Fagforbundet mener sykehusdrift er en offentlig oppgave. Ditt ønske om økt bruk av konkurranse og kommersielle aktører i sykehusene viser seg enda en gang å være feil medisin! skriver artikkelforfatterne til helseminister Bent Høie. Foto: regjeringen.no / Bjørn Stuedal

Bent Høie – din medisin virker ikke

Det er krise i luftambulansetjenesten. Siden Luftambulansetjenesten HF har gjort et vedtak som åpenbart ikke har vært tilstrekkelig risikovurdert, må Forsvaret nå bidra til å sikre et minimum av forsvarlig akuttberedskap i Nord-Norge.

Årsaken til denne krisa må du helseminister Høie bære ansvaret for. Til tross for et framsynt råd fra Akuttutvalget i 2015, har du valgt å ikke gå videre til Stortinget med en vurdering av offentlig drift av luftambulansetjenesten. Du tror markedskreftene virker bedre.

På samme måte bidrar din innføring av nøytral moms i helseforetakene til at kommersielle aktører får stadig større andeler av sykehusdriften, ved å kutte i de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Konkurranse, framfor personvern

Da Helse Sør-Øst RHF konkurranseutsatte sin IKT infrastruktur, var du ikke interessert i møte oss og andre fagorganisasjoner som ville advare mot for stor risiko, blant annet knyttet til personvernet.
Du svarte oss at du kjente saksområdet og ikke hadde tid til et slikt møte. Noen måneder seinere kunne NRK fortelle at uautorisert personell hadde hatt tilgang til sensitive helseopplysninger til 2,8 millioner nordmenn. Store kostnader løper. Igjen opplever vi en helseminister som er mer opptatt av å forsvare konkurranseutsetting som system, enn å trygge innbyggere og pasienter.

Det samme regionale helseforetaket besluttet for fire år siden å inngå en stor kontrakt om leveranse av et felles IKT-system innenfor radiologi. Også denne gangen advarte de ansatte mot risikoen. Nå er prosjektet stoppet. Kostnadene løper fortsatt, og ifølge NRK kommet opp i en halv milliard kroner.

Større utgifter, taper inntekter

Regjeringas privatiseringsreform «Fritt behandlingsvalg» har påført Sykehuset Telemark alene nesten ni millioner kroner i utgifter, de fire første månedene i 2018. Dette er kostnader sykehuset ikke på noen måte har kontroll på og som sykehuset sårt trenger, for å opprettholde et godt tilbud. Ikke nok med at sykehuset påføres disse utgiftene, men de taper også inntekter ved ikke å behandle disse pasientene selv.

Du har fjernet folkevalgte fra styrene i sykehusene til fordel for økonomer og jurister med bakgrunn fra næringslivet. Dette skal gi oss mer profesjonell styring av sykehusene, sier du. Men vi opplever beslutninger som gang på gang viser seg feilaktige og som blir kostbare å rette opp. Du sløser med fellesskapets penger, Bent Høie! I tillegg skyver du ansvaret over på andre når ting blir vanskelig å forsvare.

Fagforbundet mener sykehusdrift er en offentlig oppgave. Ditt ønske om økt bruk av konkurranse og kommersielle aktører i sykehusene viser seg enda en gang å være feil medisin!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse