Helse Nord og belønningen…

Jeg bare spør litt sånn undrende i forbifarten, fordi for det for de aller fleste ansatte i helsevesenet handler hverdagen tross alt om knappe ressurser og stadige innsparinger.

I disse nokså turbulente og økonomisk trange tider for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), vil jeg i dette inseratet bare få kort påminne om en bitteliten sak fra i fjor. Saken omhandler visstnok en aldri så liten lønnsøkning fastsatt i et styremøte i Helse Nord for administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord. Økningen i lønna var fra beskjedne 1,9 millioner i årslønn til 2.034 000 kroner med virkning fra 1. juli 2017 (NRK  30.08.2017, https://www.nrk.no/nordland/na-tjener-helse-nord-toppen-mer-enn-to-milli…).

Gjertrud Krokaa, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund uttalte i denne forbindelse at en lønnsøkning ”på 24 prosent på fem år er de færreste i helsevesenet som kan drømme om”:

”– Jeg har forståelse for at ledere med høy arbeidsbelastning skal ha en grei lønn, men et sted må det gå en grense. Hvem er de sammenlikner seg med når landets statsminister ligger på rundt halvannen million kroner, sier Krokaa.

Krokaa er opptatt av gapet mellom lederne og de andre ansatte i Helse Nord økes ytterligere.

– Dette klinger hult så lenge Helse Nord ikke har råd å ansette nok sykepleiere. Foretaket burde heller investere i bedre bemanning som vil øke pasientsikkerheten, sier Krokaa til NRK.”

Krokaa sine betraktninger om saken er nok i overensstemmelse med hva mange i sine stille eller ikke fullt så stille sinn nettopp tenker om ressursbruk og økonomiske disponeringer i helsevesenet. For det handler jo tross alt om å være i kontakt med den virkelighet som omgir oss, vil jeg tro.  

I samme artikkel uttaler Vorland til NRK:

”at det er styret i Helse Nord som fastsatt lønnen, og henviser til styreleder Marianne Telle.
– Et samlet styre i Helse Nord står bak lønnsreguleringen av administrerende direktør. Styret mener reguleringen er i samsvar med ansvaret som tilligger stillingen, og de resultatene Lars Vorland leverer, skriver styreleder Marianne Telle i Helse Nord i en e-post til NRK.”

Spørsmålet nå er om resultatene som er levert i behandlingen av den kontroversielle PCI-saken, i håndteringen av Tor Ingebrigtsens avgang som UNN-direktør og ikke minst i håndteringen i etterkant av lekkasjen av innholdet i en telefonsamtale som det var inngått avtale om skulle holdes utenfor offentligheten, faktisk er i samsvar med hva det høye lønnsnivået skulle tilsi? Jeg bare spør litt sånn undrende i forbifarten, fordi for det for de aller fleste ansatte i helsevesenet handler hverdagen tross alt om knappe ressurser og stadige innsparinger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse