Annonse

Barneombud til NATO

Istedenfor å bruke store økonomiske og andre ressurser på våpenproduksjon og kriger bør disse ressursene styrke FN og FNs allsidige arbeid for fred for å oppfylle Nürnbergerklæringen: «Aldri igjen!»

Vil en militær satsing føre til større sikkerhet og fred i verden? Vi tror ikke det! Dialog, diplomati og redelighet er viktige elementer i et fredsarbeid

I Nordlys 7. april skriver Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch, begge barnepsykologer, til Jens Stoltenberg og ber ham å ta med seg et eget «barneombud» til NATO og gi det et kontor med oppdaterte medarbeidere. Også Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) har sendt et brev 7. april på vegne av deltakerne på IKFFs landsmøte. Vi skrev følgende:

«Du tiltrer om ikke lenge stillingen som generalsekretær i NATO. Vi ville gjerne gratulert deg med dette ansvarsfulle vervet, men vi er dypt bekymret for Norges arbeid med og gode rykte som «fredsnasjon».

Norge har ved flere anledninger deltatt i NATOs militære intervensjoner uten klart mandat til dette fra FN. Vi nevner blant annet Kosovo, Irak, Afghanistan og Libya. Videre har din regjering bidratt til økt militarisering av Norge ved kjøp av mange kostbare bombejagerfly, økt militær virksomhet ved å bruke satellittsystemer på Svalbard og i Antarktis, samt radaranlegg ikke bare til sivile, men også militære formål spesielt for NATO-land. Dessuten har din regjering gått inn for kvinnelig verneplikt uten reell debatt. Vi er redde for at du skal gå inn for at andre NATO-land gjør det samme.

FN og FN-pakten er viktigere for verdens befolkning enn NATO. FN-pakten er skrevet av og for «vi, verdens folk» og ikke for militære allianser. Norge som fredsnasjon svekkes av såkalte humanitære intervensjoner. NATO ble dannet som en militær forsvarspakt under den kalde krigen, ikke slik den nå fungerer, som en angrepsallianse.

Istedenfor å bruke store økonomiske og andre ressurser på våpenproduksjon og kriger bør disse ressursene styrke FN og FNs allsidige arbeid for fred for å oppfylle Nürnbergerklæringen: «Aldri igjen!»

Hva er egentlig oppgaven for NATO fra 2014 og framover? Vil en militær satsing føre til større sikkerhet og fred i verden? Vi tror ikke det!
Dialog, diplomati og redelighet er viktige elementer i et fredsarbeid. Ikke minst er det viktig å holde fast ved FNs retningslinjer om ansvaret for å beskytte alle parter når det oppstår konflikter.

Vår planet vil i årene framover stå overfor store utfordringer: Klimaendringer, matmangel, millioner av flyktninger og så videre. Krigføring vil eskalere disse prosessene. Historien vil avsi en nådeløs dom over NATO og NATOs ledelse hvis nykolonialistiske kriger fortsetter.  
Hvis du har momenter du vil reagere på, stiller vi gjerne opp til diskusjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse