Annonse
Badelandet er nå under bygging på Templarheimen, og prosjekter blir mye dyrere enn først antatt.

Bader i problemer

De som spådde at Tromsøbadet blir et økonomisk mareritt for kommunen, ser ut til å få rett.

Tromsøbadet er i ferd med å utvikle seg til et økonomisk katastrofeområde for Tromsø kommune.

Kostnadene er fordoblet siden de første prognosene, den siste økningen ble kjent denne uken. Den er på 190 millioner kroner, og prislappen er dermed 978 millioner. Kostandene er altså i ferd med å overstige en milliard kroner.

Disse overskridelsene må selvsagt dekkes inn. En mulighet er øke prisen på billettene og parkeringsavgift på Templarheimen. Da kommer man et stykke på vei. Men da risikerer man samtidig at publikum uteblir fordi anlegget blir for dyrt å bruke. Et annet, og langt mer sannsynlig alternativ, er at innbyggerne i Tromsø må betale i form av økte skatter og avgifter og reduserte velferdstjenester.

Det som nå skjer, er historien om problemer som er varslet. Vi i Nordlys var blant de som advarte både mot kostnader og en plassering som er helt feil. Her fikk dessverre interessegrupper i idretten overstyre byens samlede behov.

Resultatet er at man møter seg selv i døra på nettopp plasseringen. Når badelandet i sin tid ble  lagt frem til politisk behandling, forelå det et grundig og gjennomarbeidet notat fra fagetatene i kommunen, som advarte mot lokaliseringen på toppen av øya.

Det ble pekt på erfaringer fra andre norske byer, og at hensynet til logistikk burde være altoverskyggende. Sentrum ville vært å foretrekke. Også advarsler om vanntilførsel og grunnforhold ble trosset.

Men bystyret valgte å overse alt dette når beslutningen ble tatt.

Og i ettertid må man spørre: Hvor mange konsulenter trenger man egentlig for å avdekke at parkering og transport ville bli et stort problem på Templarheimen?

Revisjonsselskapet Komrev Nord foretar nå en gjennomgang av store investeringsprosjekter i Tromsø, deriblant Tromsøbadet. Det er lagt frem delrapporter som viser store utbetalinger på rundt 70 millioner til eksterne konsulenter som Asplan Viak og WSP (tidigere Faveo).

Det er nå all grunn til å spørre hva man har fått igjen for dette, når hensikten faktisk var å unngå overskridelser.

Den hyppige bruken av konsulenter ser ut til å resultert i et mangelfullt prosjekteringsgrunnlag, og en uklar fordeling av ansvar og roller. Det kan virke som om det fordyrer prosjektet istedet for å gjøre det billigere. I tillegg er alt tåkepratet rundt hva som har gått galt, en indikasjon på at ansvaret for fadesen er i ferd med å bli pulverisert.

Det er grunn til å tro at flere saker vil forverre kostnadssprekken. Slik kaoset rundt Tromsøbadet utvikler seg, har det dessverre et potensial for å bli byens svar på Stortingsgarasjen.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse