Annonse
Det er bare vinnere i skytebanesaken. At TJFF og pistolklubben må følge norsk lov er bra for deres organisasjoner. At det tas tak i forurensingen fra den ulovlige skytingen er bra. At befolkingen nå kan ferdes fritt i Tromsdalen er fantastisk, skriver Wilfred Karlsen

Det er bare vinnere i skytebanesaken

Vi takker Rødt, AP og SV som holdt sitt valgløfte. De ga ikke etter for byråkratiet og skytternes trusler. De stilte det riktige spørsmålet: «Ble det gitt tillatelse til skytingen?»

Forleden så vi for første gang barn alene på solsiden. Foreldre har fått med seg at det er slutt på skytingen og tør nå å slippe barna innover vakre Tromsdalen.

For det har vært utrivelig. Fra snøen forsvant til den var tilbake igjen lød ekkoet fra skudd mellom fjellene. Folk har vært irriterte, urolige og redde. Skolebarn har løpt nedover Tromsdalen i redsel fordi én enkelt person en formiddag ville skyte.

De fleste holdt seg bare unna Tromsdalen. Selv om politikerne siden 1966 vedtok friluftsliv foran skyting. Søknader om etablering og regulering til skytebaner ble avslått - enstemmig. Men full av arroganse for lokaldemokratiet bygde Tromsø Jeger- og Fiskeforening og Tromsø Pistolklubb sine skytebaner. TJFF overtok den lovlige riflebanen uten kommunestyrets godkjenning, slik tillatelsen fra 1955 krevde.

Tenk, all skytingen kunne ha opphørt i 1985 da Glimts festetid løp ut. Men ektefellen til TJFF sitt styremedlem og byrettsdommer (senere sorenskriver), som var saksbehandler i kommunen, skrev i sitt saksfremlegg at skytebaner var en kommunal lovpålagt plikt og at kommunen måtte finne et nytt skyte-areal. Dette er juridisk uriktig. Kommuner må bare legge til rette for den teoretiske jegerprøve-eksamen. Hennes «saksbehandlingsfeil» fordrev turgåerne og tillot en enorm forurensing.

Jonas Stein (V) mener det bare er tapere i skytebanesaken. Det vitner om en manglende evne til å representere allmennheten og forstå hvordan skytingen har skapt mistrivsel for tusenvis av mennesker i tiår. Stein forsvarer særinteressenes ulovligheter. Eller beskytter tidligere finansbyråd seg selv? Han har uriktig hevdet at leieavtalen ga rettigheter, som kommunen måtte erstatte.

Anna Amdahl Fyhn (H) sier at vedtaket er et overgrep mot skytterne. Er hun ikke opptatt av lovlighet? Hun fremmet forslag om at kommunen ikke skal følge plan- og bygningsloven. Fyhn vil ikke at loven skal gjelde ressurssterke, innflytelsesrike middelaldrene menn. Å følge plan- og bygningsloven er alt annet enn et maktovergrep, det er en lovpålagt oppgave, til forskjell fra skytebaner.

Opposisjonen vil belønne ulovlighetene i Tromsdalen. De kritiserer gjerne kommunens pengebruk, men vil selv bruke penger på å anskaffe nye skyte-arealer. Men det er skytternes eget ansvar å finne egnet sted til sitt sportsanlegg, inngå leieavtale og søke kommunen om regulering. Kommunen vil sikkert være behjelpelig, som å stille garanti for lån. Men opposisjon vil gi særbehandling. Det er i utakt med folks oppfattelse av rettferdighet og forsvarlig bruk av skattekroner, noe som ikke glemmes til neste valg.

Blår i øynene, sier lederen i TJFF om vedtaket. Men hva er det skytterne har kastet i øynene på befolkingen i Tromsdalen? Harde ord og uthenging av enkeltmennesker og politikere. Det beste forsvar er angrep, sies det. Valgte man den harde linje for å unngå diskusjon om den manglende kommunale tillatelse til skytebanene? Å skape en så betent sak at ingen turte å engasjere seg? Å gjøre enhver diskusjon om til et angrep på en ungdomsvennlig, nyttig, frilufts-elskende, lovlig og samfunnsnyttig organisasjon?

TJFF fremhever sitt ungdomsarbeid. TJFF har sikkert kunnskap de unge kan nyte godt av. Men hva med verdier? Vil TJFF assosieres med trusler, ulovlige skytebaner, ulovlig forurensing og uansvarlighet? Bør man ikke anerkjenne og ta avstand fra tidligere medlemmers handlinger? Eller er deres sønner beredt til å forvare sine fedres ulovligheter? TJFF ville få mer goodwill om man hevdet at organisasjon har utviklet seg siden den gang. I stedet velger TJFF konfrontasjon mens medlemstallet synker.

Det hjelper ikke å innta offerrollen. Vi har ingen steder å være, sier de. Men TJFF leier seg inn på Åbornes skytebane. Åbornes er like langt unna som Simavika, en avstand TJFF i 2013 aksepterte. Nei, dette handler om penger. Om å eie kontra å leie. TJFF kan fint leie seg inn på Åbornes med 1,7 millioner på konto. Sannheten er at TJFF ønsker seg en bane betalt av kommunen.

Øystein Overrein har i en rekke innlegg referert til TJFF sin store medlemsmasse. Nå som TJFF er pålagt å fjerne de ulovlige anleggene i Tromsdalen, - så måtte jo det være en fin oppgave for denne dugnadsgjengen. Med så mange engasjerte medlemmer vil de lett klare å rydde opp innen 1. september.

Det er bare vinnere i skytebanesaken. At TJFF og pistolklubben må følge norsk lov er bra for deres organisasjoner. At det tas tak i forurensingen fra den ulovlige skytingen er bra. At befolkingen nå kan ferdes fritt i Tromsdalen er fantastisk.

Vi takker Rødt, AP og SV som holdt sitt valgløfte. De ga ikke etter for byråkratiet og skytternes trusler. De stilte det riktige spørsmålet: «Ble det gitt tillatelse til skytingen?» Slik måtte byutvikling erkjenne at pistol- og leirduebanene var anlagt uten reguleringsplan, byggetillatelser, utslippstillatelser og politiets godkjenning.

Nå gjenstår oppryddingen. Det ligger tonnevis med bly, antimon og PAH i myra. Folkeaksjonen kommer til å presse Fylkesmannen og kommunen til handling, da ingen vil ta i ei kostbar forurensingen. Vi håper at byen også støtter miljøkampen for Tromsdalen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse