Annonse
Uten bedre tilrettelegging for sivil trafikk på Banak, vil flyfrakt-operatørene være tvunget til å benytte forsvarets infrastruktur både ved landing, avgang og parkering. Det gir en forutsigbarhet tilnærmet lik null, skriver Bjørn Søderholm. Foto: Allan Klo, NRK

Banak må bygges ut for flyfrakt av sjømat til Asia

Brødtekstbilder: 
Den såkalte SeaWalk-en i Hamnbukt, der passasjerer fra cruiseskip tas i land, er nå ferdig. Dermed er det lagt til rette for at cruisenæringa kan bruke Lakselv som snuhavn - med flyvninger inn og ut fra Banak lufthavn.
Uten disse investeringene vil operatørene være tvunget til å benytte forsvarets infrastruktur både ved landing, avgang og parkering. Det gir en forutsigbarhet tilnærmet lik null.

Etter at Avinor ble stoppet i sine ulike kuttplaner med hensyn til banelengden på Banak, skjer det i de nærmeste dagene to veldig positive hendelser som berører utvidet bruk av Lakselv lufthavn - Banak. 

Den ene er opprettelsen av en ukentlig flyfraktrute med sjømat fra Lakselv til Gardermoen, den andre er ferdigstillelsen av SeaWalk-en i Hamnbukt.

Flyfraktruta er kjempebra for transport av sjømat produsert i Finnmark til verdensmarkedene i sør og vest. Men for markedene øst for oss vil det ideelle være direkteflyginger fra Banak. Kostnadsbesparende og økte inntekter for næringslivet, bedre kvalitet for kundene og betydelig redusert CO2 utslipp til atmosfæren. 

Dette oppnås ved å ta ned halvfulle langdistanse fraktfly fra europeiske flyplasser som passerer nesten rett over hodene våre på vei til Asia. De største potensielle markedene for sjømat ligger øst for oss, særlig etter at Kina igjen ønsker oss velkommen.

Ved ferdigstillelse av SeaWalk-en er forholdene tilrettelagt for igangsetting av snuoperasjonene for cruiseturismen over Hamnbukt. Med stadig større cruiseskip vil det betyr bruk av større fly for å bringe turistene til og fra lufthavna. De to første snuoperasjonene i 2015 krevde bruk av én jumbo pluss fire mellomstore flymaskiner ved hver operasjon. Stadig større cruiseskip med 2500 – 3000 passasjerer vil kreve adskillig flere jumboer samtidig på Banak.

Dagens bakkeoperative forhold på Banak er både utilstrekkelig og uforutsigbar. Manglende tilgjengelig sivil flyoppstillingsplass for større flytyper, manglende snuplasser i forlengelsen av begge rullebaneender samt en ny taksebane for fly i tilknytning til den nye sivile flyoppstillingsplassen, er investeringer som er tvingende nødvendig å få gjennomført.

Uten disse investeringene vil operatørene være tvunget til å benytte forsvarets infrastruktur både ved landing, avgang og parkering. Det gir en forutsigbarhet tilnærmet lik null. Skulle forsvaret få bruk for den militære oppstillingsplassen vil sivil bruk bli nedprioritert. Dersom beredskapsflyene fra Bodø må flyttes til Banak p.g.a. Putin, er den militære flyoppstillingsplassen stengt for sivil bruk. 

Dersom det står en jumbo parkert på militær side, er flyplassen stengt for landing og avgang med flytyper større enn Dash8. Dette er krav fra Luftfartstilsynet som et kompenserende tiltak for å ivareta flysikkerheten.   

Slike forhold kan ikke tilbys næringsaktører som ønsker å satse på Banak. De vil kreve forhold som gir 100 prosent funksjonalitet og forutsigbarhet. Slik er det ikke i dag på Banak.

I gjeldende masterplan fra Avinor for Lakselv lufthavn Banak, er det lagt inn en utvidelse av sivil flyoppstillingsplass på ca. 23.500m2 og en ny sivil taksebane. I tillegg hadde Avinor i brev til Porsanger kommune av 02.03.2016, beskrevet størrelse på nye snuplasser i hver ende til å være 9.100m2 til en kostnad på totalt 36 mill. kr. Dvs en kvadratmeter pris på ca. 2000 kr. Ut fra denne kvadratmeterprisen vil beskrevet utbygginger koste rundt 93 mill. kr. 

Alle som kjenner til byggegrunnen i Lakselv, vet at kostnadene er betydelig lavere enn ellers i landet. Dette p.g.a. byggegrunnens beskaffenhet. Dette viste seg nylig for tilsvarende byggevirksomheten på flyplassområdet hvor kvadratmeterprisen lå under 1000 kr. 

For å få regjeringen til å gå inn med nødvendig finansiering av utbyggingen på Banak i neste års budsjett, er det nødvendig at anslåtte investeringskostnader blir kvalitetssikret og synliggjort av fagfolk som kjenner forholdene ved flyplassen. Disse fagfolkene finnes lokalt.

Jeg håper derfor at Porsanger kommune tar tak i saken, finner penger til finansiering av arbeidet med å fastslå de virkelige investeringskostnadene. Dette haster å få gjort før sommerferien.

Kostnadene tilsvarer en par månedslønninger til toppene i kommunen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse