Annonse
Vold og seksuelle overgrep mot barn er et betydelig folkehelseproblem og samfunnsproblem, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Avdekking av vold og overgrep mot barn er det viktigste folkehelsetiltaket.

Viste du at du som voksen har plikt til å melde fra dersom du får kjennskap til at et barn eller ungdom utsettes for alvorlig omsorgssvikt?

Visste du at mange barn i Norge utsettes for vold og seksuelle overgrep hver dag? Det visste du kanskje, og du kjenner kanskje til, eller har hørt om tilfeller der barn lever under alvorlig omsorgssvikt. Viste du at du som voksen har plikt til å melde fra dersom du får kjennskap til at et barn eller ungdom utsettes for alvorlig omsorgssvikt og at barnevernet har plikt til å undersøke?

 

Vold og seksuelle overgrep mot barn, skjer både i og utenfor hjemmet. Vi har ingen sikre tall på omfang i Norge, men ulike undersøkelser viser at en betydelig andel av barn og ungdom har erfaring med vold eller seksuelle overgrep. Hele 16 % av ungdommer i tredjeklasse på videregående skole sier at de har opplevd minst en grov krenkelse, og 15% av jentene og 7 % av guttene rapporterte om mer alvorlig seksuelle krenkelser. I en voldsmåling fra 2012 der det ble registrert henvendelser om vold i nære relasjoner til politi og utvalgt deler av hjelpeapparatet i løpet av en tilfeldig uke viste at mer enn 900 barn ble registrert utsatt for vold eller seksuelle overgrep den aktuelle uken.

 

Bakgrunnen for volden er ofte knyttet til helse, feks psykiatriske lidelser, rus og familie i oppløsning. Barn som allerede har et helseproblem i form av f.eks. nedsatt funksjonsevne er også mer utsatt for å bli utsatt for vold.

 

Barn og ungdom utsatt for vold eller seksuelle overgrep får ofte både fysiske og psykiske helseproblemer som en direkte konsekvens av mishandlingen. Flere studier viser at erfaring med vold og seksuelle overgrep i barndommen ofte fører til alvorlige konsekvenser for den utsattes helse når de blir voksne. Vold og seksuelle overgrep mot barn er et betydelig folkehelseproblem og samfunnsproblem. I tillegg til ødelagte menneskeliv, viser beregninger viser at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.

 

Jobber du i helsesektoren og får mistanke om at et barn du møter utsettes for omsorgssvikt har du en enda sterkere  og selvstendig plikt til å melde fra til barnevernet. Dette er nedfelt i helsepersonelloven.

 

Dessverre synder mange helsepersonell mot denne plikten, kanskje fordi de ikke har mot nok til å se, og gjemmer seg bak sin taushetsplikt. Tall over hvem som melder til barnevernet viser nettopp at meldinger fra helsevesenet er alt for lavt. For lavt,- når vi vet at nettopp mange barn som utsettes for omsorgssvikt i en eller annen forbindelse er i kontakt med helsevesenet.

 

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN HF) har opprettet en egen stilling som sosialpediater i Tromsø. Dette er et viktig bidrag til rettsikkerheten for barn, og fortjener honnør. Flere helseforetak burde gjøre som UNN HF Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse