Annonse
Det er utrulig at SP mener at hensynet til at et fåtall pendlere skal få reise gratis til Hansnes, er mer viktig enn tiltak som  kommer store deler av kommunen til nytte, skriver Per Pettersen. (Foto: Ole Åsheim)

Langsundforbindelsen er et være eller ikke være for Karlsøy kommune

Åpent brev til Karlsøy Sp fra Per Pettersen, første leder i Karlsøy Senterparti

Jeg ber derfor Karlsøy SP å finne tilbake til grunnverdien i partiet. Å ta hele landet og kommunen i bruk, ikke bare stedet du bor.

 Som første leder i Karlsøy Senterparti er jeg bekymret  over holdninger som kommer til uttrykk i åpent brev fra Karlsøy Sp til  fylkespolitikerne om Langsundforbindelsen.

Jeg er enig i at planen fører til ulemper for personer som nå skal til Hansnes på arbeid eller som skal besøke familier og venner på sykehjemmet. De kan reise gratis med ferga.

For kommunal drift, for næringslivet og for innbyggerne ellers byr Langsundforbindelsen bare på fordeler.

Hvis SP i Karlsøy tok seg tid til å lese «Forslag til kommunedelplan for Langsundforbindelsen» fra Statens veivesen ville partiet fått svar på  de fleste spørsmålene de stiller

Seilingsdistansen for Vannøyferga reduseres fra 13,2 til 5,5 km og seilingstiden med 20 min. Tidsforskjellen  fra direkteferge på 35 minutter og ferge til Reinøy og bil/buss til Hansnes er er ca 5 minutter fordel ferga. Trafikkundersøkelser viser at ca 80 % av reisende fra Vannøy og Reinøy har Tromsø som Reisemål. For Næringstrafikk nær 100 %.    

Alle kjørende fra Vannøy, Karlsøy og  Reinøya får redusert kjøretid til Tromsø  med 20 – 35%. Det blir raskere også for folk fra Vannøya å komme til Tromsø

  • Varetransport til og fra alle øyene blir enklere.  I dag må  gods  ut fra Tromsø gå separat til hver enkelt øy.Ved Langsundforbindelsen når en bil  begge øyer på en dag. Det gjør varetransport billiger og ikke dyrere.  
  • Ringvassøy, Reinøy, Karlsøy og Vannøy blir felles arbeidsmarked.
  • Reinøya kommer i pendleravstand fra Tromsø. På lik linje som Hansnes – Gamnes.
  • Det er ikke rasfare
  • Beredskapen styrkes.

Karlsøy Senterparti er med rette bekymret for stor fraflytting. Dette rammer særlig øyene Reinøy, Karlsøy og Vannøy. Derimot har Ringvassøy stabil eller økende bosetting. Det forteller at Langsundforbindelsen og bedret infrastruktur er et godt tiltak  for å motvirke denne tendensen. Det er utrulig at SP mener at hensynet til at et fåtall pendlere skal få reise gratis til Hansnes, er mer viktig enn tiltak som  kommer store deler av kommunen til nytte.

Karlsøy SP har heller ikke den støtten blant befolkninga i Karlsøy de påberoper seg. Heldigvis er det krefter på Vannøya som forstår mulighetene Langsundforbindelsen gir. Karlsøybruket som største næringsaktør  ser betydelige fordeler med Langsundforbindelsen . De hevder at selv om  billettkostnadene blir noe høyere, så vil det samlede regnestykket for næringslivet gi store fordeler. Det er et tankekors at andre fiskebedrifter på Vannøya bare ser problem. Vanligvis ønsker bedrifter raskeste vei til markedet.

Etter min mening er Langsundforbindelsen et være eller ikke være for kommunen. Hvis nedgangen fra øyene forsetter som nå, kan Karlsøy kommune om noen år sannsynligvis være en del av Tromsø Kommune. Derfor er det viktig at det kommer tiltak som får folk til å flytte til kommunen. Jeg trodde Karlsøy Sp hadde omsorg for hele kommunen. Slik var det i alle fall i mine 8 år i  Karlsøy. Politikerne må derfor legge til rette for det. I så hensende er raskest mulig reiseavstand til Tromsø viktig.

Felles arbeidsmarked internt og med Tromsø– området  er en avgjørende faktor. Det gir mulighet for flere og varierte arbeidsplasser. Det gir og  grunnlag for etablering av nye bedrifter. Dette må politikerne i Karlsøy stå sammen om.

Det er trist å se et politisk parti argumenterer med problemstillinger som ikke eksisterer og kommer med påstander som ikke bygger på fakta.  Karlsøyværingene  bør heller bekymre seg hvis   forbindelsen ikke kommer. Jeg ber derfor Karlsøy SP å finne tilbake til grunnverdien i partiet. Å ta hele landet og kommunen i bruk, ikke bare stedet du bor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse