Annonse
Vi som politikere er opptatt av helheten og sammenhengen mellom hav og land. Samtidig er vi opptatt av å gi gode, forutsigbare rammevilkår som kan bidra til en konkurransedyktig norsk fiskeindustri som videreforedler fisken på land. Det er akkurat hva vi ønsker å bidra til i dette tilfellet, skriver statssekretær Veronica Pedersen Åsheim. Foto: Torgrim Rath Olsen

Berfjords bekymring

Styreleder Jonny Berfjord i havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt er bekymret for at fiskebåter i framtiden ikke skal eies av aktive fiskere. Deltakerloven står fast. Vi skal ha en fiskereid flåte også i framtiden.

Avgjørelsen betyr ikke at det er fritt frem for andre fiskeribedrifter. Senest denne uken ga fiskeriministeren avslag til en annen bedrift som søkte unntak fra deltakerloven.

Så åpner altså loven opp for at vi i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon for å ivareta næringsmessige og regionale hensyn. Også noen av Berfjord sine medlemmer har fått slik dispensasjon.

  • Les Jonny Berfjords innlegg her

Gunnar Klo AS har drevet fiskemottak siden 1920-tallet, bedriften er altså en fiskeindustribedrift med aktivitet over lang tid. Bedriften har over tid har hatt et betydelig minoritetseierskap i en i en fiskebåt. Råstofftilførselen har vært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet. Hovedeieren ønsker nå å selge seg ut, og Gunnar Klo AS ønsker å kjøpe. Hvis båten selges til eksterne aktører, er det fare for at den ikke lenger vil levere fisk til Gunnar Klo AS. Til sammenligning drives de tre konkurrerende fiskeanleggene på Myre av aktive fiskere. De får fisk fra egne båter.

Dette er bakgrunnen for at vi gjør et unntak for Gunnar Klo AS. Slike unntak har også andre regjeringer gjort, blant andre Stoltenberg II i 2013.

Avgjørelsen betyr ikke at det er fritt frem for andre fiskeribedrifter. Senest denne uken ga fiskeriministeren avslag til en annen bedrift som søkte unntak fra deltakerloven.

Berfjord hevder også at saken prinsipielt sett dreier seg om nasjonalt eierskap og råderett over Norges ressurser. Dette berører overhodet ikke nasjonalitetskravet.

Det åpnes ikke for dispensasjon fra nasjonalitetskravet i deltakerloven. Utenlandske statsborgere kan ikke eie mer enn 40 prosent i fiskefartøy verken direkte eller indirekte. Uavhengig av om det er fiskeindustri eller aktiv fisker som er majoritetseier i fartøyet.

Deltakerloven sier for øvrig at en fartøyeiers ervervstillatelse skal trekkes tilbake dersom ikke nasjonalitetskravet er oppfylt.

Vi som politikere er opptatt av helheten og sammenhengen mellom hav og land. Samtidig er  vi opptatt av å gi gode, forutsigbare rammevilkår som kan bidra til en konkurransedyktig norsk fiskeindustri som videreforedler fisken på land. Det er akkurat hva vi ønsker å bidra til i dette tilfellet.

Det at fiskebåt med styreleder Jonny Berfjord i spissen skriver med skarp penn i denne saken er for meg litt forunderlig. Vi har brukt nøyaktig det samme unntaket som flere av Berfjords egne medlemmer har fått opp gjennom tiden av tidligere regjeringer. Hvor var bekymringen for utenlandsk eierskap og at vi ikke lengre skulle ha en fiskereid flåte da fra Fiskebåt? Eller er det slik å forstå at Berfjord mener unntaksregelen kun bør anvendes for de store fartøyene og ikke mindre fartøy?

Det er i og for seg greit nok, men da bør også styrelederen i Fiskebåt være åpen på det fremfor å henge seg på politisk “skremselspropaganda” ved å sette frem uredelige påstander i debatten som ikke har rot i virkeligheten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse