Annonse
VIKTIG: Artikkelforfatteren mener økt bruk av Banak er viktig. Foto: Stian Eliassen, iFinnmark.no.

Banaks skjebne

Igjen går diskusjonen omring kommunikasjon i Finnmark. Igjen krangles det mellom naboer, kommuner og særinteresser så fillene fyk. Skitt i Norge – leve Toten.

Finnmark ligger i tillegg nærmest de store markedene både i Asia og USA dersom luftveien benyttes. Banak med sin operative kapasitet, er verktøyet for å få realisert mulighetene.

Slutt med den evige kranglingen, den er fryktelig ødeleggende både for næringsliv og alle som bor i fylket. Bruk heller kreftene til å kjempe for at viktig infrastruktur, i dette tilfellet lufthavnene, må beholdes og utvikles til beste for befolkning og næringsliv i fylket.

Alta lufthavn må bevares og utvikles fordi her bor det flest mennesker. Det samme med Kirkenes som porten mot Barentshavet, Nordøstpassasjen og Russland, Hammerfest som oljehovedstaden i fylket og Banak for sin forsvarsmessige betydning og næringsmessige potensial.

Finnmark har fisk, unik natur og gass, dvs. mat, opplevelser og energi, produkter etterspurt over hele verden. Finnmark ligger i tillegg nærmest de store markedene både i Asia og USA dersom luftveien benyttes. Banak med sin operative kapasitet, er verktøyet for å få realisert mulighetene.

Avinor har helt rett når det pekes på at en ikke trenger 2800m rullebane for å betjenes 65.500 reisende over lufthavna. Hammerfest betjente i fjor 175.300 og Vadsø 102.200 reisende med sine rullebaner på i underkant av 900m.

Men så ligger heller ikke hensynet til de lokalt reisende til grunn i kampen fra Finnmark for å beholde eksisterende banelengde på 2788m. Avinor kjenner veldig godt til det arbeidet som har vært gjort over de siste 25 årene for å få til en større sivil utnyttelse på Banak. Både Porsanger kommune, Avinor lokalt og sentralt samt forsvaret har lagt inn mye arbeid og penger både i breddeutvidelse, nytt terminalbygg, omlegging av vei, utvidet parkeringsområde for fly og bil, ny taxivei for fly samt nødvendig areal- og bruksmessige planarbeid.

Porsanger kommune ved ordfører Knut Roger Hanssen og hans mannskap, har i løpet av de siste fire årene gjort en kjempe jobb opp mot næringslivet både i fylket og regionen for å åpne øynene deres for mulighetene som ligger i bruken av Banak.

Både reiselivs-, fiskeri- og petroleumsnæringen har sett samt benyttet brukspotensialet til flyplassen. Reiselivet benyttet bl.a. B747-jumbojet i utveksling av reisende over Banak og snuhavna i Hamnbukt. Forsvaret har benyttet flyplassen for tungtransport av militært utstyr i forbindelse med øvelser og petroleumsnæringen benyttet flyplassen da nødvendig utstyr måtte hentes fra Sør Korea. Intet av dette har vært mulig med en rullebane på 2500m.

Til våren igangsettes bygging av en fraktterminal på flyplassområdet.

Norge står overfor en nødvendig omstilling for å skape nye arbeidsplasser. Dette jobber regjeringen med hver eneste dag. Gjennom forslaget fra Avinor om reduksjon av banelengden fra 2800 til 2500m legges alle disse mulighetene døde og fordelene med kort reisetid til de største markedene i verden innen reiseliv og flyfrakt vil ikke kunne utnyttes.

Aldri har mulighetene ligget bedre til rette enn akkurat nå for økt bruk av Banak. Lav kroneverdi skaper økt eksport av fiskeprodukt og økt antall utenlandske turister til regionen. Utvikling av Halkavarre skytefelt og treningsområdene på GP til økt alliert trening, vil også forringes ved at flytransport av tyngre utstyr umuliggjøres.

Foreslåtte endringer fra Avinor gir ingen besparte investeringer, heller tvert imot, en gjør ikke bruk av allerede investerte penger til å øke inntektene. Eneste besparelser på banereduksjonen vil være noen 1000-lapper på drift.

Usikkerheten som nå er skapt fra Avinor omkring bruken av Banak, kan gjøre at næringsaktørene trekker seg og at det langsiktige utviklingsarbeid som nå er i nærheten av å lykkes, faller i grus.

Gi Banak forutsigbare rammebetingelser slik at næringslivet tør satse. Dersom intet har skjedd innen 15–20 år, kan banelengden reduseres til 800m.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse