Annonse
LANDSFADER: Einar Gerhardsen. Foto: Scanpix

"Ingen skal ha kake før alle har fått brød"

“Ingen skal ha kake før alle har fått brød”, sa Gerhardsen, men slik er det ikke i dag. Alle får barnetrygd - utenom de som trenger den aller mest, nemlig mottagerne av sosialstønad.

Ingen skal ha kake, før alle har fått brød». Denne grunnplanken for politikk ble lagt ned av Einar Gerhardsen, og bør være styrende også i vår tid. Det er objektivt urimelig at en velferdstjeneste skal gå til alle andre enn dem som trenger den mest. Derfor er det også galt – både moralsk og samfunnsmessig – at foreldre som går på sosialstønad mister barnetrygden.

Barnetrygden har blitt mindre relevant over to tiår fordi den ikke er indeksregulert, og dermed har blitt mindre og mindre verdt i ren kjøpekraft. Barnetrygden utgjør omtrent en tusenlapp i måneden, og for mange vil den ikke utgjøre noen stor forskjell i familieøkonomien. Men for de aller fattigste, de som for en kortere periode faller mellom alle stoler og må be om hjelp, kan tolv tusen kroner i året være forskjellen på en hverdag som henger sammen, og en familie som faller fra hverandre i armod.

Stortinget stemte nettopp over et forslag fra SV om at barnetrygden skal holdes utenfor beregningene når sosialstønaden gjøres opp. Flertallet, deriblant Gerhardsens eget parti, sa nei til dette. Stortinget nekter å garantere dem som vokser opp med aller minst den samme retten til barnetrygd som alle alle andre. Da blir det opp til kommunene å forsøke å rette opp i denne urettferdigheten.

I mange kommuner rundt omkring kjemper SV i kommunestyret for å ta denne kampen. Vi ønsker å få utredet og gjennomført en endring for å ta vare på barna til dem som har minst på lik linje med andre. Vi ønsker at barnetrygden skal gå til alle, derfor blir dette en viktig sak for oss i hele landet når vi går inn i valgåret 2019.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse