Bedre flytilbud til distriktene

Vi gjør noen justeringer som vil gi et bedre tilbud for de reisende, skriver samferdselsministeren om nytt anbud for kortbanenettet.

For meg er det åpenbart at flyselskapene vil være opptatt av å få flest mulig passasjerer – det er jo slik de skal tjene penger.

Det skal bli lettere og bedre å reise i Norge. Det er vårt mål. Derfor bygger og vedlikeholder vi flere veier, vi satser på havner og farleder, og vi bygger ut jernbanen. For Nord-Norges del innebærer det blant annet at veibevilgningene er doblet siden regjeringsskiftet. Vi satser også på utvikling av et bedre flytilbud.

Det regionale flytilbudet utgjør en viktig del av transporttilbudet i Norge. Og spesielt på kortbanenettet er flytilbudet en viktig del av vårt samferdselstilbud i hverdagen. På mange strekninger med relativt lavt antall reisende, trår staten til økonomisk og hjelper markedet å gi et akseptabelt flytilbud. Det skal vi fortsette med.

I disse dager har vi ute anbud for kortbanenettet, hvor vi legger opp til å sikre flyruter der markedet alene ikke sikrer et godt tilbud. Og vi gjør noen justeringer som vil gi et bedre tilbud for de reisende. For eksempel er setekapasitetskravet satt på årsbasis istedenfor ukesbasis, slik at flyselskapene selv bedre kan tilpasse flytilbudet til folks reisebehov, fremfor å sette et gitt antall avganger som er likt hele året. Kravet er satt basert på passasjertall i 2014-2015 og prognoser for fremtid passasjertrafikk.

I media har enkelte av mine motstandere påstått at dette betyr at flytilbudet raseres. Det er tull. Jeg tror flyselskapene ønsker flere reisende, ikke færre. Da må de tilpasse seg passasjerenes behov og ønsker.

Vi har også endret kravene til rutetider. Flyselskapene har mest og best informasjon om hvordan rutetidene kan optimaliseres for å imøtekomme etterspørselen. For meg er det åpenbart at flyselskapene vil være opptatt av å få flest mulig passasjerer – det er jo slik de skal tjene penger.

Vi fortsetter å stille strenge krav til flysikkerhet. Blant annet må flyselskapene som vinner konkurransen kunne benytte seg av satellittbasert instrumentinnflyging på lufthavner der dette er installert. Det er direkte feil når våre politiske motstandere hevder at vi firer på kravene og nå “åpner for at enkelte flyruter kan betjenes av fly uten trykkabin”. Faktum er at vi i hovedsak har videreført de samme krav til trykkabin som Stoltenberg II-regjeringen hadde da dagens FOT-ruter ble utlyst, men på fire ruter har vi skjerpet kravene i forhold til forrige regjering. Jeg skulle likt å forstå hvorfor rødgrønne politikere bevisst forteller “røverhistorier” de burde vite er feil.

Gjennom vår samferdselssatsing bygger regjeringen opp distriktenes livskraft. Vi ønsker å opprettholde et godt tilbud til alle regionene som er avhengige av statsstøttede flyruter, og det er også intensjonen for den kommende kontraktsperioden. Det skjer samtidig som vi har kraftig vekst i bevilgninger til vei og jernbane, spesielt i distrikts-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse