Annonse
Tre Bell-helikoptre vil fortsatt være stasjonert på Bardufoss. (Foto: Peder Torp Mathisen, Forsvaret)

Beredskapen i nord er styrket

Tillitsvalgt Geir Brandsegg har et innlegg i Nordnorsk debatt 27. april som ikke kan stå ukommentert. Han påstår at helikopterberedskapen i Nord-Norge raseres. Dette er på ingen vis egnet til å beskrive beredskapen i landsdelen.

For det første kan jeg berolige med at de tre Bell-helikoptrene som nå er stasjonert på Bardufoss skal bli værende der. Når det i langtidsplanen ikke er beskrevet noe brudd med Stortingsvedtaket, er det nettopp derfor. Vi følger opp Stortingets vedtak.

De andre Bell-helikoptrene som flyttes til Rygge er en nødvendig kraftsamling av skrog, flybesetninger og kompetansemiljø for å gi spesialstyrkene støtte til å bygge opp en kontraterror-kapasitet. Dette er en nasjonal ressurs som har vært etterlyst helt siden Gjørv-kommisjonens rapport om beredskapen 22. juli 2011.

Fra 1. mai tar sivile helikoptre som planlagt over beredskapen for politiet i Nord-Norge. Nå er politiets leieavtale med sivile helikoptre på plass, og vil sikre politiet helikopterberedskap i Nord-Norge videre. Forsvaret har og gitt støtte til helsevesenet i Finnmark. Dette vil foregå frem til 15. juli før det etableres en fast løsning med et sivilt luftambulansehelikopter med base i Kirkenes.

Det har tidligere vært et tomrom i beredskapen mellom Bodø og Banak. Derfor innfaser vi nye redningshelikoptre på en ny redningsbase i Tromsø. De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-maskin. Den norske redningstjenesten vil derfor få et betydelig løft – både over hav og land.

Forsvarets helikopter-ressurs er begrenset og har mange viktige oppgaver. Ved å insistere på at de i større grad skal dedikeres til de prioriterte oppgavene Forsvaret skal utføre, har vi lagt et nødvendig press på justis og helsesektoren. Vi forbedrer derfor helikopterberedskapen i nord betydelig.

Vi får nå en løsning med et sivilt luftambulansehelikopter i Kirkenes, dedikerte helikoptre til politiets beredskap i Nord-Norge og en helt ny redningsbase i Tromsø. Dette er offensive grep som løfter helikopterberedskapen i Nord-Norge betydelig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse