Annonse
Direktør Lars Vorland og styreleder Marianne Telle på onsdagens styremøte i Bodø.

Bakrus for Helse Nord

Helse Nord kan ikke fortsette med en styreleder som mangler tillit ved landsdelens fremste fagmiljø, og heller ikke har et enstemmig styre bak seg i PCI-saken.

Dagen etter sitt eget julebord vedtok styret i Helse Nord å opprette et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Nå venter tidenes bakrus for Helse Nord. I det rådende klima fremstår prosjektet både som lite gjennomførbart, og med usikre effekter. Vi ser ingen grunn til å tvile på advarslene fra UNN når det gjelder frykten for at penger og fag flyttes vekk fra landets minste universitetsklinikk. Luftige formuleringer i styrets vedtak om at man forutsetter at UNN ikke svekkes, endrer ikke på det.

Det mest forstemmende med saken er fortellingen i Nordland om landsdelens felles universitetsklinikk som et lokalsykehus for befolkningen i Tromsø. Det er nedslående å konstatere at Helse Nords ledelse i Bodø ikke har gjort særlige anstrengelser for å korrigere dette bildet. 

Dessverre er det særdeles liten grunn til å la seg imponere over styreleder Marianne Telle. I styremøtet slapp hun til en ekstern konsulent med ensidig raljering over Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), hvor faglige argumenter fra landsdelens fremste hjertespesialister ble redusert til «følelser».

Slik graves tillitskløften enda dypere. Den var fra før tynnslitt fordi det ikke var et fulltallig styre som tok den kontroversielle beslutningen. Telle maktet heller ikke å samle styret bak en enstemmig forståelse i en sak med vidtrekkende konsekvenser. Begge deler svekker legitimiteten til beslutningen.

Vi mener et flertall i styret nå har gjort et vedtak som gjør det nesten umulig å gjenreise tilliten mellom UNN sine mest spesialiserte enheter og administrasjonen i Helse Nord.

Styrelederen fremstår selv som et hinder for å reetablere den tilliten foretaket må ha for å kunne fungere. Vi mener Helse Nord i for stor grad fremstår som direktørstyrt, og at Marianne Telle ikke evner å se helheten i et så stort foretak som det nordnorske, med små og sårbare fagmiljøer.

Det beste vil være om helsedepartementet leter etter en ny styreleder. Det vil etter vår oppfatning være svært uheldig å fortsette med en styreleder i Helse Nord som mangler tillit både hos ledelsen og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

PCI-prosessen reiser flere grunnleggende spørsmål ved helseforetakets organisering. Det politiske spillet overskygger fag og vitenskap. For å bygge ny troverdighet og styrke legitimiteten mener vi et virkemiddel må være at sentrale lederfunksjoner flyttes fra Bodø til den nye regionen Troms/Finnmark.

Måten alle faglige råd og innspill fra ekspertene ved UNN har blitt totalt underkjent på, lover ikke godt for fremtiden. Det er behov for modeller som sørger for at sykehusstyret ved Universitetssykehuset Nord-Norge får styrket sin innflytelse i Helse Nord, hvor de to nordligste og sammenslåtte fylkene må få en mer sentral rolle. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse