Annonse
Om prisen blir 100 eller 200 milliarder - relatert til betydningen stambanen vil få på kort sikt, for ikke å snakke om når fossildrevet transport må fases ut for godt - er det småpenger, skriver Eivind Sivertsen. Foto: Eivind Sivertsen

Jernbanen tvinger seg fram

Det er på tide at våre øvrige nordlige stortingsrepresentanter kommer på banen, slik at ikke Torgeir Knag Fylkesnes fra SV er den eneste (av 20) som stiller opp for Nord-Norge.  Fortsetter det slik, vil det være til evig skam, både for partiene og for personene som representerer dem.

Så er utredninga av en del av den norske stambanen på bordet. Høringsrunden gjenstår.

Det gjelder selvfølgelig strekningen Fauske-Narvik-Harstad/Tromsø, som har vært behandlet av en utredningsgruppe fra Jernbanedirektoratet.

Dette er jo vel og bra, bortsett fra at mine personlige forventninger har vært på nivå med nysgjerrigheten angående hva jeg vil få til jul, dvs jeg forventet ingenting. Det er likevel imponerende hva de har fått til med 2 millioner, dvs 0,002 promille av nasjonal transportplans budsjett for 2018-2029.  Trodde noen dette var alvorlig ment?

Konsulentfirmaet som av Jernbanedirektoratet ble valgt til støtte i utredningsarbeidet, er samme firma som i 1993 (sammen med et annet) klarte å snu konsekvensutredninga 1992 fra et godt, til et ubrukbart prosjekt.  En omfattende motmelding fra Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane, som til NSB påviste en rekke feil i dette arbeidet, synes å ha blitt ignorert.

Utredninga 2019 har hittil fått ubarmhjertig omtale i media, så langt jeg har sett.  Men tror nok den kan bli godt mottatt i riksmedia, som så langt, av ukjent grunn har vært tilnærmet stengt for korrekt informasjon om Nord-Norgebanen.

Likevel,  i det lille jeg har rukket å lese av stoffet (som også inneholder en god del bortkastet fyllmasse, bare tjenlig til å forvirre), finnes også positive inntrykk.  Her sikter jeg til delrapport “Behovsanalyse Nord-Norgebanen 2019”.  Denne delen gir faktisk en så balansert framstilling at jeg ærlig talt ikke hadde forventet det.  Behovsanalysen har også noen skjønnhetspletter som vil bli tatt opp i høringsrunden.  Skal vi følge konklusjonene i denne delrapporten, kan den rett og slett sees som en sterk oppfordring til å bygge Nord-Norgebanen, uansett om prisen blir 100 eller 200 milliarder.

I mine øyne er slike beløp småpenger, relatert til betydningen stambanen vil få på kort sikt, for ikke å snakke om når fossildrevet transport må fases ut for godt.  Og - som en kommentator til et nylig innlegg på Nordnorsk debatt skrev (tilnærmet):  “Hva er vel 100 mrd i en slik sammenheng, mot oljefondets 8256 mrd?” (Status ved siste årsskifte).

Her passer det å sitere hva NSB skrev i 1991:  “Da Norge gikk inn i oljealderen, tentes ikke bare fakler på boretårn, men også nytt håp for Nord-Norgebanen.  Hva skulle man vel bruke oljeinntektene til hvis ikke til investering i norsk infrastruktur som for eksempel jernbane?”.

Forutsetningen for at noe skal skje er likevel at våre myndigheter endelig erkjenner at Nord-Norge er en del av kongeriket Norge, og trenger kommunikasjoner på lik linje med andre landsdeler. Vi har nok med å takle våre ugunstige klimaforhold, uten at vi også - mht infrastruktur - skal ligne en bokser som må stille i ringen med hendene bundet på ryggen.

Det er på tide at våre øvrige nordlige stortingsrepresentanter kommer på banen, slik at ikke Torgeir Knag Fylkesnes fra SV er den eneste (av 20) som stiller opp for Nord-Norge.  Fortsetter det slik, vil det være til evig skam, både for partiene og for personene som representerer dem.  Det får da være måte på underdanighet også!  Vil her sitere et klipp i Time av 17. juni, fra en tale av Stacey Abrams, guvernørkandidat i Georgia:  “Ask for it, and if you don't get what you need, ask for it again.”.  Eller som Hilde Sagland sa ved vardebålet 29/6 i år:  “Vi skal gnage og gnage inntil banen er på plass!”.  Kort og godt, vi gir oss ikke!   Når en av oss går dukken, kommer det tre nye i stedet!  Vi skal rett og slett bli som det sjuhodede troll i eventyret.  Når de hugger et hode av oss, vokser det ut tre nye i stedet.

Nord-Norgebanen gjelder ikke noe mindre enn de nye generasjonenes framtid, og dermed framtida for Nord-Norge.  Men den får også stor positiv betydning for resten av landet, og - gjennom klimapåvirkningen - for kloden vår.

Nå har Tromskomiteen for jernbane og Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen en underskriftsaksjon gående på nettet.  Støtt den, og spre den!  Påvirk representantene for ditt parti.  Husk at dette ikke er en sør-nord-konflikt.  Vi har masse støttespillere i sør-Norge som ser og forstår situasjonen, de som ser litt lengre enn nesetippen.  Det er bare noen gamle ledende politikere fra hornet på veggen, som fortsatt har grepet på sine yngre partifeller.  De ønsker kanskje å dra sitt parti med seg i grøfta, når de sjøl går over i historien?

Som Einar Sørensen peker på, kan ikke Norge i lengden forsvare fossilbasert transport i det formatet vi nå har i nord, og som bare vil øke.  Jernbaneløsningen tvinger seg fram.

At Asplan/Viak kommer fram til at Tysfjordkryssingen er umulig med dagens teknologi, virker besynderlig, men ikke overraskende.  Norwegian Contractors la allerede i 1992 fram en plan for en kombinasjon av flytebruer og konvensjonell bru Drag - Kjøpsvik (tre forskjellige løsninger) som både teknisk og økonomisk inngikk i 1992-utredninga.  Teknologien bør i tillegg være kommet et lite skritt lengre på de 27 årene.  Slike utfordringer kan komme beleilig for en oljeindustri som etterhvert må nedbygges, og ser etter muligheter for en mykere landing.  Det betyr at prosjektets samfunnsøkonomiske virkninger kan bli helt andre og bedre enn hittil beregnet.  (I den utstrekning helhetssyn inngår i bildet).

Regjeringens ønskedrømmer om CO2-balanse  i 2050, som skal oppstå som følge av at nye teknologier daler ned fra himmelen, er like sannsynlige som ønskedrømmer flest.  Men de skal selvsagt rettferdiggjøre den store satsingen som de gjør for å flytte godsfrakt fra bane til vei, nøyaktig tvert imot Stortingets beslutning.  I den sammenhengen bør også nevnes at natur- og miljøskader forøvrig blir mangedoblet ved bygging av motorveier i stedet for jernbaner.

Norges viktigste samferdselsprosjekt, Nord-Norgebanen, må nå bli gitt den posisjon i norsk samferdsel som svarer til betydningen, dvs. førsteplass.  Og selv når vedtaket om bygging av Fauske-Narvik-Harstad/Tromsø kommer, må vi ikke et øyeblikk glemme at vi har et stort stykke Norge nord og østafor, som også er like berettiget til moderne infrastruktur, og hvor jernbanen er like selvfølgelig, og blir like lønnsom.  Stambanen skal fortsette til Kirkenes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse