Annonse
ATOMUBÅTHAVN: Tromsø Havn har inngått avtale med US Navy om å bruke den nye industrihavna på Tønsnes som logistikkhavn for reaktordrevne fartøy. Foto: Kjetil Grape

Atomubåter til Tønsnes

Saken er skandaløst behandlet av norske myndigheter og Forsvaret. Prosessen har gått over stokk og stein, uten at elementære og helt nødvendige forholdsregler er tatt.

Det har vært arbeidet med denne saken i fire år, men det finnes verken beredskapsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser, eller beskrivelser av hva slags aktivitet disse anløpene vil medføre.

Det har en stund versert planer om å bruke Grøtsund industrihavn på Tønsnes som logistikkhavn for US Navy. Det medfører også at atomubåter kan legge til kai her, for mannskapsbytte, proviantering etc. Planene er kommet så langt at Tromsø Havn KF har undertegnet en kontrakt med amerikanerne om dette.

Planene reiser mange spørsmål og innvendinger. Hvordan et kommunalt foretak som Tromsø Havn kunne inngå en avtale som er uønsket av eieren, kan man undre seg over. Kommunestyret har vedtatt at det ikke vil ha reaktordrevne marinefartøy i den nybygde havna på Tønsnes. Vedtaket står inntil et nytt eventuelt er fattet.

Det har vært arbeidet med denne saken i fire år, men det finnes verken beredskapsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser, eller beskrivelser av hva slags aktivitet disse anløpene vil medføre. Det er heller ikke gjennomført opptrening av politi eller beredskapsorganisasjoner. Planene om militær aktivitet er dessuten ikke forankret hos involverte parter.

Likevel var planen at det første reaktordrevne fartøyet fra US Navy skulle ankomme havna før sommeren i år.

Så stoppet koronaviruset tidsaspektet, og godt var det. For denne saken er skandaløst behandlet av norske myndigheter og Forsvaret. Prosessen har gått over stokk og stein, uten at elementære og helt nødvendige forholdsregler er tatt.

Behovet for å bruke den nybygde industrihavna i Tromsø, kommer etter at Forsvaret la ned og solgte marinebasen Olavsvern for noen år tilbake. Da var det storpolitisk tøvær og medfølgende kortsiktig tankegang som i ettertid har kostet samfunnet milliarder.

Nå er de politiske forholdene endret, det medfører økt alliert oppmerksomhet mot nordområdene. Og i henhold til havneloven har kommunene mottaksplikt for allierte orlogsfartøy. Problemstillingene i saken er med andre ord sammensatte.

Tromsø Havn trenger å tjene penger, etter svært store investeringer på Tønsnes. Kommunepolitikerne er også bekymret for at reaktordrevne fartøy vil legge hindringer for annen bruk og verdiskaping på området. Byutviklingskomitéen mener at staten må kompensere alle kostnader og framtidig tap av inntekter dersom staten vil ta i bruk området til dette formålet, heter det i et vedtak fra mars i fjor.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen later til å ha fått det svært travelt med å få landet saken. Nå lover han en bedre prosess framover. Ingen reaktordrevne fartøy får komme til Tromsø før det foreligger klare og innøvde beredskapsplaner. Hovedspørsmålet er og blir likevel om slike skip skal ligge til kai i tettbygde strøk. Selv om risikoen er liten, så er den der.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse