Annonse

Barnehageplasser og utvikling for det samiske

Drøye fire måneder igjen til kommunevalg i Alta og vi vil etter hvert bli eksponert for mye valgstoff og valgløfter.

For oss som skal gjøre et valg når høsten kommer, er det viktig å få vite hva Alta-politikerne ønsker de neste fire årene for å styrke viktige kommunale tilbud til den samiske befolkningen.

Som leder av Alta sameforening og sametingsrepresentant i nordre valgkrets ønsker jeg å utfordre listekandidatene i Alta om å redegjøre for hva de vil satse på i forhold til det samiske i Alta.

Til høsten mangler Alta samiske barnehageplasser. Álttá Siida, som Alta sameforening eier, har derfor søkt om å åpne en ny avdeling til høsten.  Årets søkning viser at 14 barn som står på venteliste til nettopp denne barnehagen. Disse barna har Álttá Siida  som 1. Prioritert. Mangel på samiske barnehageplasser er et årlig problem i Alta, dette er ikke noe som har dukket opp i det siste. Alta sameforening har derfor vedtatt at vi ønsker å opprette en ny avdeling for å møte behovet. Vi vet mange foreldre fortviler og dessverre går dette ikke minst utover de minste som er våre framtidige kultur- og språkbærere. Vi er helt overbeviste om at Alta samfunnet vil bli styrket ved flere samiske barnehageplasser. Alta vil på denne måten bli en mer attraktiv by å flytte til for de som ønsker samisk tilbud til sine barn og det byen for øvrig kan tilby av arbeidsplasser, boliger og fritidsaktiviteter.

Er det vilje blant politikerne å prioritere samiske barnehageplasser i årene som kommer?

Alta kommune eier sammen med Alta Sameforening en viktig aktør for det samiske språket i Alta, nemlig Alta samiske språksenter, som har sin spesialitet med å tilby kjærkomne samiske språkkurs i Alta. Til nå er drifta finansiert av Sametinget. Senteret er et viktig møtested og ikke minst formidler og samler av sjøsamisk kunnskap. Alta kommune har ikke bidratt med driftsmidler i de mange årene som senteret har vært drevet.

Hvilke ambisjoner har politikerne for det samiske språksenteret?

Komsa skole planlegges utvidet. Skolen er verter for det viktige samiskspråklige skoletilbudet i Alta. Til høsten starter 9 førsteklassinger i samisk klassen. Dette er en fantastisk utvikling for aldri tidligere har så mange barn valgt samisk som hovedspråk i undervisningen på skolen i Alta.  Fra høsten 2016 vil de første ungdomsskoleelevene som ønsker undervisning på samisk starte. Dette er også historisk.  

I forbindelse med utvidelse av Komsa skole, har politikerne i Alta ønsker om å gi elevene plass til undervisning?  Og på hvilken skole ønsker de å starte opp det samiske ungdomsskoletilbudet?

Sametinget og Alta kommune jobber nå med teksten til en samarbeidsavtale. Avtalen vil trolig ikke bli behandlet av det sittende kommunestyret, men av det kommende. På neste plenumsmøte i Karasjok i juni vil Sametinget behandle forslaget til samarbeidsavtale med Bodø.

Hva ønsker partiene i Alta å realisere gjennom en slik samarbeidsavtale?

For oss som skal gjøre et valg når høsten kommer, er det viktig å få vite hva Alta-politikerne ønsker de neste fire årene for å styrke viktige kommunale tilbud til den samiske befolkningen. Derfor oppfordrer jeg listene til kommunestyrevalget om å redegjøre for sine valgløfter som utfordret ovenfor.

Så vi kan sette rett stemmeseddel i valgurna. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse