Annonse
Kjære Finnmark og Troms Arbeiderparti, jeg tror ikke dere ønsker å skape politikerforakt, men måten dere har kjørt denne prosessen på skaper avstand og mistillit. Det er deres ansvar som politikere som søker tillitsverv gjenopprette tilliten, skriver Jonas A. Ghanizadeh. Bildet viser styret i Finnmark Ap. Foto: Alf Helge Jensen

Avsporing som kommunikasjonsstrategi

Vi har nå fått en politikerklasse (dessverre også i Arbeiderpartiet) som er så isolert fra «vanlige» folk at de ikke kan ta folk sine bekymringer og tilbakemeldinger på alvor når de ikke er pakket inn i politikerspråk.

Finnmark Arbeiderparti har snudd 180 grader i saken om regionreformen, og det kan virke som om de ikke lenger har gode argumenter for sitt nye standpunkt, og de forsøker isteden å avspore hele debatten ved å klage på debattklimaet.

Man kan være uenig med Knut Arild Hareide i mye, men den fullstendig åpne og demokratiske prosessen han la opp til forbindelse med KrF sitt veivalg er ekstremt sjelden vare i Norsk politikk. Motstykket til dette er at «noen har snakka sammen», et kjent begrep som forbindes med Arbeiderpartiet, maktkamp og skjulte beslutningsveier.

Slik ble det også i saken om regionreformen. Finnmark Arbeiderparti jobbet hardt imot hele veien, godt hjulpet av en folkebevegelse og en folkeavstemming hvor 87% sa klart nei til sammenslåing. Men så «snakket noen sammen» og man fikk på bordet en avtale som på mange måter er dårligere enn den såkalte «Gardermoen avtalen» og legger opp til et vanvittig antall heltidspolitikere. Hvordan avtalen vil slå ut for Øst-Finnmark, Vadsø og andre områder langt fra Tromsø er helt i det blå.

Det virker tydelig at Finnmark arbeiderparti har fått sin marsjordre fra sentralt hold, for nå bruker man ikke lenger de høyst relevante argumentene mot sammenslåingen. Man klarer heller ikke å finne gode argumenter for denne avtalen som ble fremforhandlet i all hemmelighet. Da gjør man det som flere politikere i sosiale medier har gjort, man angriper debattklima og form.

Det er ingen tvil om at temperaturen har vært høy, men fokuset har vært uforholdsmessig høyt på de få som snakker friskt språk og de som går langt over kanten. Flertallet presenterer gode og saklige argumenter, men selv om du gjør det blir du idiotforklart og avspist som tulling av opinionsledere (eks. Skjalg Fjellheim). Denne strategien har vært benyttet av regionreformens forkjempere hele veien, det som er nytt er at nå begynner også Finnmark Arbeiderparti å gjøre det samme.

Politikerne vil at folk skal snakke pent, samtidig får vi servert saker om at de fester og holder julebord for flerfoldige tusen kroner, mens andre slik som Arbeiderpartiet ikke vil gi innsyn i hvordan de bruker skattepenger de gir til seg selv. Vanlige folk må se at kollektivtilbudet i distriktet blir rasert eller skoler lagt ned. Det er kanskje ikke så rart at folk blir oppgitt, eller at avstanden til makta øker?

Vi har nå fått en politikerklasse (dessverre også i Arbeiderpartiet) som er så isolert fra «vanlige» folk at de ikke kan ta folk sine bekymringer og tilbakemeldinger på alvor når de ikke er pakket inn i politikerspråk.

Om ledende politikere hadde engasjert seg, tatt folk på alvor og lyttet, istedenfor å opptre med en høy grad av arroganse, slik den blå regjeringen, Troms Arbeiderparti v/Willy Ørnebakk og nå Finnmark Arbeiderparti har gjort, ville kanskje klimaet roet seg noe ned.

Istedenfor sitter folk i Finnmark igjen med en følelse av at om du snakker saklig blir du ignorert, om du roper blir du  idiotforklart. Konklusjonen er at man uansett ikke blir hørt.

Kjære Finnmark og Troms Arbeiderparti, jeg tror ikke dere ønsker å skape politikerforakt, men måten dere har kjørt denne prosessen på skaper avstand og mistillit. Det er deres ansvar som politikere som søker tillitsverv gjenopprette tilliten.

Snart er det det valg og folk følger med.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse