Annonse
Arbeiderpartiet lar seg dirigere av aktivistene som vil reversere fylkessammenslåingen. Det gjør ikke troverdigheten til partiet bedre, velgerne flykter i hopetall.

Ap lar seg styre av aktivister

Det er vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet lar seg slepe til skafottet av en gjeng aktivister som bare har én sak på agendaen.

Organisasjonene «For Finnmark» og «For Troms» har sendt epost til politikerne nå i forkant av valget. Der avkreves samtlige førstekandidater til vervet som fylkesordfører eller ordfører svar på om de vil gå inn for å reversere fylkessammenslåingen eller ikke.

«Svarene fra hver enkelt blir offentliggjort i medier og sosiale medier. Ikke svarte blir også offentliggjort», heter det i eposten.

Responsen har vel vært som forventet, med ett unntak. For det er vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet lar seg slepe til skafottet av en gjeng aktivister som bare har én sak på agendaen. Og det blir helt umulig å begripe hvordan partiet åpner for å la en liten aktivistgruppe påvirke framtida til 250.000 mennesker.

At Aps førstekandidat til det nye fylkestinget, Bjørn Inge Mo, har signert dette oppropet, har vakt stor irritasjon i deler av Ap i Troms. Arbeiderpartiet har lange tradisjoner som ansvarlig styringsparti. Nå opptrer partiet som en politisk kaosrytter. Og i regien finner vi ytterste venstre fløy, med Rødt og gamle Akp-ml'ere bak spakene.

For Arbeiderpartiet i nord gjør ikke dette troverdigheten bedre. Velgerne flykter i hopetall likevel.

Både «For Finnmark» og «For Troms» er dominert av radikale grupperinger som ser nytteverdien av å skape og vedlikeholde et urolig politisk landskap.

Men uroen gagner ikke befolkningen i Troms og Finnmark. Den gagner ikke de 3400 ansatte i den sammenslåtte fylkeskommunen, hvor mange har levd med usikkerhet i forhold til egen jobb i lengre tid. Uroen gagner absolutt ingen som ønsker å se framover.

Nå er noen av de administrative stillingene i den nye fylkeskommunen besatt. Flere vil følge. Fylkeskommunen har fått 30 statlige millioner til å gjennomføre sammenslåingen. Skal den om to år få mange titalls millioner til reversering? Eller må fylkeskommunene selv punge ut? Da vet vi hvem som får regningen.

Det er innbyggerne som blir skadelidende. Det er de som må leve med enda dårligere fylkesveier og dyrere buss, ferge og hurtigbåtbilletter. Det følger et økonomisk regnestykke med en reversering, og det er neppe så sikkert at staten tar fakturaen to ganger.

Det mest betenkelige ved aktivistenes trøttende omkamp, er at framtidsperspektivene er fullstendig fraværende. Fylkessammenslåingene fører ikke bare til at norgeskartet endres. De betyr også strukturelle endringer, og endringer i makt og innflytelse.

Troms og Finnmark lekker innbyggere. Vår største «eksportartikkel» er ungdom. Slik er det for det nye storfylket Innlandet også. Men sammenslåtte Hedmark og Oppland har en offensiv tilnærming til sin nye status. Der ser man ikke i bakspeilet og lengter tilbake til det som var, der legges det planer for framtida.

 Med basis i storfylkets rike ressurser, som skog- og landbruksareal, er ambisjonen å bli Norges ledende region innen bioøkonomi. (foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer). En Sintef-rapport peker på muligheter for økt verdiskaping og mange nye høykompetanse arbeidsplasser.

Nå legges strategien. Og det er flere enn Innlandet som legger planer, ikke minst er trønderne solid på banen. Alt mens vi i Troms og Finnmark må bruke tid og energi på en endeløs krangel om å få gårdagens løsninger tilbake.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse