Annonse
Det er slettes ikke sikkert at det er behov for innreiserestriksjoner til Norge helt frem til 1. januar 2021. Dette lovforslaget gir imidlertid rom for at enkelte av restriksjonene kan fastholdes så lenge dersom det faktisk viser seg nødvendig, skriver Monica Mæland.

Beredskap, ikke innreiseforbud

Nordlys skriver på lederplass 20. mai at regjeringen har annonsert et innreiseforbud frem til 2021. Først og fremst; regjeringen har ikke annonsert et innreiseforbud frem til 2021. Situasjonen er usikker og med ulik smittespredning er det viktig å ha et lovverk som sikrer beredskap hvis situasjonen igjen forverrer seg. Derfor har vi sendt på høring et forslag til en midlertidig lov om innreiserestriksjoner.

Koronasituasjonen krever at regjering og Storting vedtar en del lover vi normalt ikke trenger. Lover som får konsekvenser for de frihetene vi til vanlig nyter uten at det stilles spørsmål rundt det, som for eksempel friheten til å reise hvor man ønsker. Covid-19 har lagt store begrensninger på mulighetene til å reise. For å hindre økt spredning av smitte har reise mellom de fleste land nesten stoppet helt opp. Det får dessverre konsekvenser for turistnæringen.

Samtidig er situasjonen blitt betydelig bedre i Norge. Derfor har vi begynt å myke opp regelverket og økt unntakene for hvem som kan reise inn i Norge. Vi har også varslet at vi vil vurdere ytterligere unntak etter hvert som situasjonen bedrer seg. På fredag 15. mai presenterte regjeringen nye reiseråd og hvilke muligheter som vurderes for inn- og utreise i tiden som kommer.

Så annonserte altså Justis- og beredskapsdepartementet mandag 18. mai behovet for en midlertidig lov om innreiserestriksjoner. Jeg ser at det kunne være en kilde til forvirring. Det som er viktig for alle å forstå er følgende: Forslaget innebærer ikke en innstramming av reglene og rådene fra 15. mai. Fordi dette er en ekstraordinær situasjon, trenger vi midlertidige lover for å ha hjemler for å håndtere situasjonen. Lovforslaget er altså kun et behov for et annet hjemmelsgrunnlag for den forskriften som regulerer innreise til Norge. Reglene er altså i det store og hele de samme som de har vært.

Det er slettes ikke sikkert at det er behov for innreiserestriksjoner til Norge helt frem til 1. januar 2021. Dette lovforslaget gir imidlertid rom for at enkelte av restriksjonene kan fastholdes så lenge dersom det faktisk viser seg nødvendig. Som sagt har vi myket opp regelverket og økt unntakene, og varslet ytterligere unntak etter hvert som situasjonen bedrer seg. Samtidig må vi også være forberedt på innstramminger igjen hvis situasjonen forverrer seg. Det er beredskap i forhold til en slik situasjon vi forbereder oss på med en midlertidig lov om innreiserestriksjoner.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse