Annonse

Bane i nord er strategisk viktig for Norge

Arbeidet med Nord-Norgebanen må fortsette, skriver stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V).

I sommer har Nord-Norgebanen igjen vært oppe til debatt. Nå er den Venstre-initierte utredningen om jernbane i nord levert. Den fastslår at det er dyrt å bygge banen, men fordelt på antall kilometer mener jeg at investeringen ikke er avskrekkende. Spesielt om man sammenligner med de betydelige investeringene som gjøres i infrastruktur og jernbanenett lenger sør i landet.

Regionreformen binder Norge sammen på nye måter. Bedre kommunikasjon og samferdsel internt og mellom regioner var viktige premisser for det arbeidet vi gjorde da vi på Stortinget ferdigstilte regionreformen. Også Nord-Norge må ta del i de endringer og moderniseringer som skjer i årene framover. Jeg mener at Nord-Norge banen vil være en viktig katalysator og drivkraft for å knytte Nord-Norge tettere sammen internt, til resten av Norge og til resten av verden.

Ofotbanen og dens kommersielle potensial vil være viktig også i årene framover. Linjenettet mellom Narvik og Kiruna bør forbedres. I dag fremstår banen som en flaskehals. I et jernbanenett som kan nå Asia og Kina på få dager, må delen mellom Narvik og Kiruna være effektiv. Ny teknologi innen emballasje kan bidra til at det i løpet av få år vil være attraktivt å frakte fisk på tog til Asia. Det kan åpne store muligheter for Nord-Norge.

Ofotbanen må utvides både nordover og sørover. Gods vil være drivkraften for utbyggingen, men det er også viktig med en bane som legger til rette for god persontrafikk. Utredningen som er gjort er bra, men kanskje kan man også tenke enda mer alternativt for å kutte kostnader, og dermed lettere og raskere komme i gang med utbyggingen.

Hva om man for eksempel i første omgang trekker jernbanelinjen direkte fra Bjørnfjell via Setermoen til mottakshavn for fisk på Storsteinnes? Kan det bli billigere og mer effektivt om man legger ny bane utenom kostnadsdrivende bysentrum som Tromsø og Narvik? Vi ser at bysentrum på Østlandet er prisdrivende når det gjelder jernbaneutbygginger. Enkelte tar nå til orde for at man i fremtiden i større grad bør se på alternative måter å transportere personer til og fra bysentrum enn å legge kostnadsdrivende jernbanespor midt i byen.

Norge investerer kraftig i militærbaser på Evenes og Setermoen. Nærhet til bane har en viktig sikkerhetsmessig og strategisk betydning. Jeg mener vi bør vurdere nye muligheter for hvordan vi skal nå NATO-kravet om 2 % av BNP til forsvar. Vi bør se på muligheten for at deler av jernbanen i Nord-Norge kan inngå i et slikt regnestykke.

En baneforbindelse nordover fra Fauske er også viktig. Det vil bringe større deler av Nord-Norge nærmere resten av Norge. Ikke minst kan det være positivt med tanke på bedre og økt samhandling mellom Nord-Norge og Trøndelag. Det er regioner som satser sterkt på fisk, primærnæringer og turisme. Bedre bane vil styrke disse satsingsområdene. Det vil hele Norge nyte godt av. Arbeidet med Nord-Norge banen må fortsette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse