke akkurat det Tromsø er kjent for. Flere essensielle spørsmål står ubesvart, Nils Arne Johnsen og Roger Solheim oppsummerer dette godt i et innlegg på Nordnorsk debatt i fjor sommer.

Skal Tromsø bli en arktisk kunnskapshovedstad, krever dette kloke hoder. Universitetet rekrutterer og produserer kompetanse på løpende bånd. Som vertskapskommune må likevel Tromsø ta sitt ansvar for å tiltrekke den nødvendige kompetansen som behøves. Kanskje må støvet tørkes bort fra Vertsbymeldingen av 2013, som forsvant like fort som de røde inntok rådhuset.

Studentene trenger gode velferdstilbud og integrering i arbeidslivet, eksempelvis gjennom praksis. Innenfor helsefag og lærerutdanninger leverer kommunen godt, mens praksis innenfor disiplinfagene er nærmest ikke-eksisterende.

Studentene kan bidra til å løfte den arktiske hovedstaden på alle områder, men da må vi få slippe til. For Tromsø kommune vil en ekstra innsats på feltet sannsynligvis lønne seg, ettersom hele 7 av 10 studenter blir igjen i landsdelen etter endt utdanning.

UiT er en viktig brikke i den arktiske hovedstaden. I 2013 endret vi til og med navn til «Norges arktiske universitet». UiTs profil samsvarer godt med Tromsø kommunes visjon. Vi satser på arktisk forskning, tverinstitusjonelle samarbeid i regionen og profilering på den internasjonale arena. Dette er gode tiltak, men mye finsliping av både universitetets og kommunens arktiske profil gjenstår.

For selv om det arktiske ligger i navnet, gjenspeiles det ofte lite i vår utdanning. Eksempelvis bør disiplinære studieprogrammer i langt større grad spisse kompetansemål og innhold mot det arktiske. Jeg vil trekke frem et eksempel fra min egen utdanning; Statsvitenskap. Et vidt fagfelt som tilbys over hele landet, der muligheten for å skille seg ut er krevende.

Selv om vi besitter et glimrende fagmiljø med stor kompetanse innenfor arktisk policy, er ikke dette godt nok integrert i studiehverdagen. Det trekkes ikke tilstrekkelig frem i undervisningsplaner eller emnenavn.

Det manglende fokuset på UiTs arktiske profil ved rekruttering av nye studenter gjør at spisskompetansen usynligjøres ved siden av kjemper som UiO og UiB. En spissere profil kunne medført at utdanninger som master i statsvitenskap hadde rekruttert mer enn én student i 2017.

Det er ikke nasjonale politikere som skal definere og legge føringer for den arktiske hovedstaden. Skal Tromsø oppfylle sin tiltenkte rolle, må selv vi tørre å ta eierskap til begrepet og dets innhold. Vi kan ikke gå å vente på at dette skal gjøres for oss. Statusen som arktisk hovedstad oppnås gjennom tverrpolitisk enighet, konkrete handlingsplaner og et mer offensivt samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia.

Vi må selv evne å ta de nødvendige grep om denne visjonen skal bli en virkelighet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse