Annonse
Nordområdene: maritimt kappløp bak diplomatiske kulisser

Nordområdene: maritimt kappløp bak diplomatiske kulisser

Russiske rederier oppgraderer raskt sine flåter, knyttet til olje- og gassektoren og Arktis

...er fornyelse av russisk fiskeflåte et interessant markedssegment for nordnorske eksportselskaper?

I løpet av de siste årene har russisk maritim industri opplevd betydelige og av og til kontroversielle endringer. Omsetningen ved russiske havner vokser, med introduksjon av nye anlegg og redusert bruk av utenlandske havner for russiske lasteskip i transitt. Andelen av kommersielle ordrer til russiske verft vokser, men kan fortsatt ikke sammenlignes med ordrer fra den russiske marinen.

Den russiske regjeringen har endret reglene for tildeling av fiskekvoter, og gir fra 2019 tilleggskvoter til russiske fiskere som planlegger å bygge nye skip på russiske verft og/eller nye landbaserte prosessanlegg. Krav til lokalt russisk ”innhold” er også introdusert, men til et lavt nivå på 20% av det nye skipets verdi, frem til 2020. Fra 2020 forventes det at andelen fordobles til 40%. Så, Nord-Norge kan i tre år framover delta i de russiske prosjektene i Arktis med forholdsvis gunstige betingelser.

Den første tildelingsrunden av fiskekvoter pågår akkurat nå. Resultatet er forventet kunngjort i midten av mars 2018 under den internasjonale konferansen “Fishing in the Arctic: Modern Challenges, International Practices, Prospects” i Murmansk.

Bare noen dager etter Murmansk-konferansen blir det russiske presidentvalget avholdt, noe som vil avgjøre landets utenrikspolitikk de neste seks år. De arktiske spørsmålene har ikke en sentral plass i valgprogrammene til noen av kandidatene, heller ikke hos dagens president. Dette skyldes i stor grad at de akutte utenrikspolitiske utfordringene for Russland ligger i andre geografiske områder. Likevel er Arktis et viktig område for Russland, og vi forventer at næringspolitikk i nordområdene vil bli diskutert i løpet av våren, ikke bare i Murmansk, men også i Moskva.

Strategisk sett er det økonomiske potensialet for norsk-russisk maritimt samarbeid i Arktis rimelig fornuftig. Det er levert mer en femti søknader om nye russiske skipsbyggingsprosjekter og landbaserte fabrikker. En betydelig del av dem kom fra Murmansk. Bedrifter fra Norge, Island, Spania, Finland, Kroatia og Russland konkurrerer fram til 2030 om det lukrative markedet på totalt 10 milliarder euro. Selvsagt vil ikke alle søknadene få støtte fra den russiske staten, men vi ser optimistisk på framtiden og har notert at mesteparten av prosjektene som antas å motta kvoter, er designet med hjelp av norske selskaper, som Skipsteknisk i Ålesund og Cramaco i Tromsø.

Petrov A. phd, Bergen

Shavrov N. phd, St. Petersburg

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse