Annonse

Eldreomsorg i Balsfjord

I Nye Troms den 8/8 oppfordre Charles Eriksen Balsfjords politiske partier om å dele sine synspunkt om eldreomsorg. Han skriver også om pensjonistforeningenes felles forsøk på å etablere pensjonistenes hus og en frivillighets sentral i Balsfjord.

Balsfjord Høyres partiprogram:

Balsfjord Høyres partiprogram ser omsorgen som en helhet, fordi omsorgen også trenger økt fokus innenfor rus, psykiatri og personer med nedsatt funksjonsevne.

I programmet ønsker vi å øke antall stillinger i helseomsorgen for å få mindre arbeidspress, mindre sykefravær, mer fleksibilitet og flere heltidsstillinger. Vi vil også jobbe for økt antall kreftsykepleiere og ordninger som øker kompetansen til omsorgsarbeidere.

Endret behov for eldreomsorgen:

Eldreomsorgen har endret seg, befolkningen blir eldre og sprekere, kravet til kommunene har steget i samhandlingsreformen og vi må derfor se på nye løsninger som passer dagens omsorgsbehov.

Vi må tilrettelegge for en sprekere og eldre befolkning med tidlige hjemmebesøk og tilpasninger som gjør det mulig for de eldre å få oppfylt sitt ønske om å bo lengst mulig hjemme.

Mange eldre ønsker også omsorgsbolig fremfor sykehjemsplass når de ikke kan bo hjemme og vi må derfor se på behovet for flere omsorgsboliger i kommunen.  

En proaktiv omsorgstjeneste i kombinasjon med flere omsorgsboliger vil gi flere eldre muligheter til å bo hjemme eller i omsorgsbolig. Sykehjemmene vil også få bedre kapasitet til å håndtere de sykeste pasientene som kommer til sykehjemmene som følge av samhandlingsreformen.

Utrygghet, ensomhet og aktivitet.

Utrygghet er noe vi vet flere eldre rammes av og det er viktig at vi som kommune jobber for økt trygghet blant våre eldre. En bedre ordning for trygghetsalarm er noe som kan bidra til økt trygghet blant enslige eldre som fortsatt bor hjemme.

Ensomhet er også noe som vi vet at flere i samfunnet kjenner på, ikke bare eldre, men personer i alle aldersgrupper. Tiltak mot ensomhet er ikke en lovpålagt kommunal primæroppgave og vi som politikere må derfor finne andre løsninger mot ensomhet. Dette er en av grunnene til at Balsfjord Høyre har programfestet ønske om en frivillighetssentral som kan bidra til å løse praktiske oppgaver, øke aktiviteten blant brukere i omsorgen og motvirke ensomhet.

Frivilligsentral:

Det er beklagelig at saksgangen i denne saken stoppet opp etter valget 2015. Balsfjord er i en økonomisk krevende situasjon, men det er noe som kalles for å spare seg til fant. Verdien av frivillighet er umulig å utrede, men verdiene vi får tilbake ved å stille Fuglelia til disposisjon for frivillighet og organisasjoner er mye høyere enn investeringen, og det er nettopp slike politiske beslutninger som kan gi oss bedre lokalsamfunn og samhold mot en lav investering.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse