SENTRUM I NORD: Et stort flertall både i Troms og Vest-Finnmark ønsker Tromsø som politisk og administrativt hovedsete i det ny sammenslåtte storfylket Troms og Finnmark. Foto: Yngve Olsen/Nordlys

Behov for balansert løsning

Det er verdt å merke seg at et flertall både i Troms og Vest-Finnmark foretrekker Tromsø som politisk og administrativt hovedsete.

Kommunalminister Monica Mæland har satt ned fellesnemnda som skal gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Mens Troms får 19 representanter i organet, får Finnmark 17. Det er fornuftig av Mæland å tildele Finnmark en større innflytelse enn folketallet skulle tilsi. Det gir bedre forutsetninger for å komme fram til en løsning på floken.

Samtidig er det ikke gitt at de 19 representantene fra Troms følger hverandre i alle sentrale spørsmål nemnda skal behandle. Tilsvarende kan det også hende at delegasjonen fra Finnmark ikke er samstemt om ett og alt.  

Allerede nå er det lett å se at hovedsete blir et stridstema. Det beste er å rydde denne saken raskt av veien, og deretter gå videre med innholdet i det nye storfylket. Der har regjeringens ekspertutvalg lagt frem et forslag som viser gode muligheter for overføring av nye statlige oppgaver.

Her er Troms og Finnmark allerede på overtid, og det haster med å komme i gang med jobben.

Det er også viktig å se på hvordan man den siste tiden har funnet balanserte løsninger i andre tvangssammenslåtte fylker. Det nye Innlandet fylke (Hedmark og Oppland) er et eksempel.

Der blir fylkesmannen lokalisert på Lillehammer, mens Hamar blir hovedsete for den politiske og administrative ledelse i den nye fylkeskommunen.

I Troms er representantene i fellesnemnda allerede oppnevnt. Det er interessant å se at tre av medlemmene, SVs Ellen Øseth, MDSs Askild Gerstad og Rødts Jens Ingvald Olsen fra Troms, åpner for å forhandle bort Tromsø som hovedsete.

Dersom SV, MDG og Rødts representanter fra Troms går for Vadsø, vil det trolig være i strid med interessene til mange velgere i Tromsø, i tillegg til velgerne sør for Tromsø, i Midt-Troms og Sør-Troms. I Midt-Troms og Sør-Troms bor det nesten like mange som i hele Finnmark, et faktum som har druknet i de høyrøstede kravene om å sikre makt i Vadsø.

Det har vært lagt lite vekt på de tydelige signaler som er kommet fra regionrådet i Sør-Troms, som mener Tromsø er det det udiskutable valget når man ser helheten i hele den nye regionen som strekker seg fra Vågsfjorden til Varanger.

Det er verdt å merke seg at en meningsmåling viser at et flertall også i Vest-Finnmark foretrekker Tromsø fremfor Vadsø.

Torsdag ble organiseringen av det nye fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark presentert. Det er grunn til å berømme Ingvild Aleksandersen og Elisabeth Aspaker med å ha arbeidet frem en klok løsning. I Vadsø vil fylkesmannen og en assisterende fylkesmann holde til. Vadsø skal i tillegg lede fire avdelinger, mens tre skal ledes fra Troms.

For svært mange av de 166.000 innbyggerne i Troms vil det oppleves som dypt urimelig og udemokratisk at Vadsø i Øst-Finnmark både skal være hovedsete for den statlige fylkesmannen, og i tillegg bli administrasjonssted for det nye storfylket.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse