Annonse
ILLUSTRASJONSFOTO

Bare surr og kos i juni?

Både lærerløse timer og sammenslåtte grupper har selvfølgelig konsekvenser for kvaliteten i undervisninga uansett hvordan de er planlagt.

Den årvisse debatten om junislapphet i skolene er godt i gang, og ulike politikere melder seg på med kraftfulle meldinger etter Dagsrevyoppslag om videregående-elever på Huk-stranda i beste skoletid. Det meldes om undervisningstid som går tapt, forslag om å flytte eksamen slik at russetida kan gå sin gang uten konsekvenser for forberedelsene og andre kreative tiltak.

Men det er ikke like stor medieaktivitet omkring alle de planlagte lærerløse timene i videregående og alle timene da  man løser vikarproblemer i grunnskolen med å slå sammen klasser og grupper . Og dette utgjør tilsammen et langt større antall undervisningstimer enn det man nå skriver seg varm om i en ellers kald juni; kos og surr i avslutningsukene av skoleåret. Både lærerløse timer og sammenslåtte grupper har selvfølgelig konsekvenser for kvaliteten i undervisninga uansett hvordan de er planlagt. Sammenslåtte klasser og grupper er forresten ikke planlagt; de kommer som kriseløsninger der det planlagte undervisningstilbudet må legges til side.

I juni i fjor uttalte kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen at han ville bremse ”juni-kosen” i skolen. Det ville hatt en ganske mye større effekt om han tok tak i alle lærer- og vikarløse timer ellers i året.  Dette vet vi utgjør en stor del av undervisningstida, for vi har erfaring for at lærere har et fravær på opp mot 15 % pga. møter, kurs og sykdom. Ikke engang møter og kurs som arbeidsgiver innkaller til, legges inn i budsjettene slik at man kan sette opp vikarressurs. Og selv om man har nøyaktig statistikk over sykefravær, tas det ikke høyde for dette i planlegginga av kommende skoleår.

Dette er situasjonen i de aller fleste Finnmarkskommunene. I tillegg vet vi at tilgangen på faglærte vikarer er meget begrenset, og da bør det være lett å se at de øvrige skoleukene byr på langt større utfordringer enn juniukene.

Dessuten skal vi ikke overse den verdien som annerledes skoledager har; skolens mål om å utvikle elevene sosialt, emosjonelt, kreativt. Kanskje er juniukene spesielt verdifulle i denne sammenhengen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse