Annonse
Babcock-direktør Marius Hansen lover å levere etter kontrakt "i løpet av året". Dette er fullstendig uakseptabelt for befolkningen i Finnmark og Nord-Norge, skriver lege Jan Eggesvik. Oppslaget i Nordlys er fra mandag 27. januar.

Beredskapssvikten fortsetter, begeret er fullt, nå må det handles!

Nordlys publiserte nylig et intervju med Babcock-direktør Marius Hansen. Her erkjenner han at selskapet ikke har klart å levere i.h.t. kontrakt og kommer med en høyst oppsiktsvekkende opplysning:

På spørsmål om når selskapet skal levere etter kontrakt vil han ikke spekulere i en konkret dato, «men vi skal levere i løpet av dette året». Altså inntil ett år med fortsatt beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten.

Dette er fullstendig uakseptabelt for befolkningen i Finnmark og Nord-Norge.

Direktøren refererer videre at selskapet har en fin utvikling og har klart å levere 95,57 posent i desember 2020. Han sier ikke hvilket tall dette er, men jeg kan opplyse om at dette er tilgjengeligheten for Sør-Norge i desember 2020

Hva så med Nord-Norge og resten av landet:

Her er tallene fra LAT som Babcock vet om:

Desember 2020:

 • Kirkenes 85,27 %
 • Alta 1 89,81 %
 • Alta 2 67,63%
 • Tromsø 80,73 %
 • Bodø 84,87%
 • Brønnøysund 86,49 %
 • Ålesund 97,27%
 • Gardermoen 1 97,06 %
 • Gardermoen 2 83,41%
 • Nord Norge 83,82%
 • Finnmark 80,9%
 • Sør Norge 95,39%
 • Norge 87,23%

Ja dere ser riktig. Det er ett tall som Babcock vil opplyse om. Sør-Norge på 95,38%. Finnmark er på elendige 80,9 %. Nord-Norge 83,23%. Norge som helhet 87,23%

Sammen med andre primærleger i Finnmark og Nord Norge vet jeg hva som venter meg når jeg starter min jobbøkt i Kjøllefjord fra 15. februar. Uvær og stengte veier gjør at vi noen ganger er snødd inne 1-3 dager bl.a. fare for ras. Vår avstand til lokalsykehusene Kirkenes og Hammerfest langs vei er 34 mil inkludert 4-5 fjelloverganger med risiko for kolonne og stengning.

I løpet av beredskapsskrisa har det vært hendelser der ventetid på fly ved enkelte hasteoppdrag vært 6-12 timer. Ved en anledning ble det nødvendig med ambulansebil og bilen kom avgårde med brøytebil og 4 fjelloverganger 20 mil til Tana. Deretter omlastning til Kirkenes - ambulansen og pasienten fremme til sykehuset etter 6 timer. Tilbaketransporten til Kjøllefjord med ambulansen endte foran en stengt bom. Kjøllefjord var da uten ambulanse i 15 timer. Veien til Mehamn stengt - og dermed ingen ambulanse hvis nytt akutt tilfelle skulle inntre.

Vi må selvsagt bruke ambulansefly til de sykeste. I tillegg er det mange pasienter, spesielt eldre, som ikke klarer strevsomme reiser. Ambulanseflyene er vår ambulansebil til både hastepasienter og de mange som ikke kommer seg til sykehus uten ambulansefly og ledsager.

Og til de som tror at vi bruker mye ambulansefly, kan vi vise til et helt stabilt forbruk gjennom 20 år. Det gikk til og med ned litt i løpet av de siste tre årene.

Denne tjenesten kan bli verdens beste når alt kommer på plass. Men det er den ikke nå. Operatøren har et langt, usikkert og uaksetabelt perspektiv på opprydningen.

Sykehusenes behov for ambulansefly til haste oveføringer og sikre overflyttingstransporter har økt med 30-60% uten at dimensjonen på tjenesten er økt. Det er nå bred enighet om underdimensjonert tjeneste som må økes permanent slik helseminister Høie har foreslått.

Også i Finnmark vil vi nå ha lik mulighet ved tidskritiske tilstander (hjerneslag, fødseler,akutt svangerskapskomplikasjon,sepsis, ulykker etc.) I løpet av denne perioden med ambulanseflykrise har et helikopter fra Forsvaret kommet som et flott ekstratiltak til akutt syke i Øst-Finnmark. Det har hatt over 50 akutt-transporter med god responstid. Kirkenesflyet har omfattende beredskapsavbrudd og helikoptertransportene har reddet liv. Men det er flyene som er bærebjelken, der vi med trykkkabin og rolige forhold behandler og transporterer pasientene til alle sykehus.

Fra før Babcock overtok i juli 2019 har det vært en periode på seks måneder med uakseptabel regularitet som rammer hele behandlingskjeden hardt.

Kjære politikere i alle partier. Dette må nå ryddes opp i. Operatøren fortsetter med grove kontraktsbrudd som ingen privat virksomhet ville godtatt. Kontrakten må sies opp.

Babcock må forplikte seg til å bidra til overgangen til ny operatør ved å ta ansvar for all flygning på langbane. Der ser det ut til at selskapet kan fungere. Mange har vært tilbakeholdne fordi det ikke er back-up i systemet. Det er ikke riktig. Høie har allerede skaffet tre ekstraenheter, inkludert helikopter i Øst-Finnmark og et jetfly i Tromsø. Babcock opererer Altafly nr. 3, men har mye avvik fordi Alta 2 står på bakken ofte.

Så har Lufttransport fortsatt fem stabile kortbanefly, og eieren har allerede gitt uttrykk for at selskapet kan gå inn som operatør eller leies inn av Staten som operatør.

Dette er en god start - og så må de som ønsker et seinere oppgjør i rettssak gjøre det.

På vegne av Finnmark og den Nord Norske befolkning vil jeg sterkt anmode alle partier til å samarbeide slik at ambulanseflytjenesten kommer under kontroll. Diskusjonen om hvordan fremtidig organisering skal bli må komme etterhvert. Fylkesmannen undersøker ni tilfeller der forsinket transport kan være en hovedfaktor i forhold til pasientskade. Det er også et dødsfall under granskning.

Nå er det nok. Nå er det handling som gjelder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse