Annonse
FORSVUNNET: Hensikten med byvekstavtalen sies å være reduksjon av bilkjøringen, basert på at miljøgassutslippene derved skal bli mindre. Dette grunnlaget er nå forsvunnet, fordi Norges bileiere er blitt verdensmestre i ombytte til elbiler og hybrider, skriver Terje Walnum. Foto: Arkiv

Avkortet byvekstavtale, eller ingen avtale?

Den foreslåtte bombetalingen har totalbeløp på omtrent det dobbelte av den forhatte eiendomsavgiften, og barnefamiliene rammes hardest av dette påfunnet.

Svar til SVs Pål J Skogholt i Nordlys torsdag om bompengene i Tromsø, dvs foreløpig bare på Tromsøya. Han hevder at staten vil betale 40-50 % hvis bilbrukerne på Tromsøya betaler 50-60 % av ”pakken” på foreløpig 8 milliarder. Det er et overoptimistisk utgangspunkt, som ligner på Vegvesenets bløffer i utredningene om saken. I kommunestyrets siste behandling av finansieringen antydes statens andel til 25-35 %, resten belastes bilbrukerne. Dette er statens nydelige utgangspunkt til forhandlinger med kommunen.

Den gang bompengebløffen ble solgt inn til en del av politikerne, så forespeilet Vegvesenet en 50 % statsdekning av alle utgiftene. Så lett kan man lures. Kanskje er det slik at kommunens politikere og forhandlere ikke er de beste til å forhandle om bilbrukernes interesser?

Halvert betaLing med drivstoffavgift.

Pakken på 8 milliarder kan barberes ned til under 4 milliarder ved å trekke ut Håkøy/Kvaløy-forbindelse, gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Håkøya kan finansieres som en egen bomsak. Det er ikke bilbrukernes ansvar å betale for veier til gange/sykler/kollektiv. Vi har ei felles skattekasse til slikt. Hva sier forresten EØS-reglene om adgang til å kreve bompenger fra bilbrukere til å betale tiltak for andre trafikantgrupper? Har noen undersøkt det, og kan de dokumentere at det er tillatt?

Drivstoffavgiften i Tromsø kan heves til 2-3-4 kr pr liter uten store problemer, det ser vi av de ukentlige variasjonene i bensinprisen. 3-4 kr pr liter gir årlig 90-120 mill kr, dvs 1,8 – 2,4 milliarder over avtalens 20-årsperiode. Med 50 % fra staten kan det bli 3,6 – 4,8 mrd i totalpakken. Med egen bompakke for Håkøya kan drivstoffavgiften settes lavere. Med 3 kr pr liter betaler bilistene mindre enn halvparten av det påtenkte ranet via bomstasjonene. Og betalingen blir rettferdig etter kjørt distanse.

Den foreslåtte bombetalingen har totalbeløp på omtrent det dobbelte av den forhatte eiendomsavgiften, og barnefamiliene rammes hardest av dette påfunnet.

Heldigvis har Tromsø minst ett politisk parti som går klart imot bomstasjoner og bomsoner på øya, og det er minst ett nytt anti-bomparti under stiftelse, ifølge avisene. Det store spørsmålet er hva Høyre gjør, eller hvor Høyre-velgerne vandrer?

Splittelse i Høyre.

Gruppeleder Erlend Bøe i Høyre har hittil forpliktet hele partiet til bompengene, men uten å ha støtte i partiet internt. Hvis han fortsetter med det, så vil Høyreflukten blant velgerne bli markant og storslagen. Med lignende flukt fra Ap og andre avgiftspartier, så kan Frp og andre motstandere se lyst på fremtiden.

Gruppeleder Bøe har ikke hele Høyre-gruppen i bystyret med seg, men han har flertall med intern dissens i gruppen. Blant Høyres partimedlemmer er flertallet ikke målt, men bompengegallupen gir en god pekepinn. På medlemsmøtene til Senior Høyre er det flere vedtak som går helt imot bompengene og gruppeleder Bøe.

Avisene burde kanskje spandere på seg en meningsmåling blant Høyres medlemmer, sammen med andre gode gallup-spørsmål? Det kan bli fornøyelig lesning!

Avtalegrunnlag forsvunnet?

Hensikten med byvekstavtalen sies å være reduksjon av bilkjøringen, basert på at miljøgassutslippene derved skal bli mindre. Dette grunnlaget er nå forsvunnet, fordi Norges bileiere er blitt verdensmestre i ombytte til elbiler og hybrider. Det betyr at bilutslippene allerede er redusert i hele Norge, selv med litt vekst i bilkjøringen.

Vegvesenet har hittil avslått å innhente utredningsfakta om bilparkens fornyelse og gassutslipp, selv om de foreligger hos Opplysningsrådet for veitrafikken. Dermed sørger Vv for å fjerne fakta fra bompengedebatten i Tromsø og på landsbasis.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse