Annonse
RADARPAR FOR REVERSERING: Tidligere fylkesordfører Arne Pedersen i Finnmark (til høyre) i og det tidligere medlemmet i Rød Valgallianse i Tromsø Bjørn Willumsen, har funnet sammen i motstanden mot nye Troms og Finnmark fylkeskommmune. Foto: Inger Præsteng Thuen

Vi bør være på vakt når noen utpeker seg selv som redskap for folkets sanne vilje

For Finnmark og For Troms har utviklet åpenbart autoritære trekk, som forsterkes av dynamikken i de sosiale mediene.

Cirka 25 prosent av velgerne stemte Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget i Troms og Finnmark. Det er ikke urimelig å legge til grunn at hver fjerde velger gjorde det etter en helhetlig vurdering.

Men For Finnmark og for Troms, med Arne Pedersen og Bjørn Willlumsen i spissen, tar systematisk og vedvarende absolutt alle som stemte på venstresiden i både Troms og Finnmark, til inntekt for at stortingsvedtakene om sammenslåing av de to fylkene må reverseres. De tar overhodet ikke høyde for at det  sannsynligvis finnes mange Ap-velgere i Troms og Finnmark som av ulike årsaker ikke vil ha reversering.

I sum handler det om at aksjonistene, uten noe grunnlag i fakta, tar alle som har stemt på SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Troms og Finnmark til inntekt for sitt syn. Som om årets valg har vært en gigantisk folkeavstemning om hvorvidt et nytt fylke skal reverseres eller ikke.

Dette er en ekstrem form for uetterettelighet. For selvsagt har mange velgere som har stemt på venstresiden i de to fylkene, et ulikt sett av begrunnelser for å gjøre nettopp det. Det kan ha handlet om helt andre ting enn å reversere. For eksempel partienes syn på samfunnsutvikling, i den grad partiene har en strategi for slikt.

Hverken Arne Pedersen eller Bjørn Willumsen har noe som helst faktagrunnlag for å slå fast hvorfor valgresultatet i Troms og Finnmark ble som det ble. Noe kan naturligvis skyldes tvangssammenslåingen. Men selv profesjonelle valgforskere må vente med å gi entydige svar. Først må de få analysert tallene.

Dette føyer seg inn i rekken av propaganda-lignende manipulasjoner fra aksjonistene for å få etablert som en sannhet at man representerer selveste “folket”. Og ikke bare det - men at valget den 9.september utelukkende må tolkes som en en-saks folkeavstemning om en enkelt sak. Det brukes også i den aggressive retorikken for å begrunne at man ikke skal spørre det samme folket til råds i 2021, dersom det blir en rød-grønn regjering.

Det er selvsagt frykten for at en ny folkeavstemning der også befolkningen i Tromsø og Troms får uttrykt sin mening, skal gi et annet resultat, som er den egentlige motivasjonen.  Er det ikke merkelig hvordan de som har vært mest for bruk av folkeavstemninger som redskap, nå har blitt monomant imot en slik metode?

Mye kan nemlig skje frem mot 2021. Det vi er vitne til fra aksjonistene side er derfor et nokså enestående forsøk på politisk manipulasjon. Og da har man ennå ikke nevnt det som er enda verre, den uhyggelige utskjellingen av annerledes tenkende. - Våre tillitsvalgte ble utpekt som gode eller onde av dem, sier Arbeiderpartiet-leder Kristina Hansen. Hun har selvfølgelig helt rett i at For Finnmark har gjort splittelsen i fylket mye større enn den behøvde å bli.

Det har vært brukt en svertende retorikk, der organisasjonen har blitt en plattform for grov hets både av politikere og pressefolk. Anklager om svik og forræderi har florert. De redaktørstyrte mediene - ja alle og enhver som fremdeles orker å yte en minimum av motstand mot et endimensjonalt bilde - er utpekt som fiender av folket eller regjeringens lakeier. Prinsippielle spørsmål rundt det representive demokratiet i Norge vil man ha seg frabedt. 

Det er ikke rart at stemmer er brakt til taushet. Å kritisere for Finnmark og For Troms har  blitt det samme som å kritisere folkets ekte vilje. Vi vet fra historien at en slik logikk ikke fører noe godt med seg. Spørsmålet er hvorfor en mild og forsonede mann som gammelbiskop Per Oskar Kjølås har profilert seg som en del av en bevegelse som baserer sin virksomhet på utskjelling, splittelse og polarisering. 

For Finnmark og For Troms har utviklet autoritære trekk, som forsterkes av dynamikken i de sosiale mediene. Det burde bekymre politikerne som nå logrer for dem i de politiske forhandlingene om makt og verv i det nye storfylket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse