Annonse

Asylopprøret i Ap

Det er forbløffende hvordan det i løpet av få år har vokst frem en stor, innvandringsliberal fløy i Ap.

Arbeiderpartiet har bestemt seg for å ikke støtte SVs forslag om å stanse returene av asylsøkere til Afghanistan etter at de har fylt 18 år.

Det er et klokt og ansvarlig standpunkt av Arbeiderpartiet å bidra til et stortingsflertall sammen med regjeringen, slik at returene kan fortsette. Debatten om dette har vært forvirrende, og har i stor grad handlet om å så tvil om UDI og andre instansers vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

For å få varig opphold i Norge må det foreligge et behov for beskyttelse. Det skal en være en høy terskel for å slå fast at sikkerhetssituasjonen i et land er så alvorlig at ingen kan sendes tilbake til sitt hjemland. Syria er et slikt land, mens det i ekspertmiljøene er stor enighet om at Afghanistan ikke er det.

Ved å returnere asylsøkere til trygge forhold i Afghanistan, er Norge helt på linje med andre land. Ved å stanse returene, vil Norge få en helt annen praksis enn for eksempel Tyskland og de øvrige skandinaviske land.

Bare i Sverige har 10.000 afghanere hittil i år fått avslag på sine asylsøknader, nettopp fordi de ikke oppfyller kriteriene for asyl. Det er ingen grunn til at Norge på dette området skal ha en langt mer liberal praksis enn andre land.

Å stanse returene til Afghanistan, med et regelverk som er i utakt med våre naboland, kan få alvorlige konsekvenser for Norge. Det innebærer en liberalisering som kan føre til at Norge i praksis oppfattes som et land som signaliserer fri innvandring for en stor gruppe unge mennesker.

Norske myndigheter må i stedet arbeide for å endre en dysfunksjonell asylpolitikk som åpner for at store grupper barn sendes alene på en farefull og inhuman reise til Europa.

For Arbeiderpartiet handler dette ikke om å gå til høyre eller venstre i innvandringspolitikken, men om å finne tilbake til den ansvarlige tradisjon partiet tidligere har stått i. Blant annet i kraft av de innstramminger som ble gjennomført i 2008 og 2009 med en Ap-ledet regjering.

Det er forbløffende hvordan det i løpet av få år har vokst frem en stor innvandringsliberal fløy i Ap som har forlatt denne linjen fullstendig, og som dominerer i det offentlige ordskiftet.  Det har dessverre ført til sterk tvil om Ap likevel kan komme til å åpne for stans i returer på et senere tidspunkt, basert på noe partiet kaller «sårbarhetskriterier».

Det er et signal om at asylopprøret i partiet ikke er slått helt ned, at presset for å myke opp den norske praksisen vil fortsette, og at den emosjonelle og uansvarlige asylaktivismen fortsatt har et stort spillerom i Ap under Jonas Gahr Støres ledelse.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse