Annonse
BRIGADEN: Elise Auke trener nærstrid sammen med kollegene i Hæren. Nå skal Hæren i indre Troms klare seg uten en fullverdig brigade, dersom regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret blir vedtatt. Foto: Ola Solvang

Banesår for Hæren

Regjeringen har ikke råd til et relevant forsvar. Men skattelettelser på titalls milliarder har de råd til.

En kastrert hær. En hær som har fått banesår. Med vennlig hilsen fra Siv Jensen og Erna Solberg.

Slik blir det: 2. bataljon på Skjold skal nedlegges. Hæren mister helikopterstøtten, slik forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen foreslo i sitt fagmilitære råd (FMR) i høst.

Tilbake står en hær uten en brigade, og uten helikopterstøtte. Det er en kastrert hær. En hær som har fått banesår.

Med vennlig hilsen fra Siv Jensen og Erna Solberg.

Katta er altså ute av sekken. Lekkasjene fra Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) som DN har brakt, er ikke overraskende, men likevel sjokkerende.

Forsvarsministeren har tapt alle rundene hun har gått med sin egen regjering om finansieringen av fremtidens norske forsvar.

Og forsvarssjefen har ikke fått gehør for den utviklingsbanen han i FMR beskrev som det absolutte minimum han måtte ha dersom Norge skulle holde seg med et relevant forsvar.

For å klare det trengtes en merbevilgning på 175 milliarder de neste 20 årene. Solberg og Jensen har aller nådigst gitt ham 150 milliarder.

Og det «vakreste» av alt er at forslaget fra regjeringen til LTP ikke vil bli forelagt Stortinget før ca. 10. juni. Det betyr at Stortinget ikke får behandlet LTP-en før statsbudsjettet er ferdig sydd sammen og antakelig også presentert.

Det igjen betyr akkurat det lederen i Norges Offisersforbund uttalte i DN i en kommentar til lekkasjen: At Forsvaret risikerer å få ytterligere ett år med redusert forutsigbarhet – ingen signaler om hva som faktisk kan ventes i 2017-statsbudsjettet.

Forsvaret har blitt salderingspost for en regjering som bruker de store pengene på alt annet.

Da forsvarssjef Bruun-Hanssen 11. april presenterte Forsvarets årsrapport for 2015, spurte Nordlys ham om hva som ville skje dersom enden på visa ble at han ikke fikk de bevilgningene han mener er helt nødvendige for å ha et relevant forsvar av Norge.

Forsvarssjefen svarte at «da får vi et forsvar som er betydelig mindre, hvor vi er nødt til å lage huller i Forsvaret. Det vil si at det blir områder der vi blir spesielt sårbar. Det er en risiko som man da tar politisk og den risikoen må vi leve med».

Bruun-Hanssen uttrykte i tillegg et håp om at NATO kunne hjelpe oss å fylle en del av disse hullene så vår forsvarsevne samlet sett ikke ble svekket.

Nordlys rakk ikke å stille oppfølgingsspørsmålet: Vil våre allierte forstå at rike Norge ikke kan finansiere sitt eget forsvar, men ber dem om å gjøre det i stedet? 

Hvorfor er alt dette sjokkerende? Først og fremst fordi statsministeren og finansministeren ikke prioriterer det som er enhver regjerings første plikt: Å sørge for at landets territorium og befolkning blir beskyttet.

Regjeringen har ikke råd til et relevant forsvar. Men skattelettelser på titalls milliarder har de råd til.

For det andre fordi de går på tvers av sine egne partier. Den enstemmige resolusjonen om Forsvaret fra Høyres nylige landsmøte er ikke verdt papiret det er skrevet på, når vi nå vet hva Erna Solberg har lagt opp til.

Denne helgen blir Forsvaret den store saken på Frps landsmøte. Vil det nytte om dette landsmøtet protesterer? Vil Siv Jensen da bråsnu og spa opp minst 25 ekstra milliarder for å oppfylle forsvarssjefens ønske om et «minimumsforsvar»?

Trolig ikke. I så fall tramper både Siv og Erna på sine egne partidemokratier. Det vil faktisk være en smule sjokkerende.

Det LTP-en legger opp til vil få store negative konsekvenser for lokalsamfunn i Troms. Rimeligvis er mange ordførere og lokalpolitikere opprørte.

Men enda verre er at regjeringen ser ut til å styre mot et forsvarskonsept der Finnmark og Troms tilsynelatende kan ofres. Nordnorsk råd bør nå samle seg om en kraftfull motstand mot disse planene, og engasjere seg i de spørsmålene som går langt utover de rent lokalpolitiske konsekvensene.

Dersom de tre fylkestoppene i Nord-Norge, som utgjør rådet, ikke mobiliserer tungt i denne saken, har rådet ingen berettigelse. 

Et lyspunkt som er kommet i lekkasjene fra LTP er at Kystvaktens base skal forbli på Sortland. Utover dette er det lite å gledes over.

LTP-en vil foreslå at fremtidens militære landmakt (Hæren og Heimevernet) skal utredes. Det vil bli interessant å se hvem som blir satt til å gjøre utredningen og hvem som skal lede dette arbeidet. Dernest vil det bli avgjørende hva slags regjering det blir som får utredningen til behandling.

Med en ny regjering Solberg fra 2017 er det helt åpent om den nordligste del av landet virkelig skal forsvares. Den sittende regjering fortjener så visst ingen tillit fra nord i forsvarspolitikken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse