Annonse
ULOVLIG BYGD: Tromsø kommune har gitt Hilde Sjurelv og Frank Bakke-Jensen pålegg om å rive denne badstua, bygd i strandsonen i Skarsfjorden på Ringvassøya. Vedtaket er opprettholdt av Fylkesmannen. Foto: Jørn Normann Pedersen

Bakke-Jensens private "krig"

Tromsø kommune har beordret riving av en badstu som er oppført på en idyllisk hytteiendom på Ringvassøya. Når saken har havnet i nyhetsbildet, er det fordi det ikke er hvilken som helst hytte det dreier seg om.

Hytta eies nemlig av Hilde Sjurelv, som er gift med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I 2016 ble det oppført en åtte kvadratmeter stor badstu i strandkanten, men før byggingen søkte ikke Sjurelv om dispensasjon fra reguleringsplanen for området. Først etter at hun ble gjort oppmerksom på at bygget var søknadspliktig, ble søknaden sendt.

Frank Bakke-Jensen har engasjert seg sterkt i saken, blant annet gjennom et privat brev til Tromsø kommune.

Men kommunen står på sitt, og mener byggeforbudet i 100-metersbeltet blir vesentlig tilsidesatt dersom det blir gitt dispensasjon til Sjurelv og Bakke-Jensen. Tromsø kommune varsler døgnmulkt på 1000 kroner dersom badstua ikke blir revet innen fristen den 29.april.

I intervjuer med Nordlys antyder både Bakke-Jensen og advokaten paret har engasjert, at det likevel er aktuelt å gå videre med saken.

På spørsmål fra Nordlys svarer Bakke-Jensen at avgjørelsen om riving ikke er i tråd med «regjeringens politikk». Forsvarsministeren knytter det til formuleringer i regjeringserklæringen fra Granvolden i januar, om lokal handlefrihet og forvaltning av strandsonen i spredt bebygde strøk.

Dette er merkelige signaler fra en statsråd. Det kan lett oppfattes som at han skyver sin autoritet som statsråd foran seg, i et privat anliggende, en lokal bygge-konflikt han er part i.

Alle har naturligvis en demokratisk rett til å få sin sak prøvd, det gjelder også for en statsråd og hans ektefelle.

Men når fylkesmannen etter en lang og grundig  prosess har stadfestet kommunens vedtak, bør man ta det til etteretning og ikke så tvil om den, slik Bakke-Jensen gjør.

Dersom noe er bygd ulovlig, må det rettes opp i. Alt tyder på at avdelingen for byutvikling i Tromsø kommune denne gang har gjort gode og relevante vurderinger.

Det kan ikke være “Texas” i strandsonen vår. Det er en åpenbar fordel med klare retningslinjer og prinsippfaste byråkrater, slik at borgere ikke kan ta seg til rette på bekostning av fellesskapets interesser.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse