Annonse

Avisen Nordlys og statsmannskunst

Etter å ha lest både artikler og hørt pressekonferansen tar jeg flagget ned, bretter det pent i sammen og legger det i fra meg.

Brødtekstbilder: 
Å sukre pillen, drysse ut rosenblader og øke potten forandrer ingenting av endring i disse strukturene. Det viser kun en ytterligere arroganse ved at enda mer makt flyttes fra Finnmark inn til Troms

Mandag den 24. september ble folket invitert til pressekonferanse av fireparti-grupperingen som danner grunnlaget for sittede regjering.

Smilende, fornøyde og oppspilte kunne de fremsette budskap om enighet i spørsmålet om regionreformen.

Ett par timer etterpå ba avisen Nordlys folket om å rette blikket fremover. I samme artikkel etterlyste man ledere som var i stand til å bruke indre og politiske kompass, utøve statsmannskunst og gjerne bruke ressurspersoner fra næringslivet.

Artikkelen krydres med partsbegrep som – vise storsinn, inne og utestemme og forsoning. Enkle hersketeknikker gir seg utrykk i sammenligning av mennesket – som likemenn.

Etter å ha lest både artikler og hørt pressekonferansen tar jeg flagget ned, bretter det pent i sammen og legger det i fra meg.

Jeg føler meg temmelig liten her jeg tusler rundt med flagget under armen. Statsmannskunst, indre politiske kompass og bruk av ressurspersoner – skal nå lage veien for nye Troms og Finnmark.

Pillen er sukret, det er mer i potten og det åpnes en fremtid i rosenrød idyll hvor den nye regionen kan utøve makt til det beste for folket.

Spillet er altså hevet til neste nivå, det drysses ut roseblader langs veien og man kan lett bli oppfattet som bakstreversk ved trenering eller nektelse.

I min første artikkel i denne sammenheng vurderte jeg maktstrukturene som følge av bestemmelsene til fellesnemd og utflytting av både det administrative og politiske maktapparatet.

Å sukre pillen, drysse ut rosenblader og øke potten forandrer ingenting av endring i disse strukturene. Det viser kun en ytterligere arroganse ved at enda mer makt flyttes fra Finnmark inn til Troms.

Statsmannskunst, ledelse og bruk av kompass er tomme skall så lenge likevektsbegrepet er satt til side.

Jeg velger å stå på mitt, vise det jeg forstår av ledelse og plent nekte på at dette er en god sak for Finnmark. Jeg vet at likeverd, fordeling av makt og arbeidsplasser betyr mye mer enn rosenblader og fagre ord.

Åpningen til ett felleskap ligger fordeling av makt og balanse, en fellesnemd med likevekt og ett jevnlig fordelt politisk og administrativt maktapparat.

Ett fylke og ett folk må aldri settes på blind auksjon. Det er både ydmykende og respektløst.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse