Annonse
Plikten til å konsultere Sametinget finnes allerede. Vi ønsker å lovfeste denne for å gjøre den bedre og sikre effektive prosesser, skriver statssekretær Anne Karin Olli.

Bedre prosedyrer for konsultasjoner

Plikten til å konsultere finnes allerede. Vi ønsker å lovfeste denne for å gjøre den bedre og sikre effektive prosesser.

Vi ønsker å gi innbyggere i Norge best mulig tjenester. For å sikre at også samiske innbyggere skal få gode tjenester, har myndighetene i dag en plikt til å konsultere om saker som berører samene direkte. Nå skal den gjøres bedre og mer effektiv.

I mange år har staten, fylkeskommunene og kommunene hatt en plikt til å konsultere med samene om saker som berører samiske interesser. Denne plikten er slått fast gjennom internasjonale konvensjoner, og er i dag gjennomført i norsk rett gjennom Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, fra 2005.

Etter mer enn ti år med prosedyrene er det vår erfaring at konsultasjoner gir myndighetene et mer solid beslutningsgrunnlag og styrker beslutningenes legitimitet. Gode konsultasjonsprosesser bidrar til at tiltak kan gjennomføres smidigere og raskere, og de hindrer klager og lange rettsprosesser i ettertid. Selv om prosessene i utgangspunktet kan ta mer tid, mener jeg derfor at saksbehandlingen samlet sett blir mer effektiv.

Jarl Hellesvik har et leserinnlegg i en rekke aviser med overskriften ” Hvorfor vil Høyre lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker?”.

Årsaken til det er enkel: Plikten til å konsultere finnes allerede. Vi ønsker å lovfeste denne for å gjøre den bedre og sikre effektive prosesser. Mange kommuner og fylkeskommuner har allerede gode ordninger for å involvere samiske innbyggere i beslutninger. Men det er også en del usikkerhet knyttet til hvordan konsultasjoner skal gjennomføres. Klare regler vil kunne føre til effektive prosesser og større forutsigbarhet overfor partene.

De foreslåtte lovreglene er i hovedsak videreføring av dagens konsultasjonsprosedyrer. I tillegg foreslår vi en egen bestemmelse som forankrer konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner. Vi legger opp til fleksible og gjennomførbare ordninger, som vi mener er en forenkling og forbedring av dagens prosedyrer for konsultasjoner. Det er bedre for alle.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse