Annonse
Gjennom 25 år er det med ARE-togene årlig fraktet opp mot 500.000 tonn gods tur/retur Oslo - Narvik.  Spesielt innen fisketransport er dette en glimrende løsning, skriver Geir Røstad - som ser for seg et sidespor på Ofotbanen mellom Bjørkliden og Setermoen. Foto: Carl Næsje

Fra Setermoen til Bjørkliden, der ARE-toget passerer, er det 53 km. Her bør vi bygge bane!

Etter den siste tids tragiske ulykker og trafikkproblemer som involverer vogntog på nordnorske veier, har det naturlig nok oppstått nye diskusjoner i mediene om hvilke tiltak som kan settes inn.

Jeg har gjennom snart fire tiår vært i stormens øye innen transportnæringen. All statistikk tilsier at vi vil få en kraftig økning av både vogntog og minibusser som er ført av sjåfører med minimal eller ingen erfaring på kjøring på vinterføre.

Også mye av utstyret som benyttes til disse transportene er uegnet for nordiske forhold (2-akslede trekkere med dårlige dekk, ikke kunnskaper om kjetting-bruk, etc. etc.) Også de som driver utleie av biler  og minibusser til nordlysturister som aldri har satt sine sandaler i snø før, bør være på vakt. De bør se sine kunder an og kun leie ut biler med sjåfør.

Sjømatnæringen

Økningen i sjømatproduksjonen må ta sin del av ansvaret for at disse transportørene befinner seg på norske veier. Næringens enorme behov for transport er positiv og økende i tiden fremover. Nå kan fiskeeksportørene slå seg på brystet og med rette påstå at de kun bestiller biler fra norske speditører/transportører. Speditørene i sin tur henter biler ukritisk fra Øst-Europa. Som igjen frakter fisken ut i Europa til priser som er langt under norske transportbedrifters selvkost.

Jeg vil påstå at transport av fisk til utenlandske markeder med norske biler er en tapt sak. Dette er svært beklagelig, da det i sin tid utgjorde mange «norske» arbeidsplasser.

Det er også en kjent sak at det til enhver tid står flere uegnede utenlandske trekkvogner klar i Karesuando i påvente av oppdrag i Norge. Her byttes det hengere og sjåfører i stor stil. Og at det i samme slengen jukses med de europeiske kabotasjereglene er utvilsomt. Norge er et attraktivt marked.

Ansvar

Det menes også med rette at norske myndigheter i større grad skal kontrollere kjøretøyene når de kommer over grensen. Dette må skjerpes betraktelig inn.

Men også fiskeeksportørene og hvert enkelt bruk kan ta i bruk sterke sanksjoner, før fiskelasset går på en uegnet/dårlig skodd bil. Det bør også være mer lønnsomt for fiskeeksportørene å fakturere sin mottaker i Frankrike for et fiskelass, enn å sende regninga til et forsikringsselskap i Norge når fisken ligger i en veigrøft i Troms. I dag er det ingen sanksjoner overfor avsender som har benyttet et uegnet kjøretøy til oppdraget.

Toget

Det er også med rette stort fokus på jernbanens effektivitet i fisketransporter. Dette viser all erfaring med ARE-toget. (Arctic Rail Express) Med ARE startet en suksesshistorie i september 1993. Gjennom 25 år er det årlig fraktet opp mot 500.000 tonn gods årlig tur/retur Oslo - Narvik.  Spesielt innen fisketransport er dette en glimrende løsning. Hele semi-hengere settes på toget, de når Oslo 26 timer senere og kan derfra fraktes videre ut i Europa. Det er også verdt å merke seg at disse billige østeuropeerne er en useriøs trussel mot ARE toget.

Jernbane i Troms

Ukentlig er det skriverier om en jernbane (Nord-Norgebane) fra Fauske til Narvik og videre nordover til Tromsø. Dette er et urealistisk og kostbart alternativ. Derimot - hvis man googler avstanden mellom Setermoen og Bjørkliden kommer avstanden på 53 kilometer i luftlinje frem. Jeg gjentar: 53 km. Og ved Bjørkliden passerer allerede omtalte ARE-tog flere ganger i døgnet. Lastet med fisk i Narvik. Og mellom Setermoen og Bjørkliden ligger Sørdalen hvor et jernbanespor kan legges. Og dette i et område hvor man slipper å tenke på å forsere Tysfjorden eller Rombaksfjorden. Strekninga har en topografi som muliggjør bygging av toglinje innenfor realiserbare økonomiske rammer.

Lakseslakteri

Som kjent bygger Salmar et stort lakseslakteri på Grasmyr på Senja. Dette anlegget vil kreve enorme mengder transport for sine produkter. La oss tenke oss en omlastingsplass for tog-semihengere på Andslimoen og derfra inn på ARE-togets linjer via Setermoen – Sørdalen – Bjørkliden. Og videre til Oslo via Sverige. Fisk fra Troms og deler av Finnmark har ingenting i Narvik eller Fauske å gjøre. Nei rett inn på det svenske jernbane nettet.

Svenskene har rustet opp den aktuelle toglinjen betydelig de senere årene. Fiskerinæringen etterspør raske og effektive transportløsninger. ARE- toget skal også i fremtiden være løsningen for fisketransporten fra Lofoten/Vesterålen. Erfaringen med ARE viser også at transportene til toget med fisk fra Lofoten i all hovedsak går på norske biler. (Enn så lenge) En tenkt terminal på Andslimoen/Storsteinnes vil bli forsynt av norske biler/sjåfører. Man vil med en slik løsning få bort mye av den utenlandske transporten som foregår på nordnorske veier pr. i dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse