Annonse

Bane, tunnel og vei som spydspiss-prosjekter i nord?

Når Erna og Stortinget åpner pengesekken, så står søring-mafiaen klare med prioriterte prosjekter. Da begynner kampen i motbakke, men det må tåles. Nord-Norge skal ha vår rettferdige andel…. minst!   

Nordlys skriver 28. mars om å bygge landet ut av krisen. Samfunnet trenger meningsfulle fremtidsprosjekter for igangsetting etter koronakrisen. Beslutningene skal tas nå, midt i korona. De bør kunne iverksettes straks koronaen tillater vanlig anleggsvirksomhet etter krisen. Imens kan vi bruke ledige ressurser til forsering av anleggsplaner.

Nord-Norgebanen har dessverre ikke ferdige anleggsplaner. Dertil har Jbvs (Jernbaneverket) utredninger vært altfor trege, og med hensikt: De mener at Norges investeringer bør skje sør for Dovre. Derfor bør Nord-Norges jernbaneplaner flyttes til landsdelen og settes bort til rådgivere som kan prioritere rask gjennomføring.

Nordnorske planleggere kan levere anleggsplaner på rekordtid. Blant strekningen Narvik – Bjerkvik – Setermoen – Bardufoss – Nordkjosbotn – Tromsø vil jeg anta at Setermoen – Bardufoss – Nordkjosbotn er den minst kontroversielle strekningen vedr fysiske trasevalg. Her kan vi iverksette detaljplaner umiddelbart og få fram grunnlaget for anleggsplaner.

Raskere anleggsplaner?

Imens har vi Ofotbanen, som har planer for dobbeltspor ferdig for flere delstrekninger. Her kan anleggsarbeid igangsettes svært raskt, hvis de får beskjed om å forsere detaljplanene. Dobbeltspor på Ofotbanen er en nødvendig forutsetning for driften senere for banen Narvik – Tromsø.

Hva mer kan fremskynde anlegg og investeringer i vår region? Ullsfjordforbindelsen (UFB) og Tindtunnelen er nærliggende prosjekter. UFB er kanskje nærmest til detaljerte anleggsplaner. Tindtunnelen har en planlagt trase som tillater detaljplaner og anlegg i fjellet uten opphold.

Både NNB og UFB med Ofotbanen og Tindtunnelen er dessverre litt avhengige av noen byråkratier som heter Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Disse to er stinne av prosjekter som favoriserer Sør-Norge.

Lokale anleggsplanleggere?

Så nordnorske ordførere og fylker må slå i bordet for å oppnå vår rettferdige andel av midlene etter korona. Intern enighet i landsdelen er en forutsetning for å nå fram. Så vennligst begynn å prate sammen, allerede nå!

Når Erna og Stortinget åpner pengesekken, så står søring-mafiaen klare med prioriterte prosjekter. Da begynner kampen i motbakke, men det må tåles. Nord-Norge skal ha vår rettferdige andel…. minst!   

I siste valgkamp var både Høyres og Aps ordførerkandidater varme tilhengere av jernbanen Narvik – Tromsø. Nå haster det med å banke en tverrpolitisk enighet i bordet, for å få tildelt hasteprosjekter etter koronakrisen. Her gjelder det å være frempå, og raskt!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse