En gruppe asylsøkere krysser den norsk-russiske grense i oktober ifjor. Et UD-notat advarer mot at Storskog kan bli en hovedrute inn til Europa dersom Balkan-ruten blir stengt. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix.

Alarm fra UD!

UDs dystre notat om migrasjonskrisen er nyttig folkeopplysning for alle som foretrekker å stenge virkeligheten ute.

VG fortjener honnør for å ha publisert det ti sider lange UD-dokumentet i sin helhet.

Et internt notat fra Utenriksdepartementet (UD) om migrasjonen til Europa er ute i det fri. Det inneholder en brutal og helt nødvendig realitetsorientering for store deler av den norske offentligheten. Nå er virkeligheten servert. Den står på døren. Og avsenderne kan ikke avvises som alarmister med en spesiell agenda. Notatet er ført i pennen av to av UDs mest erfarne diplomater.  Språket er nøkternt og helt uten skrikende adjektiver.

UD-toppene skriver at så mange som 60 prosent av de som kommer til Europa ikke har krav på opphold etter internasjonal lov. Det dreier seg om en folkevandring, der millioner av mennesker fra Nord-Afrika og Midt-Østen søker et nytt liv i Europa gjennom «irregulære flukt- og migrasjonsruter».

Innholdet i notatet gir en beskrivelse av et europeisk samarbeid i oppløsning og fremveksten av høyreekstremisme i kjølvannet av en migrasjonsbølge som er ute av kontroll. Dernest den uforutsigbarhet det skaper i Europa. Hundretusenvis av asylsøkere inn i et Europa preget av arbeidsledighet og økonomisk stagnasjon er en eksplosiv miks. Den grunnleggende analysen i notatet ble fulgt opp av utenriksminister Børge Brende fra stortingets talerstol tirsdag.

Det er interessant å merke seg at det i arbeidsnotatet særlig advares mot en ny stor tilstrømming ved den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger. De stengte portene på Balkan-ruten og mellom Hellas og Makedonia kan føre til at menneskesmuglerne leter etter smutthull andre steder i Europa. Det kan om få uker gi et økt press mot både Norge og Finland, som til sammen har en 1600 kilometer lang grense mot Russland.

VG fortjener honnør for å ha publisert det ti sider lange dokumentet i sin helhet, selv om det er unntatt offentlighet. Forfatterne i UD har selvsagt helt rett i at norsk opinion neppe er mentalt forberedt på migrasjonskrisens fulle tyngde, og de økonomiske og sosiale konsekvensene det kan få for den norske velferdsstaten.  

I november i fjor fikk vi en ny realitetsorientering i Norge, da 30.000 asylsøkere ankom i løpet av noen få uker. Det førte nesten til sammenbrudd i det norske mottaksapparatet. Partiene innledet et norgesmesterskap i streng asylpolitikk. Men debatten i Norge de siste ukene bærer preg av at kaoset i fjor høst har glidd ut av netthinnen hos mange. Den voldsomme diskusjonen, med stort patos, rundt returen av noen få hundre asylsøkere til Russland, var en illustrasjon på dette.

Men det er ingen tid til dagdrømming. Migrasjonen kommer ikke til å gå over. Selv ikke en avslutning på krigen i Syria vil stanse folkemassene som er i bevegelse. I Aftenposten i dag kan vi lese at UDI har tatt konsekvensene. De planlegger for 60.000 asylankomster til Norge i år.

Reaksjonene på UD–notatet faller inn i veldig forutsigbare kategorier i den norske asyldebatten. Innvandrings-idealistene forsøker å trekke autoriteten i tvil og mistenkeliggjøre tidspunktet for lekkasjen, mens de som i lang tid har hevdet det samme som står i notatet, sier: Hva var det vi sa! Uansett er det helt uforståelig, på grensen til stygt, at notatet blir forsøkt nullet ut som uvitenskapelig og enkeltmenneskers innspill.

Det er vanskelig å komme på et tidspunkt i etterkrigshistorien der Europas - og Norge  - har  hatt større behov for kloke ledere som tar ansvar, ser helhet og som evner å samle nå som det knaker i sammenføyningene.

Heldigvis finnes det ikke store høyrepopulistiske miljøer til høyre for regjeringspartiet FrP i norsk politikk, det skal vi være glade for. Men en forutsetning for at dette skal fortsette, og at vi skal evne å vende kraften inn mot et pragmatisk sentrum, er at politiske ledere og medier snakker til befolkingen som voksne mennesker, som tåler å høre sannheten om de store politiske og økonomiske utfordringene landet vårt nå står overfor. Det lekkede UD-notatet kan i så måte tjene som et eksempel til etterfølgelse fremover.

For Regjeringen Solberg er det naturligvis ingen ulempe at notatet ble kjent like før de legger frem sine endelige forslag til endringer i asylpolitikken til Stortinget. Å si ja til kraftige innstramminger er nå grunnleggende nødvendig. Alt annet fremstår som uansvarlig. 

Det er ingen farbar vei å stenge virkeligheten ute. UDs notat er en påminnelse om det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse