Annonse

Avvikling og kompensasjon i pelsdyrnæringen

Levin Mikkelsen skriver i Nordnorsk debatt den 29. mai et åpent brev. Han mener at kompensasjonen fra staten når pelsdyrnæringen skal avvikles ikke blir god nok. En av grunnene til at jeg valgte å engasjere meg politisk var at jeg er opptatt av dyrevelferd. Jeg var (og er) imot pelsdyroppdrett. Spørreundersøkelser viser også at et flertall av befolkningen ønsker at det skal bli slutt på pelsdyroppdrett.

Det påvirker meg selvsagt som medmenneske å høre om hvilke konsekvenser avviklingen kan få for Mikkelsen og andre som rammes, likevel mener jeg at det var riktig å vedta det på grunn av hensynet til dyrene. Vi i Tromsø Venstre har forståelse for at denne prosessen vil bli tøff for mange pelsdyrbønder, særlig for de som holder til i distriktskommuner hvor omstilling er utfordrende. Nettopp derfor har vi jobbet for overgangsordninger med økonomisk kompensasjon og mulighet for omstilling. Her er våre argumenter:

Dyrevelferd

Husdyr som ku, gris, sau eller høns kan gis god nok velferd hos mennesker. De er temmet gjennom tusenvis av år med avl og kontakt med mennesker. Rev og mink er derimot ville. I tillegg er de rovdyr, med behov for å kunne bevege seg i store territorier og å være sosiale i flokker. De kan ikke holdes i løsdrift, men må være i bur for at pelsene skal holdes rene og hele. Ekte pels som er et resultat av pelsdyroppdrett er heller ikke et produkt som noen trenger. Fuskepels og pels som er biprodukt av annen drift kan dekke etterspørselen der man ønsker egenskapene til pels.

Varslet avvikling

Da Venstre tidligere leder Lars Sponheim var landbruksminister, varslet han i 2002 at pelsdyrnæringen ville bli avviklet om ikke dyrevelferden ble god nok i løpet av 10 år. Siden den gang har det kommet en rekke faglige innspill om at dyrevelferden ikke lar seg ivareta godt nok med ville dyr i bur. Dette er avviklingen et tiltak som har vært varslet lenge.

Ny avtale

I regjeringsforhandlingene på Jeløya og Granavollen i 2017 fikk Venstre gjennomslag for at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles, av hensyn til dyrevelferden. Fordi dette gir negative konsekvenser for aktørene i bransjen, kom de fire regjeringspartiene frem til enighet om hvordan pelsdyrfarmere skal kompenseres, for å sikre at de kan omstille seg til annen næring for fremtiden.

Venstres stortingsrepresentant og Landbrukspolitiske talsperson, Andre N. Skjelstad sa i den anledning “Det har vært viktig for Venstre å sikre forutsigbare rammer når denne næringen skal avvikles. Pelsdyrfarmerne får et godt oppgjør basert på individuell behandling, og vi sørger for at det blir mulig for dem å omstille seg til ny næring, og å få ryddet opp skikkelig etter dagens drift.”

Tre hovedpunkter fra avtalen:

- Partiene er enige om at staten skal ta et større ansvar for opprydning og riving av pelsdyrhus.

- Kompensasjonen skal utbetales basert på en individuell behandling av hver enkelt pelsdyrfarm.

- Det legges til rette for at pelsdyrfarmere som er over 62 år når forbudet trer i kraft i 2025 skal kunne ta ut tidlig alderspensjon.

Vi har stor tillit til at fylkesmennene, landbruksdirektoratet og regjeringen i samarbeid med næringen vil sikre at prosessen fremover blir god og grundig, slik at ingen havner i et uføre som følge av vårt vedtak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse