Annonse
Utsikt fra Tennes i Balsfjord. Foto: Kjell-Erik Sørum

Balsfjord for framtiden

Politikerne i Balsfjord har i en årrekke sett seg lei på at Balsfjord ikke omfattes av Nord-Troms-tiltakene.

Det er også slik at ved en evt. sammenslåing vil hver av kommunene beholde dagens overføringer uavkortet i 15 år framover.

Regjeringen har etter at de ble valgt i 2013,satt seg som mål og radere ut flertallet av kommunene her i landet. Dette er i disse dager sak for kommunestyrene rundt om, så også i Balsfjord.

Her ble det på siste k-møte den 24 feb. behandlet en henvendelse  fra Storfjord kommune som  ønsket forhandlinger om en evt. sammenslåing  med Balsfjord kommune.  Så skulle en tro at disse to kommunene som har mange likheter ville finne felles styrke i en sammenslåing, men nei.

Ordføreren går på talerstolen og opplyser at Arbeiderpartiet finner ingen positive trekk ved å forhandle med Storfjord om en innlemmelse i Balsfjord, og får tilslutning for dette syn fra Høyre og Senterpartiet. 

Jeg synes dette er utrolig. Det har opp gjennom  årene vært mange samarbeids prosjekt som begge kommunene har hatt  fordeler av. Pr. dato er det Legevaktsamarbeid—PPT—og det er også avtale innen psykratien.  

Politikerne i Balsfjord har i en årrekke sett seg lei på at Balsfjord ikke omfattes av Nord-Troms-tiltakene, og vi husker sikkert hva vi sa da et av våre største transportforetak innen anleggsbransjen flyttet til Storfjord for å slippe arbeidsgiveravgiften.

Landbruket i Balsfjord har ved flere anledninger jobbet for å komme inn under Nord-Troms-tiltakene. Det er også slik at flere nyetablerere har valgt å bygge hus  i vår nabokommune i nord grunnet særordningene her,  på tross av at arbeidsplassen og omgangskretsen ligger i Balsfjord.

Det er også forunderlig at det ikke er noe positivt med at Storfjord er en kraftkommune. Mange av våre innbyggere har sine røtter i Tårnedalen på svensk og finsk side, og vi burde finne noen positive sider ved å komme i nærkontakt med våre finske og svenske venner gjennom Tårnedalsrådet.

Nedskriving av studiegjeld vil jeg tro mange ungdommer ville sette stor pris på. Hvorvidt disse tiltakene også ville gjøre seg gjeldene i Balsfjord burde vært avklart før flertallet i Balsfjord gikk til forhandlingsbrudd.

Det er også slik at ved en evt. sammenslåing vil hver av kommunene beholde dagens overføringer uavkortet i 15 år framover. Dette er løfter som statsråden har gitt.

Staten har også satt av penger til bredbåndutbygging og samferdselstiltak til bruk i sammenslåtte kommuner. Kan hende hadde vi fått noe til bedring av mobildekningen i f.eks. Fjellbygda og Furudalen. Men flertallet har ikke sett noe positivt i dette heller.

Vi finner ikke noe positivt, sier flertallet. Samtidig sier ordf. til Framtid i Nord at det skal innkalles til ekstra kommunestyremøte for å finne hvilke konsekvenser det vil ha for Balsfjord  å si nei til økt innbyggertall.  Men dette burde jo vært avklart før alle broer ble brent?

Balsfjord-politikerne utrykker stor tilfredshet når statistikken viser befolkningsøkning, som betyr økte overføringer fra staten. Og vi sier ingenting om at dette er betenkelig fordi at det betyr også krav om økte kommunale tjenester.

Men når det  ligger an til å øke innbyggertallet med noen fra vår nabokommune i nord, da står ordføreren sammen med sine kampfeller på Balsfjordeidet og sier nei, og begrunner det med at dette vil kreve økte kommunale tjenester. 

Det er kort tid igjen før kommunene må fatte sine endelige vedtak om kommunestrukturen. Om Balsfjord kommune vil ha et ferdig dokument som holder vann innen den tid (1. juli), og som viser vår situasjon i 2030 og 2040 tviler jeg på.

Og forresten, hva skal vi sammenligne med  når vi ikke har forhandlet med noen? Når vi skal spørre våre innbyggere om råd, hva har de å velge mellom, pest eller kolra, ja takk, begge deler.

Det er fra fylkesmannen klargjort tidligere at kommunene må komme med sine forslag til ny kommunestruktur, og at fylkesmannen på bakgrunn av disse vil tegne sine egne kart som så overleveres regjeringen.  Jeg er veldig spendt på fylkesmannens innstilling. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse