Annonse
Regjeringen har gjennom nordområdemeldingen muligheten til å gi et tydelig høyreside-svar på dagens utfordringer. Det vil være det beste for fortsatt vekst, flere gode jobber, og å snu befolkningsnedgang til oppgang, skriver Bård Ludvig Thorheim. (Foto: Aleksander Ramberg/Avisa Nordland)

Fem punkter som bør inn i Nordområdemeldingen - for å snu befolkningsnedgang til oppgang

På den årlige Kirkeneskonferansen denne uken skal den kommende nordområdemeldingen diskuteres, og formodentlig også befolkningsutvikingen i nord. Det er temaer som henger sammen.

For flere har pekt på dette paradokset: Nord-Norge opplever befolkningsnedgang. Og en økonomisk vekst som mangler sidestykke i nyere tid. Samtidig!

Da skal man tenke klart for å skrive ut riktig medisin. For veksten er et gode. De store fraflyttingsbølgene på 90- og tidlig 2000-tallet var knyttet til arbeidsledighet og få muligheter. I dag er utfordringen å finne nok kvalifisert arbeidskraft. Det er rimelig å anta at den svake befolkningsnedgangen vi ser i dag ville vært langt større uten de økonomisk gode tidene. 

Det er verdt å minne om at veksten har kommet samtidig med en dobling av Nord-Norges andel av veibevilgningene siden 2013. For infrastruktur er avgjørende for både næringslivet og hverdagslogistikken. Bedriftsbeskatning er redusert og det har blitt satset på en rekke nye kunnskapssentre knyttet til hav og marin næring. I en analyse av hva vi kan gjøre annerledes, er dette satsinger vi heller bør ta vare på og gjøre mer av.

Det handler om jobber 

En svak men vedvarende befolkningsnedgang har tidvis vært skjult bak høyere flyktningankomster som nå er blitt færre, og kvalifisert arbeidskraft fra EØS-området som nå får seg like gode jobber i hjemlandet. 

Vi mangler i Nord-Norge faglærte og sykepleiere, blant annet. Så hvorfor kommer det ikke flere og tar disse jobbene? Hvorfor kommer ikke ungdom som utdanner seg sørpå eller i utlandet tilbake?

Jeg tror ikke det står på viljen. Men det handler om tilbudet av jobber. Varierte jobber, godt betalte jobber, og jobber som krever så høy og spesialisert kompetanse at konkurransen er global.

De fleste finner seg en partner og planlegger å stifte familie. Da trenger man også jobb til sykepleierens eller fagarbeiderens ektefeller for at de sammen skal slå seg ned i nord og satse. Det kan hende partneren har en helt annen kompetanse. Match av kompetanse og jobbtilbud betyr i dag alt for at familieøkonomien skal gå opp og at begge skal ha en inspirerende hverdag. Jobb er den viktigste faktoren for hvor man bosetter seg og stifter familie.

Et høyreside-svar

Nordområdemeldingen til høsten er regjeringens mulighet til å gi et tydelig høyreside-svar på bosettingsutfordringene. Jeg mener disse punktene bør inn i meldingen og kan bidra til å snu befolkningsnedgang til oppgang:

1. Lag en regjeringsstrategi for statlige investeringer, statlige fond, og strategiske eierandeler (inntil 35%) i nøkkelbedrifter, som kan utløse enda mer av Nord-Norges enorme ressurspotensial sammen med privat kapital. Nord-Norge har fisk, fornybar energi, mineraler, metaller, et gryende tech-miljø, romteknologi og naturopplevelser - som verden trenger mer av. Enkelte sektorer krever tunge og langsiktige investeringer for å komme i gang, og for å tiltrekke ytterligere investeringer utenfra. Vi kan potensielt få det mest internasjonalt rettede næringslivet i landet i nord, men må samtidig påse å beholde hovedkontorer, utviklings- og teknologiavdelinger i landsdelen. Mer av verdiskaping og gode jobber må kaste av seg i lokalsamfunnene. Privat og offentlig kapital sammen er god høyrepolitikk. Venstresidens helstatlige løsninger er sjeldent bærekraftig eller lønnsomt.

2. Fjern skatt på norsk eierskap. Et internasjonalt rettet næringsliv i nord kan ikke være bekjent av at norsk eierskap beskattes, mens utenlandsk eierskap går fri. Da taper vi på konkurranse. Høyre-ordføreren i Bø Sture Pedersen har vist vei ved å slette den kommunale formuesskatten. Nå bør den statlige skatten på verdier som reinvesteres i mer verdiskapning, også fjernes. Regjeringen bør starte i nord med å fjerne skatt på arbeidende kapital, som går under det misvisende navnet formuesskatt. 

3. Miljø: Den gyldne middelvei. Vi har en stolt norsk tradisjon for å høste fra naturen og ta vare på den. Nå er balansen forrykket. En radikalisert venstreside bestående av SV og Rødt får økende gjennomslag sammen med MDG og et AP på glideflukt. Det er en farlig kombinasjon for Nord-Norge. Det er omtrent ikke den næringen som passerer venstresidens miljønåløye. Høyresiden må ta ansvar for å finne løsningene som kombinerer vekst, natur og klima. Nord-Norge må ikke få bli et statsfinansiert museum, et sted som man gjerne besøker men hvor ingen vil bo. Kompromisser må inngås, noen naturinngrep aksepteres, samtidig som storslått natur ivaretas og lokalbefolkning lyttes til. Vi har nok ekstremposisjoner i miljø-og klimapolitikken. Noe må vi også leve av. Vi trenger mer av den gyldne middelvei.

4. Anerkjenn at den viktigste ressursen i nord er nordlendingen! Med en sterkere vekst i nord enn i resten av landet, og en variert næringsstruktur, er det all grunn til litt stolthet. Nå må vi nordlendinger selv ta ledelse, legge planer, og utforme egen fremtid. Ikke ta rollen som klienter av staten, en godt innøvd rolle fra tidligere tider. Meldingen bør lansere en arbeidsgruppe fra næringsliv, ungdom og akademia i Nord-Norge som gir tilbakemeldinger til sentralt nivå i oppfølgingen av meldingens leveranser. Vi trenger en aktiv stat i nord som setter enkeltmennesket i sentrum, en som spiller på lag, tilrettelegger og støtter de gode ideene. Som lytter særlig til de unge og tar urfolksspørsmål på alvor.

5. Styrk Forsvaret ytterligere i nord. Når AP-leder Støre nå snakker om «fredspolitikk» og Russland i samme åndedrag, er det like ullent som det er urovekkende. Jeg er enig i at vi trenger mer samarbeid med Russland. Men sikkerhet og fred hviler på at vi er tydelig på våre allianseforpliktelser i NATO og vestlige forankring i liberale verdier. I en mer urolig tid trenger vi ikke nye begreper som rommer NATO-motstand fra ytre venstre, potensielle partnere i en AP-ledet regjering. En forutsigbar og avklart norsk sikkerhetspolitikk er det beste utgangspunktet for et økt og godt samarbeid med vår nabo i øst. 

Regjeringen har gjennom nordområdemeldingen muligheten til å gi et tydelig høyreside-svar på dagens utfordringer. Det vil være det beste for fortsatt vekst, flere gode jobber, og å snu befolkningsnedgang til oppgang.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse